Arama sonuçları

YÖK’ten kapatılan üniversitelerin öğrencileri için açıklama

YÖK’ten kapatılan üniversitelerin öğrencileri için açıklama

Kapatılan vakıf üniversitelerinde kayıtlı öğrencilerden diğer üniversitelere merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıranların ödemelerinin öğrencinin ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında belirtilen bursluluk durumları ile ilişkilendirilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıranların, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödenecek ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler hakkında bilgilendirmenin 29 Kasım'da yapıldığı hatırlatıldı.

Üniversitelerden gelen sorular çerçevesinde konuya ilişkin bazı hususlara açıklık getirilmesi gereğinin oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi için ödemiş oldukları ücretlere ait kanıtlayıcı belgelerdeki tutarlar, öğrencinin ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında belirtilen bursluluk durumları ile ilişkilendirilecek olup kapatılan üniversitenin mütevelli heyet kararlarına göre uygulanan burs indiriminden sonra kalan ödemeye esas tutarlar bu madde kapsamında değerlendirilmeyecek.

Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrencilere ilişkin olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi ile 2330, 2453, 2629, 3713 sayılı kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 ile 2330 sayılı kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocukları, 1005 sayılı kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocukları, bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki statüleri de esas alınarak ücret ödemeyecekler."

YÖK'ün açıklamasında, engellilerin kapatılan üniversite tarafından engelli muafiyeti uygulandığına dair belgeleri ibraz etmeleri halinde yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından muafiyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca geçerli mazeretleri sebebiyle öğrenimine devam edemeyecek öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin yerleştirildikleri üniversite tarafından uygun bulunması halinde bu öğrencilerin ilgili eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti ödemeyecekleri vurgulandı.

Bu blog AA abonesidir.

09-12-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş