Arama sonuçları

YKS tercih kılavuzuna işte bu bölümler girecek

YKS tercih kılavuzuna işte bu bölümler girecek

YKS tercih kılavuzuna işte bu bölümler girecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzuna geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen bölümlerin yer alacağını açıkladı.

YÖK’ün yaptığı açıklamaya göre bu yıl YKS tercih kılavuzunda ilk kez açılacak ve geleceğin meslekleri arasında sayılan programlar yer alacak. YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada dünyada teknoloji ile birlikte yaşanan dönüşümlerin yeni meslekleri yarattığını söyledi. İşte Saraç’ın açıklamaları:

Dünyada yükseköğretimin planlayıcıları, politikacılar, iş dünyasını yönetenler 21. yüzyılın yetişecek bireylerini hazırlamak amacıyla yoğun ve entegre çalışmalar yürütmektedirler. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 yılı “İşlerin Geleceği” raporuna göre: yüksek hızlı mobil internet, yapay zeka, bulut teknolojilerinin ve büyük veri analizlerinin adaptasyonunu, iş dünyasını hızlı, derinden ve yaygın olarak etkilediği net olarak ortaya konulmaktadır.   

 

YKS TERCİH KILAVUZUNA İŞTE BU BÖLÜMLER GİRECEK

 

Yükseköğretim Kurulu olarak bütün  bu süreçlerle ilgili bir çok çalışmayı başlattık. Bugün itibariyle 16 üniversitemizde öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik dijital dönüşüm programları başlatıldı. Bu proje ile bu yıl 30 bin 2 öğrenci, 3.112 öğretim elemanı eğitim aldı. Böylece, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir işgücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu sistemle 2019’un sonuna kadar 100 bin öğrenci bu programı almış olacak. Bir Türkiye projesi olarak sunduğumuz 100/2000 YÖK Doktora Projesi’nde geleceğin meslekleri ile ilgili ülkemizin ihtiyacı olan öncelikli alanlarda (büyük veri, veri madenciliği, yapay zeka, robotik…) doktora programları açarak akademiye, iş dünyasına ve de sanayiye, doktoralı, nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz. Bu programdan gün itibariyle 3.721 öğrenci yararlanıyor. Program bu yıl mezun vermeye başlayacak ve öncelikli alanlarda çok sayıda doktoralı elemanlarımız olacak.  

 

DİJİTAL ÇAĞ OKURYAZARLIĞI İÇİN

Dijital çağ okuryazarlığı, temel, bilimsel ve ekonomik teknoloji okuryazarlığı, dijital medya ve ortamların kullanılması, etkili iletişim, heterojen gruplarla etkileşim, “büyük resim” içinde davranabilme, esneklik ve uyum, 21. yüzyılda edinilecek tüm mesleklerde ana beceriler ve ana kavramlar olarak sunulmaktadır. Türkiye’de de üniversitelerimizde eğitim programları yapılırken bu kavramlar da yer bulmaktadır. Ayrıca bu yıl lisansda ve önlisansda geleceğin meslekleri olarak addedilen aşağıda isimlerini zikrettiğim programlar açılmıştır ve bu yıl ki YKS tercihlerinde yer almaktadırlar. 

GELECEĞİN MESLEKLERİ YER ALACAK

Bunların bir kısmı şöyle:

• Bilgi Güvenliği Teknolojisi, 

• Havacılık Elektroniği,

• Tarım Ticareti ve İşletmeciliği,

• Uluslararası Ulaştırma Sistemleri,

• Yapay Zeka Mühendisliği,

• Yazılım Geliştirme.

• Dijital Medya ve Pazarlama (önlisans)

• Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (önlisans)

• Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon (önlisans)

 

 

TEMEL YETENEKLERİN YÜZDE 41’İ DEĞİŞECEK

 

Türk iş dünyasında, iş hayatı için gerekli görülen temel yeteneklerin yüzde 41’inin 2020 itibari ile değişeceği ifade ediliyor. Türkiye’de yükseköğretim politikalarını yürüten kurum olarak biz de yetiştirdiğimiz gençlerin kariyer yollarında daha başarılı olmaları ve ülkenin ekonomik ve sosyal refahına mutlak katkı koyabilmeleri saikini önemle önde tutuyoruz.    

 

SOSYAL YETENEKLERİ DE UNUTMAMAK GEREK

 

21. yüzyılın diğer bir özelliği de, teknik yetenekler kadar sosyal yeteneklerin de önemli olduğudur. İş dünyasına sunduğumuz iş gücünün niteliğini arttırırken sosyal yetenekler kavramı da üniversitelerimizin önemli hedefleri arasındadır. 

 

Burada kritik bir nokta bilginin sınırını kaldıran en önemli etkenin dijitalleşme olduğudur. Bu durum onca değerin yanında ne yazık ki denetimsizliği ve bilgi kirliliğini de beraberinde getirebilmektedir, yani bilgi sınırsızlık karakteri kazanmıştır. Dolayısıyla bu konunun da gözden kaçırılmaması gerekmektedir. 

 

GELECEK İÇİN KONGRE YAPILACAK

 

Bütün bu konuları tartışmak amacı ile 2019-2020eğitim yılının başında İstanbul’da üniversitelerimiz, iş dünyası ve sendikalarla birlikte “Geleceğin Meslekleri-Bölgesel Değerler ve Türk Yükseköğretimi” adlı kongre çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz.

Gençlerimiz ülkemizin geleceği… Onları geleceğin meslekleri ile tanıştırmak ve onların bilim ile yoğrulmuş beyinleri ve yetenekli elleri ile büyük Türkiye idealine katkı sağlamak istiyoruz.

05-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş