Arama sonuçları

YÖK’ün vakıf üniversiteleri raporu: Kaynaklar Ar-Ge’ye değil reklama harcanıyor

YÖK’ün vakıf üniversiteleri raporu: Kaynaklar Ar-Ge’ye değil reklama harcanıyor

YÖK’ün vakıf üniversiteleri raporu: Kaynaklar Ar-Ge’ye değil reklama harcanıyor. YÖK, Vakıf üniversiteleri 2019 raporunu çıkardı. Raporda üniversitelerin tanıtım için reklam gelirlerinin geçen seneye göre yüzde 12 arttığına dikkat çekildi. YÖK, bunu şu sözlerle eleştirdi: “Reklam-tanıtım giderleri ile Ar-Ge, kütüphane harcamaları gibi giderleri karşılaştırdığımızda öz kaynaklarını diğer kalemlere göre kat be kat reklam-tanıtıma ayıran kurumların olduğu görülmüştür.”

YÖK, Vakıf üniversiteleriyle ilgili ikinci raporu yayımladı. İlk kez geçen yıl vakıf üniversiteleriyle ilgili akademik, idari ve mali verileri içeren raporun ikincisi “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019” kitapçığı yayımlandı.

YÖK’ÜN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU: KAYNAKLAR AR-GE’YE DEĞİL, REKLAMA HARCANIYOR

İlk raporun verileri 2019 yılı verileriyle güncellenerek yenilendi. Vakıf yükseköğretim kurumlarımız, akademik, mali ve idari açılarından değerlendirildi. Bu yıl bazı yeni akademik ile reklam tanıtım giderleri, ar-ge giderleri gibi mali veriler de ilk kez paylaşıldı.

YÖK, yaptığı açıklamada rapor ile ilgili şöyle dedi:

ARGE İÇİN NE KADAR KAYNAK AYRILIYOR?

“Vakıf yükseköğretim kurumlarının 2017-2018 olağan denetimi sonucu YDK tarafından hazırlanan nihai denetim raporlarına göre toplam ar-ge bütçesinin 1.595.540.664,66 TL,  toplam öz kaynaklı ar-ge bütçesinin ise 41.399.081,37 TL olduğu tespit edildi.  Dış kaynaklı Ar-Ge bütçesinin yüksek olması, üniversitelerimizin farklı projelerle kaynak bulmasını gösteriyor sevindirici. Ancak her üniversitemizin ar-ge’ye aynı önemi vermediği görülmekte.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 30 vakıf yükseköğretim kurumunun öz kaynaklı araştırma proje bütçesinin bulunmadığı ancak 22’sinin dış kaynaklı proje bütçelerinin olduğu, 8 vakıf yükseköğretim kurumunun araştırma için hiç harcama yapmadığı tespit edilmiştir.

REKLAM TANIDIM GİDERLERİ VE AR-GE HARCAMALARI

 

Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın reklam-tanıtım giderleri ile ar-ge, kütüphane harcamaları gibi giderleri karşılaştırdığımızda öz kaynaklarını diğer kalemlere göre kat be kat reklam-tanıtıma ayıran kurumların olduğu görülmüştür.

REKLAM İÇİN NE KADAR HARCADILAR?

Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2016-2017 eğitim öğretim döneminde reklam-tanıtım için toplamda 194.823.441,9 TL harcama yaparken bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim yılında toplamda %12,7 artarak 219.476.023,6 TL’ye ulaşmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tanıtım ve reklam harcamalarına bakıldığında ortalamasının  1.966.075,6 TL olduğu görülmektedir. Bu rakam kütüphaneye yapılan harcamaların ortancası ile kıyaslandığında yaklaşık 6 katı olduğu görülmektedir.

YÖK olarak tercihimiz, üniversitelerin marka değerleriyle, yaptıkları projelerle ön plana çıkmasıdır.

YÖK olarak, kütüphane olanaklarına ayrıca önem veriyoruz. Vakıf yükseköğretim kurumlarımıza yaptığımız yerinde incelemelerimizde muhakkak okuma salonlarının durumuna, kütüphane ortamlarının ferah olup olmadığına bakıyor, basılı ve dijital kaynakların güncelliğine vurgu yapıyoruz. İyi kütüphanelerin, çalışma alanlarının olması öğrencilerin kampüslerde daha mutlu ve verimli vakit geçirmesini sağlayacaktır.

KÜTÜPHANE İÇİN NE HARCIYORLAR?

Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2016-2017 eğitim öğretim döneminde kütüphane için toplamda 53.073.027,83 TL harcama yaparken bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim döneminde %13,5 oranında artarak toplamda 60.242.501,52 TL’ye ulaşmıştır. Kütüphane alanlarında %40, basılı kitap sayısında ise %19 oranında artış meydana gelmiştir.

YENİ KURULACAK ÜNİVERSİTELERE KOŞUL

Özellikle yeni kurulacak olan vakıf yükseköğretim kurumlarının planlamalarında, kütüphanelerin kaynak ve alan olarak yeterli kapasiteye sahip olmaları ve öğrenci ve öğretim üyelerinin çalışma koşullarına uygun, ferah alanlar olarak tasarlanmalarının altı özellikle çizilmekte birlikte daha önce kurulmuş olan kütüphanelerin de kapasitelerinin arttırılması istenmektedir.

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMA ARTMALI

2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrenci başına cari gider ortancası 9.724,38 TL iken 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci başına cari gider ortancası %23,3 oranında artarak 12.992,79 TL’ye yükselmiştir.

Genel olarak cari giderlerin çok yüksek olmaması beklenmekle birlikte, farklı programlara göre kabul edilebilir sınırların altında olması da istenen nitelikli eğitim-öğretim süreçlerine yönelik gerekli harcamaların yapılmadığına yönelik endişe doğurmaktadır.

Yine 25 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına cari gider harcamasının 10.000 TL’nin altında yer alması da dikkat çeken bir durum olarak değerlendirilmektedir.

“Yeni YÖK” olarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızın araştırma geliştirme faaliyetlerinin artması, ilgili programlarının kazanımlarının elde edilebileceği alt yapı ve laboratuvar ortamlarının sağlanması, kütüphane imkânlarının geliştirilmesi ve öğretim elemanları ve öğrencilerinin sosyo-kültürel faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarına da karşılık veren yapıya kavuşmasını istemekteyiz.

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımız ülkemizin kalkınmasında muharrik güçtür. Daimi tekâmül esaslı bir faaliyet içinde nihai varış noktası olmayan kalite yolculuğumuzda bu kurumlarımızın üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz.

VERİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

 

Son yıllarda yapılan denetim süreçlerindeki iyileştirmeler ve mevzuat değişikleri olumlu sonuçlar doğurmuştur. Şuna inanıyoruz ki; “şeffaflık ve veri paylaşımı” sistemin değerlendirilmesi ve iyileşmesi için YÖK denetimlerinden daha fazla olumlu sonuçlar üretecek özelliktedir. Şeffaflık ilkesine uygun olarak elimizdeki verileri paylaşmaya devam edeceğiz”

 

 

 

 

02-07-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş