Arama sonuçları

Vakıf üniversitelerine ‘kayıt’ şartlı kontenjan

Vakıf üniversitelerine ‘kayıt’ şartlı kontenjan

Vakıf üniversitelerine ‘kayıt’ şartlı kontenjan. YÖK, vakıf üniversitelerine öğrenci kontenjanı ile ilgili yeni karar aldı. Bu karara göre bir bölüme ne kadar kontenjan verileceği, bir önceki yılın kayıt olan öğrenci sayısına göre belirlenecek. Bir önceki yıl bir programa kaç öğrenci kayıt yaptırdıysa, 2020 YKS kontenjanı belirlenirken bu sayı dikkate alınacak ve üzerine 5 eklenecek. Yani bir programa 2019 YKS sonuçlarına göre 20 öğrenci kayıt yaptırdıysa o programın 2020 YKS kontenjanı 25 olacak.

Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK), üniversitelerde yeni açılacak programlar ve kontenjanlarla ilgili politikalar geliştirmek üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu geçtiğimiz günlerde beşinci toplantısını yapmıştı.

Bu toplantıda 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre yükseköğretim kurumlarında doluluk oranları ele alındı. Bu toplantıların ardından ise vakıf üniversitelerine kontenjanlarla ilgili bir sınırlama getirildi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ‘KAYIT’ ŞARTLI KONTENJAN

YÖK’ün 2 Ocak 2020 tarihli  2020 YKS Kontenjan Önerisi başlıklı ve 17 Ocak 2020 tarihine kadar üniversitelerden kontenjan önerilerini göndermesini isteyen yazısı şöyle:

“Bilindiği üzere başkanlığımız tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarının kontenjan önerilerinin değerlendirilmesinde, yükseköğretim programlarının bir önceki yıl kayıt olan öğrenci sayısına göre doluluk oranı, öğretim üyesi/elemanı sayısı, öğrenci başına düşen açık ve kapalı alan ile başkanlığımız tarafından bildirilen AR-GE harcamaları, öğretim üyesi yetiştirme ve benzeri hususları içeren ilgi yazılarımızda olduğu gibi diğer kriterler ile mezun istihdam ilişkisi göz önünde bulundurulmaktadır.

2020 YKS işlemlerinde 2018-2019 YKS’ye başvuran adayların sınavdaki testlerdeki ham puan ortalamaları, 2019 YKS programların doluluk oranları ile yükseköğretim programları danışma kurulu görüşleri de dikkate alınacaktır. Başkanlığımız tarafından “yükseköğretim programları için belirlenen üst sınırlar aşılmamak kaydıyla” ilgili yükseköğretim kurumunun kontenjan önerisi dahilinde bir programa 2019 YKS kayıt olan öğrenci sayısına 5 eklenerek, toplam sayı üzerinden ilk 5’lik veya 10’luğa göre kontenjanlar belirlenecektir. Örneğin, kontenjanı 60 olan x programına 2019 YKS’de 38 kayıt var ise toplam 43 olduğundan kontenjan 45 olarak; 45 kayıt var ise kontenjan 50 olarak belirlenebilecektir.

İlgiyi yükseköğretim kurumunun kontenjan önerisinin daha az olması durumunda ise öneri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bu çerçevede vakıf yükseköğretim kurumlarının gerçekçi planlamalar yapabilmeleri için, kontenjan önerilerine belirlerken, bu hususları mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. “

Akademisyenler ise bunun kısıtlama olduğunu belirterek eleştirdi.

 

HANGİ KISITLAMALAR GELMİŞTİ?


YÖK Genel Kurulu’nun geçtiğimiz 4 Temmuz’da aldığı kararda üniversiteler için yeni düzenlemeler gelmişti. Buna göre

YÖK'ün 4 Temmuz'da düzenlenen Genel Kurul toplantısında vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1'i kadar Ar-Ge bütçesinin olmasına karar verilmişti. Bir başka karar da reklam-tanıtım giderlerinin de öğrenci gelirlerinin yüzde 1'ini aşmaması kararı oldu.

YÖK’ün vakıf üniversitelerine yakından ilgilendiren bir başka kararı da öğretim üyesi yetiştirme zorunluluğu gelmesi oldu. Bu karara göre araştırma görevlisi istihdam şartından, lisansüstü öğrencilerinin toplamının yüzde 30'unu ücretsiz olarak okutan ve yetiştiren vakıf üniversiteleri muaf olacak. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç bu kararlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1'i kadar Ar-Ge bütçesi ayırmayan vakıf üniversitelerinin kontenjan artırma talepleri değerlendirmeye alınmayacak. Dördüncü sınıfı bulunan her bir lisans programı için (tıp, diş hekimliği ve eczacılık için ayrıca düzenlemeler olduğundan bunlar hariç) en az iki araştırma görevlisi istihdamını zorunlu olarak isteyeceğiz.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTİHAM ETMİYORSA

Eğer araştırma görevlisi istihdam edilmiyorsa genç bilim insanları adayları eğer vakıf üniversitelerinde yer bulamıyorsa bu programların kontenjan artırma taleplerini gündeme almayacağız. Vakıf üniversitelerinin kontenjan taleplerinin değerlendirilmesi için dördüncü sınıfı (son) bulunan programlar için 4 öğretim üyesinin istihdamı zorunlu olacak.

KİMLER MUAF OLACAK?

Bu şartları biz elbette ki devlet üniversiteleri için de arayacağız. Araştırma görevlisi istihdam şartından, lisansüstü öğrencilerinin toplamının yüzde 30'unu ücretsiz olarak okutan ve yetiştiren vakıf üniversiteleri muaf olacak." 

 

05-01-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş