Arama sonuçları

YÖK raporunda üniversiteler sınıfta kaldı

YÖK raporunda üniversiteler sınıfta kaldı

YÖK raporunda üniversiteler sınıfta kaldı. YÖK’ün 2018 yılı kapsamında üniversiteleri değerlendirdiği rapora göre kimi devlet üniversitesinin doktoralı mezunu yok, kiminin de kütüphanesinde yeterli sayıda kitap bulunmuyor. Raporda yayınları 20’nin altında atıf alan üniversitelerin yanı sıra Ar-Ge’ye bütçe ayırmayanlar dikkat çekiyor.

Milliyet’ten Mine Özdemir Güneli’nin haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yayınladığı 2018 – Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda ‘Eğitim ve Öğretim’, ‘Ar-Ge, Proje ve Yayın’, ‘Uluslararasılaşma’, ‘Bütçe ve Finansman’, ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ olmak üzere 5 alanda 45 göstergede üniversitelerin performanslarını ortaya koydu. Bu yıl 207 yükseköğretim kurumundan 172 üniversitenin 2018 verilerini değerlendiren YÖK, yeni kurulan ve ayrılan üniversitelere ait raporun gelecek yıldan itibaren yayımlanacağının bilgisini verdi. Raporda 109 devlet üniversitesinin inceleyen Alaadin Dinçer’in tespitleri şöyle:

DOKTORA MEZUNU YOK

Mezun olan doktora öğrenci sayısı: Doktora programından hiç mezun vermeyen veya bir mezun veren üniversiteler arasında Yızgat Bozok, Türk-Alman, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji (ATÜ), Adıyaman, Ağrı İbrahim Çeçen, Ankara Sosyal Bilimler, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Artvin Çoruh, Bayburt, Bandırma Onyedi Eylül, Erzincan Binali Yıldırım, Iğdır, İzmir Demokrasi, Kırklareli, Muş Alparslan, Munzur, Şırnak ve Siirt üniversiteleri yer alıyor.

Uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı: Adıyaman, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Bartın, Bingöl, Batman, Çankırı Karatekin, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik, Hakkari, Iğdır, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Munzur, Sinop, Yalova üniversitelerinde etkinlik ya hiç düzenlenmemekte ya da çok az düzenlenmekte. En çok etkinlik düzenleyenler ise Ankara, Hacettepe, Ankara Yıldırım Beyazıt, Bursa Uludağ, Düzce, Ege, İstanbul, Kastamonu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Gebze Teknik.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı: En yüksek ulusal yayına ulaşan üniversiteler arasında Sağlık Bilimleri, Ankara, İzmir Katip Çelebi, İzmir Demokrasi, Çukurova, İstanbul Medeniyet, Bingöl, Ege ve Atatürk yer alıyor. En düşün oranda kalanlar ise İskenderun Teknik, Abdullah Gül, Türk-Alman, İYTE, Boğaziçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar (MSGÜ), ODTÜ, Bursa Teknik, Batman ve Yalova.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı: En yüksek orana ulaşan 10 üniversite Boğaziçi, İYTE, İTÜ, ODTÜ, Sinop, Gebze Teknik, Bingöl, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Medeniyet, İzmir Katip Çelebi. En alt sırada Türk-Alman, İzmir Demokrasi, Şırnak, Mardin Artuklu, Kırklareli, Sağlık Bilimleri, Ankara Sosyal Bilimler, Ardahan, Hakkari ve Gaziantep bulunuyor.

PROJE ÜRETEMEDİLER

Üniversitelerin en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı: 300 ve üzerinde yayınları atıf alan üniversiteler şöyle: 300 ve üzerinde atıf alan üniversiteler şöyle: İstanbul 579.999, Kırıkkale 77.999, Hitit 50.999, Burdur Mehmet Akif Ersoy 24.999, Sağlık Bilimleri 2.999, Kırklareli 1.999, Hacettepe 651, İTÜ 611, Boğaziçi 604, ODTÜ 566, Ankara 558, YTÜ 362, Çukurova 333, Gazi 312, Ege 307. Yayınları 20’nin altında atıf kalanlar şöyle: İzmir Demokrasi 0, Ardahan 1, Türk-Alman 2, Şırnak 3, Mardin Artuklu 3, Alanya Alaaddin Keykubat 3, Ankara Sosyal Bilimler 4, Artvin Çoruh 17, Bandırma Onyedi Eylül 5, Hakkari 5, Bitlis Eren 9, Muş Alparslan 14, Amasya 15, Kilis 7 Aralık 16, Iğdır 18, Batman 18.

Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı: Sadece proje sayısı 0 ve 1 olan üniversiteler şöyle: Amasya, Artvin Çoruh, Bandırma Onyedi Eylül, Batman, Galatasaray, Giresun, Hakkari, Harran, İstanbul Medeniyet, İzmir Demokrasi, Kütahya Dumlupınar, Mardin Artuklu, Muş Alparslan, Necmettin Erbakan ve Yozgat Bozok.

"İHTİYACA GÖRE BÖLÜM AÇILMALI"

Alaadin Dinçer, ortaya çıkan tablo sonrasında atılması gereken adımları şöyle sıralıyor:

Üniversitelerin genel bütçeden aldıkları pay arttırılmalı. Üniversitelere bütçelerinin en az yüzde 10’unu Ar-Ge’ye ayırma zorunluluğu getirilmeli.

Geliştirme ödeneği ödemesi yapılan üniversitelerin sayısı arttırılmalı, süresi 10 yıla çıkarılmalı.

Akademisyenlerin ulusal ve uluslararası yayımlarda yayınlanmış eserlerine verilen teşvik ve ödüller artırılmalı. 

Boş kalan programlar süratle tasfiye edilmeli, yerlerine güncel ihtiyaçlara yanıt verecek programlar açılmalı.

Üniversiteler insan, toplum ve doğa yararına öncelik veren ulusal ve uluslararası projeler için daha güçlü bir biçimde desteklenmeli.

Akademik yükseltmelerde liyakat, yeterlilik ve nitelik gibi özellikler dışında başka tür ilişkilerin belirleyici olmasına izin verilmemeli.

AR-GE'YE BÜTÇE AYIRMADILAR

Ar-Ge’ye harcanan bütçenin oranı: Ar-Ge’ye hiç bütçe ayırmayan üniversiteler arasında Tekirdağ Namık Kemal, İstanbul Medeniyet, İzmir Demokrasi, Bitlis eren, Bandırma Onyedi Eylül, Amasya, Artvin Çoruh üniversiteleri yer alıyor. Ar-Ge’si sıfır olan üniversitelerin 2018 bütçesinden aldıkları bütçe payı ise Tekirdağ Namık Kemalin 184 milyon 801 bin TL, İstanbul Medeniyet’in 108 milyon 224 bin TL, İzmir Demokrasi’nin 32 milyon 67 bin TL, Bitlis Eren’in 99 milyon 19 bin TL, Bandırma Onyedi Eylül’ün 72 milyon 143 bin TL, Artvin Çoruh’un 99 milyon 801 bin TL.

Ar-Ge bütçesi yüzde 10’un üzerinde olan üniversiteler şöyle: Akdeniz (%10,56), Boğaiçi (% 14), Bursa Teknik (%18,43), Gaziantep (% 10,6), Gebze Teknik (% 15,97), Hacettepe (% 16,29), İYTE (% 15,11), ODTÜ (% 16,39), Türk-Alman (% 13), Dokuz Eylül (% 14,97), Van Yüzüncü Yıl (% 13,5), YTÜ (% 15(, Kafkas (% 15,77) ve İTÜ (%14,84).

Bu üniversitelerin 2018 yılı genel bütçesinden aldıkları pay ise Akdeniz’in 534 milyon 119 bin TL, Boğaziçi’nin 300 milyon 456 bin TL, Bursa Teknik’in 70 milyon 297 bin TL, Gaziantep’in 363 milyon 655 bin TL, Gebze Teknik’in 127 milyon 624 bin TL, Hacettepe’nin 1 milyar 25 milyon 509 bin TL, İTÜ’nün 511 milyon 177 bin TL, İYTE’nin 116 milyon 667 bin TL, Kafkas’ın 195 milyon 275 bin TL, ODTÜ’nün 534 milyon 687 bin TL, Türk-Alman’ın 72 milyon 170 bin TL, Van Yüzüncü Yıl’ın 370 milyon 983 bin TL, Dokuz Eylül’ün 667 milyon 454 bin TL.

KÜTÜPHANEDE DE SINIFTA KALDILAR

Kütüphanesinden öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı: Bazı üniversitelerde öğrenci başına 2 kitap bile düşmemekte. Bu üniversiteler arasında Akdeniz (0,833), Balıkesir (1,304), Düzce (1,861), Giresun (0,038), Harran (1,83), Hatay Mustafa Kemal (1,943), İzmir Demokrasi (0,4), Karabük (1,169=, Kastamonu (1,377), Kocaeli (1,427), Manisa Celal Bayar (1,929), Niğde Ömer Halisdemir (1,816), Selçuk (1,91), Sivas Cumhuriyet (1,487), Tekirdağ Namık Kemal (1,401) yer alıyor.

Bu üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısı ise şöyle: Akdeniz’de 65 bin 655, Balıkesir’de 34 bin 768, Düzce’de 26 bin 678, Giresun’da 31 bin 270, Harran’da 25 bin 565, Hatay Mustafa Kemal’de 23 bin 552, İzmir Demokrasi’de 2 bin 241, Karabük’te 52 bin 50, Kastamonu’da 30 bin 513, Kocaeli’de 79 bin 73, Manisa Celal Bayar’da 48 bin 360, Mersin’de 38 bin 993, Niğde Ömer Halisdemir’de 7 bin 553, Sivas Cumhuriyet’te 25 bin 793, Tekirdağ Namık Kemal’de 26 bin 993.

23-10-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş