Arama sonuçları

YÖK, ÖYP’liler için ne karar verdi?

YÖK, ÖYP’liler için ne karar verdi?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca kadroyla ilişiği kesilen "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)" kapsamındaki araştırma görevlilerinden yabancı dil barajını geçip lisansüstü eğitim için yerleştirme bekleyenler ile yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktora eğitimi için merkezi yerleştirme bekleyenlere, lisansüstü eğitim yerleştirmesi yapılacak. Bu durumdaki ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilik statüleri devam edebilecek.

KADRO MADDELERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

YÖK'ten üniversitelere gönderilen genelgede, 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK'nın 49. maddesindeki "ÖYP kapsamında, 33. maddenin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği ve bunlar hakkında 50/d maddesi hükümlerinin uygulanacağı" belirtilerek, "Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden, yeniden 33. maddenin (a) fıkrasına göre ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin kaldırılacağı" hükmü hatırlatıldı.

UYGULAMADA BİRLİK SAĞLAYIN

Genelgede, KHK'da yer alan bu hükümlere ilişkin üniversitelerde uygulamada birliğin sağlanması için bazı kararların alındığı bildirildi. YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıya göre, KHK kapsamındaki ÖYP'lilere ilişkin alınan kararlar şöyle:

"Lisansüstü eğitime kayıtlı olmayan ve bu kapsamda KHK kararı gereğince kadroyla ilişiği kesilen ÖYP araştırma görevlilerinden, yabancı dil barajını geçip lisansüstü eğitim için yerleştirme bekleyenler ile yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktora eğitimi için YÖK'ten merkezi yerleştirme bekleyen araştırma görevlilerine Başkanlık tarafından lisansüstü eğitim yerleştirmesi yapılacak ve bu şekildeki ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilik statüleri devam edebilecek. Bununla birlikte KHK ile statüleri 50/d maddesine dönüştürüldüğünden araştırma görevlilerinin atamaları, söz konusu kanun maddesi uyarınca bir yıllığına yapılabilecek."

AKADEMİK GERÇEKLİK VE TEAMÜLLER

YÖK, üniversitelerden "Üniversite dışında lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin geri çağrılma işlemlerinin akademik gerçeklik ve teamüller dikkate alınarak, araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim gördüğü programın, çağrıldığı üniversitede faal olup olmadığı, lisansüstü eğitim yapılan alanın niteliği, teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesi sayısıyla bilimsel çalışma yapılabilecek imkanlar, lisansüstü eğitim yapılacak alanın fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinde olması halinde ise tam gün laboratuvar çalışmasına katılma zorunluluğu gibi hususlara bilimsel zeminde özen gösterilmesini" de istedi.

Bu blog AA abonesidir

 

17-09-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş