Arama sonuçları

Uzaktan eğitim: İletişimsiz eğitim

Uzaktan eğitim: İletişimsiz eğitim

Uzaktan eğitim: İletişimsiz eğitim. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) “Kovid-19 Dönemi Uzaktan Eğitim Durum Değerlendirme Raporu” hazırladı. Buna göre, dezavantajlı ailelerde öğrencilerin, öğretmen ve sınıf ile canlı etkileşim yüzdesi çok düşük. Çocukların yüzde 7’si öğretmenleriyle hiç iletişim kurmamış.

UZAKTAN EĞİTİM: İLETİŞİMSİZ EĞİTİM

Öğretmeni ile “nadiren” iletişim kuran çocukların oranı yüzde 20’lerde. Yüzde 51’i, evde uzaktan eğitim düzenini kurmakta yeterli öğretmen desteği alamamış. Karantina süreci, çocukların yüzde 20’sinde davranış değişikliğine neden olmuş. İştah değişikliği, uyku bozukluğu, sürekli televizyon izleme bunlardan bazıları.

31 KENTTEN 368 VELİ KATILDI

TEGV’nin, okulların kapanması ile başlayan uzaktan eğitim sürecinde çocukların ve velilerin tecrübelerinden yola çıkarak uzaktan eğitim ile ilgili genel durum değerlendirmesi yapmak için rapor hazırladı. Bunun için 36 etkinlik noktasındaki çalışanlar tarafından 7 bölgedeki 31 kentten 368 veliye anket uygulandı. 368 çocuğun yüzde 80’ini 2. ve 5. sınıflar oluşturdu. Cumhuriyet'tn Figen Atalay'ın haberine göre, anketin sonuçları şöyle:

ÖĞRETMENLERİYLE İLETİŞİM KURAMAYAN ÖĞRENCİLER VAR

 • TEGV çocuklarının yüzde 50’si uzaktan eğitimde bilgisayar, yüzde 59’u cep telefonu, yüzde 28’i tablet kullanıyor. Yüzde 4’ü hiçbir aracı kullanmıyor.
 • Çocuklar öğretmenleri ve arkadaşları ile çok büyük bir yoğunlukla cep telefonu üzerinden iletişim kuruyor.
 • Çocukların yüzde 7’si geçen 1.5 aylık sürede öğretmenleri ile hiç iletişim kurmamış. Yüzde 39’unun ise arkadaşları ile iletişim kurmadığı görülmüş.
 • Uzaktan öğrenme konusunda ekran büyüklüğü, ekran paylaşımı ve veliye ait olması gibi konulardaki kısıtlara rağmen cep telefonunun kullanımı çok popüler.
 • Uzaktan eğitim için tablet veya bilgisayara ihtiyaç olduğu ise açıktır. Raporun “Öğretmen ve Sınıf ile etkileşim” bölümde şu görüşlere yer veriliyor:

WHATSAPP BİRİNCİ SIRADA

“Bu dönemde çocukların öğretmenleri ile en çok telefon ile konuşarak (yüzde 58) ya da WhatsApp (yüzde 73) üzerinden yazarak haberleştikleri görüldü. Çevrimiçi canlı sınıfarda buluşma oranı yüzde 8, hiç iletişim kurmayanların oranı ise yüzde 7’dir. Sınıf ile canlı iletişimin oldukça düşük seviyede olduğu görülmektedir. Çocukların hafta içi öğretmenleri ile düzenli olarak görüşme oranı yüzde 48, haftada 1-2 gün görüşme oranı yüzde 31, geçen 1.5 ayda yalnızca 1 ya da 2 kez görüşme oranı ise yüzde 21’dir. Düzensiz ve nadiren iletişim toplam olarak yüzde 51’dir.

YARISI ÖĞRETMEN DESTEĞİ ALMIYOR

Eğitimde düzen, rutin ve sistemin önemi düşünüldüğünde çocuklarımızın yüzde 51’inin bu düzeni kurmakta öğretmen desteğini almadığı görülmektedir. Çocukların yalnızca yüzde 3’ünün öğretmenleri ile sohbet ettikleri verisi, çocukların kriz ve travma döneminde artan rehberlik ihtiyacının karşılanması, çocuğun kriz ve ihtiyaç anında okul tarafından sosyal ve duygusal olarak desteklenmesi konusunda okulun ve öğretmenin rolünün yeniden değerlendirilmesi yönünde bir ihtiyaç ortaya koymaktadır.”

EĞİTİME KATILIM TV KANALLARI ÜZERİNDEN

TEGV çocuklarının ve velilerinin uzaktan eğitime katılımları şöyle:

 • EBA’yı her gün düzenli takip eden çocukların oranı yüzde 69. Bu takibin yüzde 83’ü TV kanalları üzerinden.
 • EBA çevrimiçi portal üzerinden asenkron eğitim takibi oranı yüzde 47, canlı ders katılım oranı ise yüzde 11.

VELİ ÖNERİLERİ: SANAL SINIFLAR OLSUN

 • EBA’daki ders süresi artırılsın.
 • EBA’daki konu tekrarları azaltılsın. (Veliler çocukların bundan dolayı izlemeyi bıraktıklarını belirtiyor.)
 • Etkileşimin yoğun olduğu sanal sınıflar oluşturulsun.
 • Yoğun dosyaların çıktısını almayı gerektiren etkinlikler gerçekleştirilmesin.
 • Ailelere psikolojik destek verilsin.

UCUZ TABLET, ÜCRETSİZ İNTERNET

Raporda, “etkileşimsizliği/ sınırlı etkileşimi arttırmak ve uzaktan eğitimi toplumun her kesiminde normalleştirmek” için şu öneriler yer aldı:

 • Kriz anında ve sonrasında özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde sürece uyumda okulun ve öğretmenin rehberliği ve desteğinin sistematik olarak sağlanacağı bir yapı kurulması faydalı olacaktır.

CANLI SINIF UYGULAMALARI DAHA BAŞARILI

 • Kovid-19 döneminde yoğunlukla tecrübe edilen ve başarılı sonuçlar alınan model “senkronize, yüz yüze eğitim, canlı sınıf” olarak ortaya çıkmaktadır ve veliler de bunun ihtiyacını vurgulamaktadırlar. Bu modelin sağlanması için toplumun her kesiminin alım gücüne uygun olarak fiyatlandırılmış basit tabletlerin piyasaya sürülmesine ve internet erişiminin kamu ve özel sektör işbirliği ile düşük gelirli bölgelerde ücretsiz olarak sağlanmasına ihtiyaç vardır.
 • Eğitim sisteminde kitap defter gibi geleneksel araçların yerini, çocukların tabletlerinin alması konusu konuşulmaya başlanmalıdır. Normal zamanda ve bu gibi kriz anlarında eğitsel araçların devamlılığı sağlanmalıdır.
 • Çocukların İngilizce ve matematik alanında yalnız çalışmaları daha zordur, bu alanlarda bir yetişkin desteğine daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu alanlarda verimli etüt modelleri çalışılmalıdır.
 • TEGV eğitim modeli, gönüllüsü ve çocuk erişimi ile ana alanları ile online canlı sınıf eğitimine çok uygundur ve en kısa zamanda bu modeli doğru sistem kurgusu ile hayata geçirmeli, yalnızca kriz dönemlerinde değil sistemli olarak online eğitim faaliyetlerini sürdürmelidir.

30-05-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş