Arama sonuçları

Yeni özel okul açılışlarında ‘bahçe’ sınırı genişledi

Yeni özel okul açılışlarında ‘bahçe’ sınırı genişledi

Yeni özel okul açılışlarında ‘bahçe’ sınırı genişledi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik özel okul açacaklar için “bahçe şartını” zorlaştırdı.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

YENİ ÖZEL OKUL AÇILIŞLARINDA 'BAHÇE' SINIRI GENİŞLEDİ

Okullar dışında özel öğretim kurumları açma yetkisini valiliklere bırakan yönetmelikte özel okulların bahçelerinin ne kadar olacağına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Yetkililerin “Bu madde ile özel okul açılışlarında zorluk getirdi” diye yorumladığı değişiklik şöyle:

BAHÇE ALANI NE KADAR OLACAK?

a) Okul öncesi eğitim kurumları; okul binasının bulunduğu alan dışında her bir öğrenci için en az 1,5 m2 bahçesi bulunan, tamamı okula ait binada veya binanın bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde ya da birbirine bitişik binaların bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde yahut binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt ve art arda katlarında açılır.

b) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulları, kullanım hakkının tamamı okula ait olan ve okul binasının alanı dışında her bir öğrenci için en az 2 m2 olmak şartıyla toplamda en az 500 m2 bahçesi bulunan müstakil bina/binalarda açılır.

c) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; bahçesi kurum binasının alanı dışında olan, kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır.

ç) Özel öğretim kursları; bağımsız girişi bulunan bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılır.

d) Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşur. Sosyal etkinlik merkezlerinin faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki faaliyetleri yürütmek üzere her bina için bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilir. Kanunun Ek-2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilirler.

e) Diğer kurumlar ise bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılır.”

TEMİNAT İÇİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREK

Bu arada yeni özel okul açılışlarından teminat istenebilmesi için önce yasa değişikliğinin yapılması gerekiyor. Teminat isteyen maddenin yasalaşmasının ardından ise özel öğretim kurumları yönetmeliğinde bununla ilgili değişiklik de yapılacak.

19-02-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş