Arama sonuçları

YÖK'ten yurtdışından yatay geçişe korona düzenlemesi

YÖK'ten yurtdışından yatay geçişe korona düzenlemesi

YÖK'ten yurtdışından yatay geçişe korona düzenlemesi. Geçtiğimiz hafta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde salgın nedeniyle yapılacak “yenilikçi ve yapısal” değişimler olacağını vurgulamıştı. Bugün de bu kapsamda yapılacak değişikliklerin ilk kısmı YÖK tarafından açıklandı.

Yapılan değişikliklerin birinci kısmı, yurtdışında eğitim gören Türk öğrenciler için yapılan düzenlemeleri ve Türkiye’deki üniversitelerin yurtdışındaki üniversiteler ile yürüttükleri ortak programlardaki Türk öğrenciler için yapılan düzenlemeleri içeriyor.

YÖK'TEN YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞE KORONA DÜZENLEMESİ

YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan değişiklikler, küresel salgın ve sağlık endişeleri nedeniyle alındı. Buna göre "Türkiye'ye dönmek isteyen yurt dışında okuyan Türk öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin" Türkiye’de okumalarını kolaylaştıracak. Saraç, yapılan bu düzenlemelerin, Covid-19 küresel salgını dolayısıyla sadece 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olduğunu belirtti. Değişiklikler ile Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrenci sayısının da arttırılması hedefleniyor.

UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ DÜZENLEMELER SÜRECEK

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki hafta uzaktan öğretim ile ilgili karar ve düzenlemelerin ikinci kısmı kamuoyu ile paylaşılacak.

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın yeni düzenlemelerle igili şu ifadeleri kullandı:

“Türk yükseköğretim sistemini yarınlara hazırlayabilmek maksadıyla; ayrıca  son yıllarda başlattığımız kalite eksenli büyüme yolundaki kazanımlar sürecinin kesintiye uğramaması, yabancı uyruklu öğrenci sayılarımızdaki olağanüstü artış başta olmak üzere uluslarasılaşma yolunda katettiğimiz mesafeyi kaybetmemek ve üniversitelerimizi bu küresel değişime, yeni ve zor döneme hazırlıklı kılabilmek, yükseköğretimi uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yeni ve yenilikçi kararlar almış bulunmaktayız.

Bugün açıkladığımız kararlar küresel salgın sürecinde yurt dışında okuyan Türk öğrenciler ile ülkemize yabancı uyruklu öğrencilerin gelmesine yönelik önemli düzenlemeleri içermektedir. Haftaya uzaktan öğretim ile ilgili kararlarımızı ve düzenlemelerimizi kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz."

Prof. Dr. Saraç tarafından yeni düzenlemelere ilişkin yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREN TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurtdışında okuyan, fakat Covid-19 küresel salgını dolayısıyla okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrencilerin için bir dizi önemli kararlar aldı.

YÖK, yurtdışında okuyan öğrencilerin salgın sonrasında öğrenimlerini Türkiye'de sürdürmek istediklerini bildirmeleri üzerine, bu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları nedeniyle küresel salgın dönemindeki sağlık endişelerini dikkate alarak yeni düzenlemeler yaptı.

Yapılan bu  düzenlemeler, Covid-19 Küresel Salgını dolayısıyla sadece 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemlerine mahsus olacak.

YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ARTTIRILDI, KISITLAR KALDIRILDI

Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan “Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk,  Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık" programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarındaki %50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı.

İLK BİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELRDE EĞİTİM GÖRENLERE EK FIRSAT

Üniversite sıralamalarında ilk binde olan üniversitelerde okuyan öğrencilere ayrıca yeni bir imkan daha tanındı. Başarı sıralaması şartı bulunan “Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık" programları için olan yurtdışı yatay geçiş kontenjan kısıtlaması, YÖK'ün belirlediği sıralama kuruluşlarının dünya üniversiteleri listesinin herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarındaki öğrenciler için geçerli olmayacak.

TÜRKİYE’DEKİ AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAN HERHANGİ BİRİNE YATAY GEÇİŞ İMKANI

Yine önümüzdeki yıla mahsus olmak kaydıyla, ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgelere sahip olmak koşulunu sağlamaları halinde dileyen öğrenciler, Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş başvurusu yapabilecek. Bu durumda ilgili üniversiteler bu öğrencilerin  programa intibaklarını gerçekleştirecek.

YATAY GEÇİŞLER HER SINIFTA YAPILABİLECEK

Küresel Salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf da dâhil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. Bu şekilde yurtdışında okuyan tüm öğrenciler, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dâhilinde Türk yükseköğretim sistemine dâhil olabilecekler.

Geçerli kurallara göre ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamıyordu. Yine bu sınırlamanın kaldırılması korona dönemi için alındı.

Covid-19 Küresel Salgını dikkate alınarak sadece “2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemine mahsus olmak" üzere ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş hususlarında özet olarak:

•             Ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş kontenjanları artırıldı.

•             İlk 1000'deki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için yeni imkanlar sunuldu.

•             Birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru imkânı sağlandı.

•             Şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için de açıköğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı.

2- ÜNİVERSİTELERİMİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELER İLE YÜRÜTTÜKLERİ ORTAK PROGRAMLARDAKİ TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Küresel  Yeni  Koronavirüs  Salgını nedeniyle yükseköğretim kurumlarımızın yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak yürütmekte olduğu önlisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki üniversitede eğitim alması gerekenler için de YÖK kolaylaştırıcı bazı kararlar aldı.

Salgın nedeniyle üniversitelerimizin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla açmış oldukları “ortak programlarda okuyan öğrencilerden" yurtdışına gitmek istemeyen öğrenciler için alınan karar uyarınca yükseköğretim kurumları bu öğrenciler ile ilgili olarak;

- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan  dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders alabilmesi,

- İki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin Türkiye'de kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eğitim alabilmesi,

- Türkiye'deki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurtdışındaki üniversite tarafından sayılabilmesi,

- Yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi,

- Öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçebilmesi,

seçeneklerinden birisini, program özelinde ve öğrenci merkezli değerlendirerek karara bağlayabilecek.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN HANGİ DÜZENLEMELER ALINDI?

Son yıllarda Yeni YÖK'ün başlatmış olduğu “Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi" kapsamında beş yıl önce 48 bin olan yabancı/uluslararası öğrenci sayısı olağanüstü bir artış ile 180 bine ulaşmıştı.

YÖK, bu başarının salgın sonrasında da kaybolmaması ve yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olma durumunun devam etmesi için “bu yıla mahsus olmak üzere" yeni düzenlemeler gerçekleştirdi.

GEÇ MEZUNİYET DURUMLARINA YÖNELİK YENİ HAKLAR TANINDI

Salgın dolayısıyla pek çok ülkede lise mezuniyet sınavlarının sonbahara ertelenmesi, geç mezuniyet ile salgın nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla ülkemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına “2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere" bazı yeni imkânlar tanındı. Buna göre;

-  Adaylar ön kayıt yaptırabilecek, ayrıca başvuru ve kayıt süreci 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılarak geç kayıt yapılabilecek.

- Eğitim ve öğretime başladıktan sonra kayıt yaptıranlara hızlandırılmış telafi eğitimi verilebilecek.

- Geç kayıt yaptıran öğrenciler güz döneminde kayıt dondurarak eğitime bahar döneminde başlayabilecek.

- Eğitim ve öğretim dönemi başladığında kayıt yaptırmış, ancak ülkemizde veya kendi ülkelerinde alınan tedbirler nedeniyle gelemeyen öğrencilere, bu tedbirler kalkıncaya kadar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde dersleri dijital imkânlarla uzaktan öğretimle verilebilecek.

Uluslararası öğrencilerin klinik alanlar dışındaki lisansüstü programlara, YÖK'ten bir günde alınabilen “Okul Tanıma Belgesi" ile kayıt yaptırılabilmesine de imkân tanındı.

Bu düzenlemeler ile küresel salgın sürecinde üniversitelerimizin yurtdışından öğrenci kaydetmeleri teşvik edilecek, yükseköğretimimiz bölgesi için çekim merkezi olması durumu devam edecek ve üniversitelerimiz uluslararası rekabete girebilecekler.

YÜKSEKÖĞRETİM SANAL FUARLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yükseköğretim Kurulu küresel salgın müddetince kısıtlanan hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk yükseköğretiminin yurtdışında dijital ortamlarda da tanıtılabilmesini sağlamak için harekete geçti.

Bu kapsamda "Yükseköğretim Sanal Fuarları"nın yapılması için hazırlıklara başlandı.

Ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarının uluslararası platformlarda yabancı uyruklu öğrencilere tanıtımı amacıyla dijital ortamlarda gerçekleştirilecek olan Sanal fuarlar için üniversiteler diğer ilgili kamu kurumları ile de iş birliği içinde olacak.

Bu kapsamda üniversiteler, bünyelerindeki fakülteleri, programları ve öğrencilere sundukları bütün imkanları tanıtarak, eş zamanlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin kendi yetkilileri ile doğrudan iletişim halinde olmalarına imkân sağlayacak.

30-05-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş