Arama sonuçları

'Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi'

'Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi'

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünyesinde, Türkçenin, ana dil olarak öğretiminin yanı sıra yabancı dil olarak öğretimi ve iki dilli konuşanlara öğretimine yönelik faaliyetler yürütüleceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından, "Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi (YADEG) Tanıtım Toplantısı" Başkanlığa ait konferans salonunda yapıldı.

Açılışta konuşan Kurul Başkanı Cihad Demirli, eğitim sisteminin, yaklaşık 71 bin 320 okulda, 18 milyon öğrencisi ve 1,2 milyon öğretmeni ile Türkiye'nin tamamını etkileyen bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Demirli, dil eğitimine ve öğretimine yönelik yapılacak her tür faaliyetin çok önemli olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

DİL, KÖPRÜ KURUYOR

"İnanmaktayız ki, birbirimizle tanışalım diye milletlere ayrıldık, duygu ve düşünceleri, varlıkları ve değerleri farklı dillerde adlandırır ve seslendirir olduk. Dil, onu kullanan milletin nasıl düşündüğünü ve ne ürettiğini ortaya koyar. Farklı milletlere ait dillerin bilinmesi halinde dil bir köprü olur, bağ kurar ve insanları buluşturur.

Ülkemizde Türkçe ve dil eğitimini, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile milli ve manevi değerleri dikkate alarak geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı uhdesinde, Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) kurduk. Merkezimiz bünyesinde, Türkçenin, ana dil olarak öğretiminin yanı sıra yabancı dil olarak öğretimi ve iki dilli konuşanlara öğretimine yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bununla birlikte İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İspanyolca ve Rusça dillerinin ülkemizdeki öğretimine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsama alınmıştır."

Merkezde farklı dil branşlarından öğretmenlerin görev aldığını anlatan Demirli, faaliyetlerde bilimsel zemin oluşturabilmek adına farklı üniversitelerden, alanlarında uzman akademisyenlerin bulunduğu bir Danışma Kurulu olduğunu söyledi.

"İNTERNET SİTESİNDE ESERİN İNDİRİLEBİLİR FORMATI HAZIR BULUNDURULACAK"

Demirli, Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte faaliyetlerin yürütüldüğü, etkin bir merkez olma yolunda ilerlediğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi'nin, yürütülen önemli çalışmalardan biri olduğunu ifade eden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de dil eğitimi ve öğretimi, yakın zamana kadar düşük verimlilikle yapılmaktaydı. Avrupa Birliği ülkeleri arasında ekonomik, siyasi, askeri, sosyal, kültürel alanlarda yaşanan gelişme ve değişmeler, dil öğretimini de radikal şekilde etkilemiştir. Bu gelişmeler, dil öğretiminde ortak stratejilerin ve standartların belirlenmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa Konseyi tarafından belirlenen ve geliştirilen dil öğrenme stratejileri ve standartları, dillerin öğretimiyle ilgilenen kurum ve kuruluşlar tarafından dikkate alınmaya başlanmıştır. Bu sebeple 'Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni 2020 Tamamlayıcı Cilt', dünya çapında gitgide daha yaygın hale gelen, dilde yeterlik seviyesini ölçmek için uluslararası alanda tanınmış bir standart dil öğrenimi, öğretimi ve değerlendirmesi için önemli bir yapı taşı halini almıştır. Bu eserden, dil öğretimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile bireysel olarak bu alana ilgi duyan herkesin ve özellikle öğretmenlerimizin istifade etmesi için, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'mızın internet sitesinde eserin indirilebilir formatı hazır bulundurulacaktır. Ülkemizdeki kütüphanelere, ilgili akademisyenlerimize, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, ve siz kıymetli davetlilerimize bu rehber kitabın dağıtımı yapılacaktır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. Türkçe'yi öğretmek ve öğretirken uluslararası geçerlilikte ve kalitede, ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarına sahip programları kullanmak için büyük bir titizlikle faaliyetlere başladık."

Demirli, bu çalışmalar kapsamında Türkiye'de ve dünyada Türkçenin öğretimine yönelik akademisyen ve uygulayıcıları bir araya getirerek, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınacağı bir konferans hazırlığında olduklarını da bildirdi.

Kurul Başkanı Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığındaki çalışmalarda desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

08-11-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş