Arama sonuçları

YKS: Tarih soruları geri geldi, puan hesabı sınav sonrasına kaldı

YKS: Tarih soruları geri geldi, puan hesabı sınav sonrasına kaldı

YKS: Tarih soruları geri geldi, puan hesabı sınav sonrasına kaldı. YÖK önümüzdeki haziran ayında ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile merak edilen soruları yanıtladı. Buna göre ilk oturumda tek kitapçık, 90 dakika süre var. İkinci oturumda ise 4 test tek kitapçıkta olacak. Adaylara 180 dakika verilecek.

YKS: TARİH SORULARI GERİ GELDİ, PUAN HESABI SINAV SONRASINA KALDI

YÖK, geçtiğimiz 12 Ekim'de açıkladığı YKS ile ilgili değişiklik yaptı. Bunların en önemlisi tarih sorularının sınavın ikinci oturumunda eşit ağırlık puanları hesaplanırken kullanılacak teste girmesi oldu. Bu testin adı Türk Dili ve Edebiyatı- Coğrafya -1 olarak açıklanmıştı. Tarih sorularının gelmesiyle birlikte artık test Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilgiler-1 oldu. Sözel puanlarının hesaplanmasında kullanılacak olan Sosyal Bilgiler testinin de adı Sosyal Bilgiler-2 olarak değiştirildi.

TYT 180 PUAN HESABI NE OLDU?

Yine sınav sistemiyle ilgili eleştirilerden biri de sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilikler Testi (TYT) ile ilgiliydi. Çünkü iki barajı olan bu testte 150 puan alan önlisans programlarını tercih ediyor, 180 alan ise ikinci oturuma girme hakkı kazanıyordu. YTT sabah, ikinci oturum ise öğleden sonra olduğuna göre öğrenci barajı aştığını nasıl bilecek ve sınava girecekti? Tahmin etmesi gerekiyordu. İşte bu eleştiri için de YÖK, değişiklik yaptı. Alan testine yani ikinci oturuma giren en az 150 alan adayın puanı EA, SÖZ, SAY ve DİL puanlarıyla hesaplanacak. Zaten 150 puan altı olanın puanı hesaplanmıyor.

 

 

İşte YÖK'ün soru ve cevaplarla YKS açıklaması

1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir?
A) Sınavın uygulanışı bakımından:

YGS-LYS mart-haziran arasında yapılıyordu. 3 gün sürüyor ve toplam 6 oturumdan oluşuyordu. 18 puan türü çıkıyordu. Yeni sınav sadece haziran ayında yapılacak. 1 günde tamamlanacak. Toplam 2 gün sürecek. 5 puan türü çıkacak. İki sınavda da barajlar 150 ve 180.

B) Sınavın içeriği ve soru sayısı açısından;
Önceki sistemde birinci oturum
-Türkçe
-Temel Matematik
-Fen Bilimleri
-Sosyal Bilimler
(Toplam Soru Sayısı: 160)

Önceki sistemde ikinci oturum

-Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
-Matematik
-Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
-Sosyal Bilimler-2
(Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )
(Toplam Soru Sayısı: 340)
Yabancı Dil Oturumu
(Toplam Soru Sayısı: 80)
Yabancı Dil Oturumu
(Toplam Soru Sayısı: 80)
Yeni Sistem Birinci Oturum (TYT)

-Türkçe
-Temel Matematik
(Toplam Soru Sayısı: 80)
*Bütün adayların TYT’ye girmesi
zorunlu.

Yeni Sistem İkinci Oturum
-Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1
(Tarih-1, Coğrafya-1)
-Matematik
-Sosyal Bilimler-2
(Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )
-Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
(Toplam Soru Sayısı: 160)
Yabancı Dil Oturumu: (Soru Sayısı: 80)

 

2. Temel Yeterlilik ne demektir?

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi,beceri ve yetkinlikleri kapsar.
3. Temel Yeterlilik Testi (TYT) hangi alanlardan soruları içerecektir?
TYT’ de Türkçe ve Temel Matematik alanları ile ilgili sorular yer almaktadır.
Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.
Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.
4. TYT’nin geçen seneki YGS’den farkı nedir?
TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’nin yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.
TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği sunmaktadır. Dolayısıyla bu sistem, YGS’den bütünüyle farklı ve yeni bir sistemdir. Bunun örnekleri dünyada farklı ülke ve seçkin yükseköğretim sistemlerinde de mevcuttur.
5. TYT’nin Türkçe ve Temel Matematik esaslı olmasının ve kapsamında Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri’nin bulunmamasının sebebi nedir?
TYT’de adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerin belirlenmesi esastır. Bu kapsamda bu testte Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülmektedir. Diğer bir ifade ile MEB’in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerinkazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecektir. Dolayısıyla TYT, okul dışı öğrenme kaynaklarına bağımlılığı azaltacaktır.
6. TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir?
YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).
TYT’de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)’dır.
7. TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?
Hayır. Adayların tabii olacağı müfredat, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.
8. Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir?
Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri;
 Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
 Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkan tanıması,
 Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
 Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

 

9. Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve gerekli baraj puanı nedir?

Adayların TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekir.

ADAY TAHMİN İLE SINAVA GİRMEYECEK

10. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir?
TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekmektedir.  Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir.

BARAJ PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

11. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır?
Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]
Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]
Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]
Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

12. Sınavın ikinci oturumundan sonra elde edilecek puan türleri ile geçen sene uygulanan sınavlardaki puan türleri arasındaki ilişki nedir?
Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Dil sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava girmekteydi ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanmakta idi. Bu sene ise adaylar öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacaktır.
Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne, Sözel; Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne, Sayısal; Türkçe-Matematik (TM) olarak
adlandırılan puan türüne, Eşit Ağırlık puan türü karşılık gelmektedir.

YERLEŞTİRME PUANINA KATKISI NE OLACAK?

13. Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı
hangi oranda olacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sabah ve öğleden sonraki oturumlardaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’de adayın yerleştirme
puanına oransal etkisiyle aynıdır. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı % 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil
alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı % 60’tır.
14. Adaylar ikinci oturumdaki testlerden hangilerini cevaplandırabilir?
Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.
Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak;
SÖZEL PUAN İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal  Bilimler-2

SAYISAL PUAN İÇİN: Matematik, Fen Bilimleri
EŞİT AĞIRLIK PUANI İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik

SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK PUANI İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik

SAYISAL EŞİT AĞIRLIK PUANI İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Fen Bilimleri
SÖZEL, SAYISAL, EŞİT AĞIRLIK PUANI İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler-2

TEK SINAVLA PUAN TÜRÜ

Bu şekilde LYS sisteminde geçmişte 4 sınavla öğrencilerimize sunulan alan ve program seçme imkânı, tek bir sınavla verilmektedir. Bundan dolayı bu sistem, kolay anlaşılır ve yalın bir sistemdir. Soruların tümünün cevaplandırılabilmesi için öğrencilerimize yeterli süre verilecektir.
15. İkinci oturumda yer alan testlerin içeriği nedir?
Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.
İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI -SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ:
Türk Dili ve Edebiyatı:  24
Sosyal Bilimler-1
Tarih -1: 10
Coğrafya-1: 6
Toplam soru: 40

MATEMATİK TESTİ

Toplam soru: 40

SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ
Tarih-2: 11
Coğrafya-2: 11
Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji): 12
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6
Toplam: 40 soru

FEN BİLİMLERİ TESTİ

Fizik: 14
Kimya: 13
Biyoloji: 13
Toplam: 40 soru

YABANCI DİL SINAVI
Toplam: 80 soru

16. 2018 yılında uygulanacak sistemde soru sayılarının azaltılması, puanların hesaplanmasında güçlük oluşturacak mıdır?
MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacaktır.
17. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın hesaplanmasında bir değişiklik olacak mıdır?
Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

200 PUAN ALAN SENEYE NE OLACAK?

18. TYT Puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılması, her yıl değişen soruların kolaylık ve zorluk dereceleri açısından sorun oluşturabilir mi?
Adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecektir. Bu
şekilde farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek adil bir puanlama yapılmış olacaktır.
19. Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek midir?
Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam edecektir.
20. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman yapılacaktır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihi MEB’in eğitim-öğretim takviminde okulların kapanış tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. Sınav, 23-24 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

TYT SORU BAŞINA SÜRE 1.125 DAKİKA


21. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında soru sayıları ve süreler ne şekilde olacaktır?
Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 40 Temel Matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 90 dakikadır. Soru başına ortalama süre:
1.125 dakika.

İKİNCİ OTURUMDA SORU BAŞINA SÜRE NEDİR?

İki test (80 soru) : 2.25 dakika

3 test (120 soru) : 1.5 dakika

4 test: (160 soru) : 1.125 dakika

İkinci oturumun toplam süresi 180 dakika.

 

 Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.

 

 

Toplam 160 180 dk (3 saat) 180 dk (3 saat) 180 dk(3 saat)
Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, bilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler
incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır.
Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavında puan türlerinin tümünden tercih yapmak isteyen adaylar için de yeterli süre verilmiştir.
22. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında kaç kitapçık verilecektir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavında birinci oturumda (TYT) bir, ikinci oturumda bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecektir. Bu uygulama, adaylara zamanı kullanma ve planlama hususunda imkan ve avantaj
sağlayan bir durumdur.
23. Yükseköğretim Kurumları Sınavı saat kaçta başlayacaktır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı saatleri ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.
24. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın oturumları arasında ne kadar süre ile ara verilecektir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturum saatleri arasındaki aralar, ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.
Bununla birlikte bu süre iki saatten az olmayacaktır.
25. Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ne kadar olacaktır?
Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek olup sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanmaktadır. Konuyla ilgili kesin bilgi
Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecektir.
26. Yeni sistemi kamuoyuna tanıtmaya yönelik yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?
Başta orta öğretimde öğrenim gören son sınıf öğrencileri olmak üzere tüm tarafları en şeffaf ve en doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar
kapsamında;
- Web sayfamızda “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında açıklamalar yayımlanacak
ve gelen sorular kapsamında bu açıklamalar güncellenecektir.
- Çağrı Merkezimiz (444 8 965) hizmet verecektir.
- Basın Bültenlerimizde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
- MEB ile işbirliği halinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.
- MEB ile işbirliği halinde son sınıf öğrencilerimiz, sosyal medya, e-posta, e-okul, SMS gibi araçlarla bilgilendirilecektir.
- İlerleyen süreçte ÖSYM’nin web sayfasından da duyuru yapılacaktır. 

19-10-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş