Arama sonuçları

Veterinerlik için baraj puanı istendi

Veterinerlik için baraj puanı istendi

Veterinerlik için baraj puanı istendi. TVHB, 56 bölge ve il veteriner hekimler odası başkanlığı imzasıyla yaptığı ortak açıklamada, plansız açılan eğitim fakültelerinin eğitim sistemini, hayvancılığı ve toplum sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi ve bağlı 56 bölge ve il oda başkanlıkları, plansız açılan ve yeterli altyapısı bulunmayan veteriner fakültelerine dikkat çekmek amacıyla, bir ay süreyle kurumsal logolarını karartma kararı aldı. 
TVHB, 56 bölge ve il veteriner hekimler odası başkanlığı imzasıyla yapılan ortak açıklamada, plansız açılan eğitim fakültelerinin eğitim sistemini, hayvancılığı ve toplum sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti. Meslek örgütlerinin ve akademik camianın tüm uyarılarına karşın, ülkemizde yeterli altyapısı olmayan yeni veteriner fakültelerinin açıldığına dikkat çekilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

VETERİNERLİK İÇİN BARAJ PUANI İSTENDİ

“Bunun son örneği Konya Ereğli’de açılan veteriner fakültesidir. Gelinen noktada 32 veteriner fakültesi ile nüfusu 327 milyon olan ABD’yi bile geçmiş bulunmaktayız. Bu hatalı uygulamalar sonucu, eğitim yeterliliğine sahip olmayan ancak adı fakülte olan kurumlar, yeterli donanıma sahip olmadan mezun olan çok sayıda veteriner hekim ve hatalı uygulamalar ile zarar gören insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvancılığımız olacaktır. Uygulanan bu politikalar ile ülkemizde veteriner hekim imajı yıpratılmakta ve adı farklı olan ancak müfredatı veteriner hekimlik müfredatına benzetilen veteriner fakülteleri vasıtasıyla mesleki yeterliliği tam olmayan meslek mensupları yetiştirilmektedir. Aynı durum, yardımcı hayvan sağlığı eğitimi veren eğitim kurumları için de gerçekleşmiş, uzaktan eğitim veren kurumlar, uygulamalı hayvan sağlığı hizmeti veren programlar açmışlardır. Buradan mezun olan kişiler eğitimlerinin hiçbir bölümünde hayvana veya laboratuvar alet ve ekipmanına dokunmadan mezun olmaktadırlar. Uygulanan hatalı politikaların mesleğimize, eğitim sistemimize zarar verdiği ama esasen ülkemiz hayvancılığına ciddi anlamda darbe vuracağı göz ardı edilmemelidir. Acilen yapılması gereken; veteriner fakültelerinin açılması için çekirdek eğitim programının netleştirildiği, asgari fiziki şartlarının belirlendiği, minimum öğretim üyesinin gerekliliği, destek personelin niteliği, öğretim üyesi öğrenci oranının ne olması gerektiği huşularında açılış kriterleri oluşturulmalıdır. ÖSYM sınavlarında veteriner fakültelerine giriş için taban puan oluşturulması gerekir.”

 

08-08-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin