Arama sonuçları

Üniversiteler ihtisaslaşacak

Üniversiteler ihtisaslaşacak

YÖK Konferans Salonunda, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç ve 2006'dan sonra kurulan 50'yi aşkın üniversite rektörünün katılımıyla "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" toplantısı düzenlendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin eğitim, araştırma veya bölgesel kalkınma odaklı farklılaşmasına yönelik hazırlanan plan kapsamında, 5 pilot üniversite ile kasım ayında çalışmaların başlatılmasının hedeflendiğini söyledi. Saraç'ın açıklamaları şöyle:

KALİTE KURULU OLUŞTURULACAK: "Yeni YÖK" olarak yapısal değişim niteliğinde olan en önemli girişimimiz, Kalite Kurulunun oluşturulması ve misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmaya yönelik çalışmalar. Kalite Kurulu ile ilgili süreçlerde çok planlı ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu konudaki süreçlerin somuta dönüşmesi ancak misyon farklılaşmasına yönelik süreçlerin doğru anlaşılması ve uygulanması ile mümkün olabilir. Bu şekilde de yükseköğretim sisteminde yapısal değişim sürecinin gerçekleştirilebilir. Aksi durumda başlatılan bu girişimlerimiz, kurumlarımızın gelişimini değil, en çok korktuğumuz ve istemediğimiz bürokratik bakış ve yapıyı kuvvetlendirecektir.

MEVCUT SİSTEMİN TÜMÜ BİRBİRİNE BENZER: Üniversitelerin mevcut durumuna baktığımızda ve bunları değerlendirdiğimizde maalesef mevcut sistemin tümünde birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilimin mevcut olduğunu görüyoruz. Özellikle yeni kurulan üniversiteler, kurumsallaşmasını tamamlamış üniversiteler o bölge için üretemeyecekleri, başaramayacakları işleri başarabilecekler. Böylelikle üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırmada, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak odaklı farklılaşmasına ihtiyaç var.

BÖLGENİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK: Bu şekilde, bu üniversitelerimiz eğitim ve araştırma süreçlerinde ihtisaslaştıkları takdirde, eğitim ve araştırma süreçlerinde bölgeyle ilgili alanlarda tematikleşebilecekler ve bölgenin kalkınmasına önemli katkıda bulunabilecekler. Nicel büyümenin beraberinde misyon farklılaşmasını birlikte getirmesi gerekirdi son 10 yılda ama ne yazık ki nicel büyüme tek tip, tek misyon odaklı bir büyümeye de sebep olmuş durumda.

YÜKSEKÖĞRENİM VE MESLEKİ EĞİTİM YENİDEN TASALANACAK: Kalkınma Bakanlığının hazırladığı "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi"nde yer verilen "Yükseköğrenim ve mesleki eğitim programları, girişimci ve yenilikçi iş gücü piyasalarının gerekliliklerine göre tasarlanacaktır. Yeni üniversite programları yerel kalkınmayı destekleyecek şekilde geliştirilecektir." ifadesinden de yola çıkarak çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

İHTİSASLAŞMA TAKVİMİ BELLİ OLDU:  "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması"na ilişkin süreci yukarıdan aşağıya kurgulamak istemiyoruz. Bu amaçla, geçen yıl Bingöl ve Ordu'da "Bölgesel Gelişmede Üniversitelerin Rolü" toplantıları gerçekleştirdik. Kalkınma Bakanlığı ile YÖK arasında ortak bir çalışmanın yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı. "Bölgesel Kalkınma'da Üniversitelerin Rolü Kısa Dönem Eylem Planı" hazırlandı. Plan kapsamında üniversitelere yönelik çağrı açılacak, niyet beyanlarının alınacak ve gelecek ay ilk aşama değerlendirmeleri yapılacak. İkinci aşama değerlendirmenin ardından belirlenecek 5 pilot üniversite ile kasım ayında çalışma başlatılması hedefleniyor.

PERFORMANSI UYGUN OLMAYAN SİSTEMDEN ÇIKARILACAK: Bu süreç, Kalkınma Bakanlığımızla birlikte bir proje olarak değerlendirilebilecek ve Kalkınma Bakanlığımızca YÖK'e bu üniversitelerimizin bu amacı kapsamında kullanımına yönelik bütçe tahsisi yapılabilecek. Takibinde 1 yıl sonra durum değerlendirmesi yapılacak. Bu aşamada mevcut üniversitelerden performansı uygun olmayanlar sistemden çıkarılabilecek ve yeni üniversiteler sürece dahil edilebilecek.

Saraç, misyon farklılaşması ile üniversiteler için gerekli yapısal dönüşümleri ise "eğitim programı ve müfredat değişiklikleri", "kadro düzenlemeleri", "akademisyen havuzunun genişletilmesi, farklı uzmanlıklarla desteklenmesi", "araştırma altyapı imkanlarının bölge potansiyeli ile uyumlu olarak geliştirilmesi", "araştırma ve uygulama merkezleri kurulması ve geliştirilmesi" olarak sıraladı.

Bu blog AA abonesidir.

09-06-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş