Arama sonuçları

YÖK’ten diploma denkliğinde yeni düzenleme

YÖK’ten diploma denkliğinde yeni düzenleme

YÖK diploma denkliğinde yeni düzenleme getirdi. Buna göre diploma denkliğinde gecikmelerden dolayı yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için diploma teyit yazılarını ilgili ülkelerdeki temsilciliklerden adayların kendileri alacak. Ayrıca YÖK tarafından tanınan yurtdışı üniversitelerden mezun olan ve denklik başvurusunda bulunan adaylardan lisans tamamlama kararı alan adaylar, yerleştirildiği ilk üniversitenin onayıyla "Lisans Tamamlama" sürecinde "yaz okulu" eğitimi alabilecek.  

YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yurtdışında bulunup YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan mezun olmasının ardından YÖK’e diploma denkliği başvurusunda bulunan ve haklarında "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası gereği Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) işlemlerinden "Lisans Tamamlama" kararı alınan adaylarla ilgili olarak “Lisans Tamamlama” uygulamasında "yaz okulu" eğitimi alarak da öğrenim görmek isteyen ilgililerin başvuru dilekçeleri göz önünde bulundurularak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21 Haziran 2017 tarihli toplantısında:
 1) İlgilinin talebi,
2) "Lisans Tamamlama" için ilgilinin Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla yerleştirildiği ilk üniversitenin onayıyla "Lisans Tamamlama" sürecinde "yaz okulu" eğitimini almalarının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.”

DİPLOMA TEYİT YAZISINI ÖĞRENCİ ALACAK

YÖK, diploma denkliğinde gecikmelerden dolayı yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için de diploma teyit yazılarını ilgili ülkelerdeki temsilciliklerden adayların kendilerinin almasına karar verdi.  1 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlayacak düzenlemeye göre denklik başvurusunda bulunacak tüm adayların ıslak imzalı ve onaylı diploma teyit yazılarını ilgili ülkedeki dış temsilciliklerden temin etmelerinin ardından YÖK’e mühürlü kapalı zarf içerisinde getirmeleri gerekiyor.

BELGELERİNİ TEMİN EDEMEYENLERE KOLAYLIK

Ülkelerinde savaş, ilhak ve işgal koşulları olan denklik başvurusunda bulunan öğrencilerle ilgili de bir düzenlemeye gidildi. Diploma, öğrenim ya da not durum belgelerini temin edemeyenlerin kimlik, geçici koruma kimlik belgeleri, ikamet izinleri ile eğitim bilgilerini içeren ‘Beyan Formu’nu doldurarak şahsen ya da yasal vekili aracılığı ile YÖK'e başvurmalarına karar verildi.

30-06-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş