Arama sonuçları

Yabancı oyunlar Türk aile yapısına uygun değil

Yabancı oyunlar Türk aile yapısına uygun değil

Yabancı oyunlar Türk aile yapısına uygun değil.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca geçen ay düzenlenen "Dijital Oyunlar Çalıştayı ve Sempozyumu"nun çalıştay raporu yayımlandı. Çocuklar arasında popülerliği yüksek oyunların yabancı menşeli olduğu için Türk aile yapısına uygun bulunmadığı belirtilen raporda, Türk kültürü ve manevi değerleri ile uyumlu "Keloğlan" gibi yerel karakterlerin yer aldığı içerikte oyunların geliştirilmesi önerisinde bulunuldu.

İşte rapordan notlar:

YABANCI OYUNLAR TÜRK AİLE YAPISINA UYGUN DEĞİL

Çocuklar arasında popülerliği yüksek oyunların yabancı menşeli olduğu için Türk aile yapısına uygun bulunmadığı belirtilen raporda, bu durumun da ebeveynler ile çocuklar arasında çatışmaların artmasına ve dijital oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin daha fazla görülmesine sebep olduğuna dikkat çekildi.

KELOĞLAN GİBİ YEREL KARAKTERLER

Raporda, Türk kültürü ve manevi değerleri ile uyumlu "Niloya", "Rafadan Tayfa", "Keloğlan" gibi yerel karakterlerin yer aldığı içerikteki oyunların geliştirilebileceği önerisinde bulunuldu.

DİJİTAL OYUNLARIN SONUÇLARI NE OLUYOR?

Raporda dijital oyunların, dil gelişiminde aksamalara ve gelişim geriliğine, zaman israfına ve erteleme davranışının yerleşmesine, duygu kontrollerinde zorluk yaşama ve kişilik bozukluklarına, asosyalleşme ve aile içi iletişimin azalmasına, sanal ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt etmede güçlük çekilmesine, akademik ve kişisel başarının olumsuz etkilenmesine, bağımlılık, obezite, dikkat bozukluğu gibi sağlık problemlerine, kötü dil gelişimi, şiddet unsurları içerikleri nedeniyle saldırgan duygu, düşünce ve davranışların gelişmesine sebep olduğu vurgulandı.

ÇOCUK İSTİSMARI YAPILIYOR

Çevrimiçi oyunlar üzerinden yapılan konuşmalar anlık takip edilemediğinden koruyucu ve önleyici bir mekanizma geliştirmenin zorlu olduğu vurgulanan raporda şöyle denildi: "Çocuğun karşısındaki aktörlerin kimlik bilgilerine ilişkin detaylı bilgiler mevcut olmadığından, çevrimiçi oyunlar çocuklar için istismar riskini artırmaktadır. Çevrimiçi oyunlar üzerinden cinsel istismar vakaları, gelen bildirimlerin yüzde doksanını oluşturmaktadır. İster oyun içeriğinden kaynaklı, ister oyunculardan kaynaklı dijital oyunlar üzerinden cinsel çocuk istismarı evrensel suç olarak kabul edilmektedir."

Raporda, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya platformları üzerinden işlenen çocuk istismarı suçunun tespitini sağlayacak otomatize edilmiş bir sistem bulunmuyor. Bu yüzden çocuk istismarı ile mücadelenin daha etkin olabilmesi adına çocuk ve vatandaşlar aracılığı ile mağduriyetlere ilişkin farkındalığın ve hukuki bildirimlerin artmasının önemli olduğu belirtildi.

DİGİTAL OKURYAZARLIK GELİŞMELİ

Raporda, ailelerin, hangi oyunların çocukları tarafından oynanabileceği hususunda yeterli ve erişilebilir bilgiye sahip olmadığına dikkat çekilerek, ailelere dijital oyunlar konusunda rehberlik edecek materyallerin uzmanlar tarafından hazırlanması gerektiği kaydedildi. Anne babaların teknoloji ve interneti bilinçli bir şekilde kullanması, yani dijital okuryazarlık kazanması gerektiğinin vurgulandığı raporda, bu konuda ailelerin çeşitli eğitim faaliyetlerine katılabileceği tavsiyesinde bulunuldu.

AİLELER KONTROL ETMELİ

Çalıştayın sonuç raporunda çocuklarda dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik aileler için çeşitli önerilere yer verildi. Çocukların oyun başında geçirdikleri vaktin ailelerince mutlaka kontrol edilerek kısıtlanması gerektiği aktarılan raporda, oyun seçimlerinin de ailelerce denetlenmesi gerektiği kaydedildi.

FİLTRESİ OLAN DİJİTAL OYUNLAR PLATFORMU KURULSUN

Raporda, aileleri ve çocukları bu konuda bilinçlendirmeye yönelik kamu spotları ve kısa filmler hazırlanabileceği, aile dostu dizi ve yapımların içeriğine de duyarlılık artırıcı eklemeler yapılabileceği ifade edildi. Dijital tehlikelere yönelik çocuklara farkındalık eğitimleri verilmesi ve bu eğitimlerin de yaş gruplarına uygun, çocukların tanıdığı kahramanların ağzından verilebilecek içerikte saha çalışmaları ile oluşturulması gerektiği aktarıldı. Raporda şu öneri yer aldı:

“Ailelerin çocuklarının oynadığı dijital oyunlar ve içerikleri hakkında bilgi edinebileceği, alanında uzman kişilerin ve diğer ailelerin de yer aldığı, filtreleme sisteminin bulunduğu ve ailelerin canlı olarak iletişim ve etkileşim kurabildiği bir 'dijital oyunlar platformu' kurulmalı.”

COMMON SENSE MEDIA ÖRNEK VERİLDİ

 Raporda, yurt dışında çocukları internetin zararlı içeriklerine karşı korumak amacıyla oluşturulan "Common Sense Media" isimli internet sitesine dikkat çekildi. Rapordaki öneriler arasında şunlar yer aldı:

'commonsensemedia.org' benzeri bir proje başlatılması.

Aaile içi iletişimi güçlendirecek programlar oluşturulması.

Kaliteli ve eğitsel içeriklere sahip, Türk toplum yapısı ile uyumlu ve çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen oyun tasarımlarının artırılması ve desteklenmesi.

Bu konuda uzmanlık sağlayacak üniversiteler arası merkezlerin oluşturulması.

Dijital oyunlar üzerinden ihmal ve istismarın bildirim ve müdahale mekanizmasının olduğu bir sistem kurulmalı.

Dijital dünyanın dinamik yapısı sebebiyle mevcut yasal düzenlemeler bilişim suçlarını da kapsayacak şekilde güncellenmeli ya da bilişim suçları ile mücadele konusunda ayrı bir kanun getirilmeli.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyen ve internet ortamında yayınlanan içeriklerin engellenebilmesi hususunda ve online cinsel istismar konusunda istismarcılara yönelik caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı.

Dijital oyunlar için Türk toplum yapısı ile uyumlu bir derecelendirme ve sınıflandırma sisteminin oluşturulmalı. Görevlendirilecek kurumun ticari kaygılar gütmeyen kurumlar arasından seçilmeli.

 

01-12-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş