Arama sonuçları

YÖK: Mağduriyetler için OHAL komisyonu kuruldu

YÖK: Mağduriyetler için OHAL komisyonu kuruldu

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden 330 akademisyen atıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) akademik personelin Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesindeki işlemlerinin üniversitelerce oluşturan komisyonlar vasıtası ile yürütüldüğünü açıkladı.

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME İHTİYACI DOĞDU

YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarında görevli akademisyenlerin, Kanun Hükmündeki Kararnamelerle kamu görevinden çıkartılma süreçleriyle ilgili yapılan çeşitli değerlendirmeler sebebiyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu vurgulandı.

ÜNİVERSİTELERDE İŞLEMLERİ KOMİSYONLAR YÜRÜTÜYOR

Yükseköğretim Kurulu'nun anayasal asli görevinin, kurumlardaki öğretim süreçlerinin planlanması, düzenlemesi, yönetilmesi ve denetlenmesi olduğunu kaydedilerek YÖK'e anayasal çerçevede yüklenen hususlar dışındaki konularda üniversitelerin, diğer kamu kurumlarından farklı olarak, özerk oldukları ifade edildi.

'OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU' KURULDU

Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin KHK'lar çerçevesindeki işlemlerinin üniversitelerce oluşturan komisyonlar vasıtası ile yürütüldüğüne dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:a

"Bu süreçte gerekli tüm titizlik ve hassasiyetler üniversitelerce gösteriliyor olmasına karşın yine de oluşmuş ve oluşabilecek mağduriyetlerin değerlendirilme süreçlerine yönelik ise 685 sayılı KHK ile 'Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu' kurulmuştur. Bu komisyonun bütün mağduriyet müracaatlarını hukuk çerçevesinde ve toplumsal vicdanı tatmin edecek şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Nitekim son çıkan KHK'lar, diğer kurumlarda olduğu gibi akademide de yapılan yeniden değerlendirmeler sonrasında iade sürecinin başladığını göstermektedir.

Yükseköğretimin kurumsal yapısı kadar akademi camiasının yetişmiş her bir ferdi de bilim hayatımız ve ülkemiz için değerli ve önemlidir. Gelinen süreçte Yükseköğretim Kurulu olarak konuya ilişkin yeni sorumluluklar üstlenme de dâhil değerlendirmemiz sürmektedir.

Yükseköğretim Kurulumuz milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılara ve terör örgütlerine karşı ülkemiz ve devletimizin hassasiyetlerini aynen ve 'zamana bağlı kalmaksızın' taşımakta olup diğer yandan da bütün gayretiyle üniversitelerimizle ve tüm akademisyenlerimizle birlikte yükseköğretimde kalite ve niteliği artırmaya çalışmaktadır."

10-02-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş