Arama sonuçları

Vakıf üniversitelerine akademisyen yetiştirme zorunluluğu

Vakıf üniversitelerine akademisyen yetiştirme zorunluluğu

Vakıf üniversitelerine akademisyen yetiştirme zorunluluğu. YÖK Genel Kurulu'nda vakıf üniversitelerine yakından ilgilendiren kararlar alındı. Bunlardan biri kontenjan için vakıf üniversitelerine Ar-Ge için bütçe ayırma şartının getirilmesi oldu. Bir diğer şart ise öğretim üyesi yetiştirme zorunluluğu gelmesi oldu.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN YETİŞTİRME ZORUNLULUĞU

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç bu kararlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1'i kadar Ar-Ge bütçesi ayırmayan vakıf üniversitelerinin kontenjan artırma talepleri değerlendirmeye alınmayacak. Dördüncü sınıfı bulunan her bir lisans programı için (tıp, diş hekimliği ve eczacılık için ayrıca düzenlemeler olduğundan bunlar hariç) en az iki araştırma görevlisi istihdamını zorunlu olarak isteyeceğiz.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTİHAM ETMİYORSA

Eğer araştırma görevlisi istihdam edilmiyorsa genç bilim insanları adayları eğer vakıf üniversitelerinde yer bulamıyorsa bu programların kontenjan artırma taleplerini gündeme almayacağız. Vakıf üniversitelerinin kontenjan taleplerinin değerlendirilmesi için dördüncü sınıfı (son) bulunan programlar için 4 öğretim üyesinin istihdamı zorunlu olacak.

KİMLER MUAF OLACAK?

Bu şartları biz elbette ki devlet üniversiteleri için de arayacağız. Araştırma görevlisi istihdam şartından, lisansüstü öğrencilerinin toplamının yüzde 30'unu ücretsiz olarak okutan ve yetiştiren vakıf üniversiteleri muaf olacak." 

13-10-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş