Arama sonuçları

‘Yeni normal’de Ivy League ne yapıyor?

‘Yeni normal’de Ivy League ne yapıyor?

‘Yeni normal’de Ivy League ne yapıyor? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte, eğitimde kurallar da değişti. Peki ABD'deki Ivy League (Sarmaşık Birliği) üyesi okullar salgına karşı nasıl önlemler alıyorlar? ODTÜ’den Emre Yılmaz’ın hazırladığı rapora göre, Ivy League okullarının 2020-2021 için aldıkları önlemler şu şekilde:

HARVARD ÜNİVERSİTESİ

Harvard, 2020-2021 akademik yılına neredeyse tümüyle uzaktan eğitim yaparak başlamaya karar verdi. Az sayıdaki fakülte ise, kısıtlı sayıda öğrencinin kampusa dönmesini ve yüz yüze veya hibrit formlarda eğitime devam etmesini uygun buldu. COVID-19 politikasıyla ilgili metinlerinde, ilerleyen dönemde salgının seyrine göre kademeli olarak öğrencilerin kampusa döneceğinden bahsedilirken herhangi bir ayrıntı verilmedi. Özetlemek gerekirse, eğitim faaliyetlerinin tamamı uzaktan gerçekleştirilecek ve bir tür "bekle gör" politikasıyla süreç yönetilecek.

YALE ÜNİVERSİTESİ

Yale, 2020-2021 akademik yılına hibrit bir planlamayla giriyor. Yaz ortasında ilan edilen politikaya göre, lisansüstü öğrencilerin tamamı kampusta olacak. Lisans öğrencileriyse dönüşümlü olarak kampusta bulunacaklar. Plana göre birinci sınıfa başlayacak öğrenciler Güz döneminde, ikinci sınıf öğrencileriyse Bahar döneminde fiziken kampusta olabilecek. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ise her iki dönemde de kampusta bulunarak yüz yüze derslere katılma hakkına sahip olacak. Böylece kampus yoğunluğu %40 civarında tutulacak. Kampusa gelme hakkı bulunmayan veya bunu tercih etmeyen öğrenciler ise uzaktan eğitimle programlarına devam edecekler. Yale'in kampusunu aktif tutabilmesinde, üniversitenin yer aldığı Connecticut bölgesinde salgının ülke geneline kıyasla daha düşük yoğunlukta seyretmesinin payı büyük. Ayrıca tüm öğrenci ve akademisyenlere periyodik olarak, zorunlu COVID-19 testleri uygulanacağı açıklandı.

PENNSYLVANIA ÜNİVERSİTESİ

University of Pennsylvania da 2020-2021 akademik yılına hibrit bir yaklaşımla giren okullardan. Lisans derslerinin tümü uzaktan gerçekleştirilecek. Lisansüstü eğitimler ve sertifika programlarında ise katılımcı sayısının 25 ve üzerinde olması halinde yine uzaktan eğitim zorunlu tutuluyor. 24 ve daha az katılımcıyla yapılacak lisansüstü/sertifika programı dersleri içinse karar öğretim elemanı ve ilgili birim yöneticilerine bırakılmış. Kampusa fiilen dönebilmek için mutlaka dekan düzeyinde izin alınması gerekiyor. Gerek akademisyen gerek öğrenciler, kampusta bulundukları sürece Penn Open Pass isimli bir web uygulaması üzerinden günlük olarak semptom gösterip göstermedikleriyle ilgili bilgi sağlamak durumundalar. Böylece fiziksel olarak kampusta bulunanlara dair erken teşhis ve risk minimizasyonu hedefleniyor. Kampus içi dolaşımda Pen Open Pass'te "yeşil" statüye sahip olunup olunmadığı kontrol ediliyor.

PRINCETON ÜNİVERSİTESİ

Princeton Üniversitesi, yerleşkesinin bulunduğu New Jersey bölgesinde salgının beklendiği şekilde kontrol altına alınamaması, aksine tedbirlerin artırılmak zorunda kalınması nedeniyle, lisans öğrencilerinin tamamının 2020-2021 Güz yarıyılına uzaktan eğitimle devam etmesine karar verdi. Üniversite yönetimi, mevcut kısıtlamalar altında öğrencilerine anlamlı bir kampus deneyimi sağlayamayacakları kanaatine vardıkları için böyle bir karar aldıklarını ifade ediyor. Bahar dönemi içinse pandeminin seyrinin olumlu olması halinde üst sınıflardan başlayarak öğrencileri kampusa döndürmeyi umuyorlar. Lisansüstü programlar ise klasik şekilde devam edecek. Farklı bir eğitim rutini olan ve çoğu zaten kampusta yaşayan lisansüstü öğrenciler, toplam sayılarının daha az olmasının da avantajıyla gelecek yarıyıl kampusta bulunacak tek öğrenci grubu. Bazı lisansüstü programlar ek olarak uzaktan eğitim de yapabilecek.

COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ

Columbia Üniversitesi, 2020 -2021 akademik yılına girerken tüm lisans düzeyi derslerin uzaktan gerçekleştirilmesine karar verdi. Çok az sayıda öğrenciye kampustaki konaklama tesislerinde bulunma şansı tanındı. Lisansüstü eğitimler ve sertifika programlarının %40 kadarı ise yüz yüze veya hibrit bir eğitim modeli ile yürütülecek. Geri kalan dersler ise yine uzaktan eğitimle verilecek. Geniş kapsamlı bir uzaktan eğitim uygulamasına geçilmesinde üniversitenin bulunduğu New York bölgesinde salgının oldukça etkili olması ve başka eyaletlerden gelecek çok sayıdaki Columbia öğrencisinin 14 gün karantinaya girmesini zorunlu kılan tedbirin gerçekçi biçimde uygulanabilir bulunmaması etkili olmuş. Bahar yarıyılında ise lisans öğrencilerinin kademeli biçimde kampusa dönebilmesinin umut edildiği ve bunun için planlamalar yapıldığı belirtiliyor

BROWN ÜNİVERSİTESİ

Brown Üniversitesi, 2020 - 2021 akademik yılı için kademeli bir yaklaşım izliyor. Bu planın ilk aşaması olarak 9 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında tüm lisans düzeyi eğitim faaliyetleri uzaktan gerçekleştirildi ve salgının Providence bölgesindeki seyri izlendi. Vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte, kampusta ikinci aşamaya geçmeye hazır olunduğuna karar verildi. Ancak 18 Kasım'da salgının tekrar yoğunlaşan seyri nedeniyle yeniden birinci aşamaya geri dönülmek zorunda kalındı. İkinci aşamada, 2 yarıyıldan oluşan akademik yıl 3 yarıyıl olarak yapılandırılıyor ve lisans öğrencileri 2 yerine 3 döneme dağıtılarak kampus yoğunluğu minimize edilmeye çalışılıyordu. Bu süreçte yüz yüze yapılacak eğitimler içinse 20 kişiden daha az katılımcı olması koşulu getirilmişti. Kalabalık dersler içinse uzaktan eğitim metotları tercih edilecekti. Yeniden birinci aşamaya dönüşle birlikte tekrar topyekün uzaktan eğitime de başlanmış oldu.

DARTMOUTH KOLEJİ

Dartmouth College, 2020 - 2021 akademik yılında lisans öğrencileri için ağırlıkla uzaktan eğitime dayalı bir başlangıcı tercih eden kurumlardan. Ancak lisans öğrencileri, dört yarıyıl olarak yapılandırılmış akademik yıl içerisinde en az 2 yarıyıl boyunca kampusta bulunabilecekler. Her sınıf için farklı yarıyıllarda öncelik sağlanan bir program yapılmış. Böylece kampustaki lisans öğrencisi sayısı, normal şartların yaklaşık %50'si civarında tutuluyor. Öğrenciler, öncelikli oldukları yarıyıllarda da dilerlerse tamamen uzaktan eğitime katılmayı tercih edebiliyorlar. Lisansüstü eğitim alan öğrenciler ise belirli taahhütnameleri imzalamaları koşuluyla kampusta yüz yüze eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam edecekler. Kampustaki yurtlarda kalacak öğrencilerin de tek kişilik odalarda kalması sağlanacak.

CORNELL ÜNİVERSİTESİ

Cornell Üniversitesi, 2020 - 2021 akademik yılı Güz döneminde birçok farklı eğitim formunu bir arada barındıran bir planı hayata geçiriyor. Buna göre eğitimler aşağıda sıralanan biçimlerde gerçekleştirilecek:

Yüz Yüze: Aynı fiziksel ortamda buluşarak.

Yüz Yüze'den Uzaktan Eğitim'e Geçiş: Şükran Günü'ne kadar sınıf eğitimi, sonrasında uzaktan eğitim Hibrit: Sınıf eğitimi ve uzaktan eğitim birlikte. Yarıyıl içinde farklı haftalarda farklı yöntemler tercih edilerek ve öğrenciler sınıf ve çevrimiçi ortam arasında rotasyon halinde.

Uzaktan Eğitim: Tamamen çevrimiçi araçlarla eğitim. Eşzamanlı katılım ve etkileşim.

Uzaktan Asenkron: Çevrimiçi araçlar yardımıyla, önceden hazırlanmış/kaydedilmiş içeriklere öğrencilerin diledikleri zaman erişim sağlaması yöntemiyle. Hangi dersin hangi formda verileceği Class Roster sayfasından takip edilebiliyor.

Raporun tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

02-12-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş