Arama sonuçları

Uzaktan eğitimde hocalar sınıfta kaldı

 Uzaktan eğitimde hocalar sınıfta kaldı

Uzaktan eğitimde hocalar sınıfta kaldı. Üniversitelilerden YÖK ve üniversitelere uzaktan eğitim karnesi. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, 18 bin öğrencinin katıldığı araştırmayla üniversitelerin uzaktan eğitimle ilgili karnelerini çıkardı.

ÜniAr tarafından "Gençler dersler nasıl gidiyor" sloganı ile yürütülen araştırmaya, 111 devlet ve 52 vakıf olmak üzere 163 üniversitede uzaktan öğrenim gören 18 bin öğrenci katıldı.

Online anket yöntemiyle 15 farklı fakülte türünü kapsayacak şekilde yapılan araştırmada, öğrencilere uzaktan eğitime ilişkin sorular yöneltildi.

UZAKTAN EĞİTİMDE HOCALAR SINIFTA KALDI

Öğrencileri, hocalarının önemli bir kısmının "teknoloji okur yazarlığı yoksunu" olduğunu belirtti. Öğrencilerin yüzde 51'i hocalarının öğretme becerilerinden umutsuz oldukları yönünde görüş verdi.

Öğrencilere göre, uzaktan eğitim sürecinde hocalar sınıfta kaldı. Öğrencilerin sadece yüzde 47'si hocalarının bu süreçte kendilerine karşı tutumlarından memnun oldu. 

Evlerinden dahi bilgilendirmeyen binlerce hocanın bulunduğunu belirten öğrencilerin sadece yüzde 40'ı hocalarına e-posta gibi imkanlarla ulaşabildi.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 66’SINDA BİLGİSAYAR VAR

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 57'si son bir haftada evden hiç çıkmazken, yüzde 22'si bu sürede evlerinden en az 3 kez dışarı çıktı. Öğrencilerin yüzde 66'sının bilgisayarı ya da tableti ve evinde internet bağlantısı bulunuyor.

 

YERİNDE KARARLAR ALINDI

Öğrencilerin yüzde 63'ü YÖK'ün aldığı kararları "iyi" ve "çok iyi" şeklinde değerlendirirken, sadece yüzde 9'u "çok kötü" yorumunda bulundu. "Kötü" değerlendirmesini yapanların çoğunluğunun yapılamayan uygulama derslerinin yoğun olduğu bölümlerin öğrencileri olduğu anlaşıldı.

Öğrencilerin yüzde 74'ü uzaktan eğitimle ilgili YÖK'ün açıklamalarını ve bilgilendirmelerini yeterli, yüzde 13'ü ise yetersiz buldu.

Öğrencilerin yüzde 60'ı YÖK'ün sürece ilişkin tutum ve yaklaşımından memnun, yüzde 11'i ise kararları ve bilgilendirmeleri yetersiz bulduğunu belirtti.

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Öğrencilerin yüzde 64'ü üniversite ve fakültelerin uzaktan eğitim konusunda hazırlığını yetersiz buldu. Öğrencilerin yüzde 53'ü de üniversitelerinin kendilerini uzaktan eğitim sürecinde yetersiz bilgilendirdiklerini aktardı.

‘KES-KOPYALA-YAPIŞTIR’ YÖNTEMİNE DAYALI İÇERİK VE MATERYALLER

Öğrencilerin sadece yüzde 30'u dijital içeriklerin ve sunum, ders notu gibi öğretim materyallerinin dersin amacıyla örtüştüğünü ifade etti. Dijital içeriklerin ve öğretim materyallerinin yarısından fazlası ise dersin amaçlarıyla örtüşmüyor.

Araştırmaya göre, içeriklerin sadece yüzde 40'ı, metin, yazım ve dil bilgisi kurallarına uygun. Materyallerde yer verilen görsellerin ise sadece yüzde 33'ü metinle uyumlu. Raporda bu duruma ilişkin, ders içeriklerinin "kes-kopyala-yapıştır" yöntemine dayalı yapıldığı yönünde değerlendirildi.

MATERYALLERİN ÖĞRETİCİLİK DÜZEYİ ÖLÇÜLDÜ

Öğrencilerin yüzde 52'si dijital içeriklerin ve öğretim materyallerinin öğreticilik düzeylerinin olmadığını bildirdi. Hafta hafta değerlendirildiğinde dijital içeriklerin ve öğretim materyallerinin sadece 39'unun birbiriyle tutarlı olduğu görüldü. Öğrencilerin sadece yüzde 19'u dijital içeriklerin ve öğretim materyallerinin orijinal olduğunu düşündü.

TEKNOLOJİ VE UZAKTAN EĞİTİMDEN HABERDAR OLMAYAN HOCALAR VAR

 

Öğrencilere göre, uzaktan eğitim sistemlerinin ulaşılabilirlik, anlaşılabilirlik, bağlantı düzeyleri, ses-görüntü kaliteleri daha iyi olmalı.

 

07-04-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş