Arama sonuçları

Uzman ve başöğretmenlik unvanı: Yılda bir sınav olacak​​​​​

Uzman ve başöğretmenlik unvanı: Yılda bir sınav olacak​​​​​

MEB’in Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında hazırladığı, dün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, öğretmenlikte kariyer basamakları netleşti. Buna göre, uzman ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınavlar, yılda bir defa olacak.

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

KARİYER BASAMAKLARI NASIL OLACAK?

Yönetmelikle resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmeliğe göre aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Yetiştirme Programı, eğitim kurulu kararıyla belirlenecek, ihtiyaçlar doğrultusunda aynı usulle güncellenebilecek. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunlu olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik kalan eğitimlerini telafi eğitimiyle tamamlayacak.

10 YIL HİZMET ŞARTI

Öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenliğe yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dâhil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler başvurabilecek.

Başöğretmenlik unvanını ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler alabilecek.

YAZILI SINAVDAN MUAFİYET

Lisansüstü eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlardan veya uzman öğretmenlerden gerekli şartları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman veya başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programına ve yazılı sınava başvurabilecekler.

Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az 6 ay önce ilan edilecek. Duyuruda sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, soru sayısı ve puan değerine yer verilecek.

Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman ve başöğretmenlik için ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Sınavlarda 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sonuçlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde MEB’in internet sitesinde duyurulacak. Unvan verilenlere sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

13-05-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş