Arama sonuçları

‘Yükseköğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz’

‘Yükseköğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz’

‘Yükseköğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz. ’Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Yükseköğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz, öğrenci sayısı bakımından ise Rusya'dan sonra ikinciyiz." dedi.

Yılmaz, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açılışındaki konuşmasında, eğitim programının, ortak tarih, kültür ve coğrafyayı paylaşan Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ileriye götüreceğine inandığını ifade etti. 

YÜKSEKÖĞRETİMDE OKULLAŞMADA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ

Hangi alanda olursa olsun bütün çalışmaların amacının çocuklara kalkınmış, refah içinde ve güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu dile getiren ve bunun ancak eğitimle yapılabileceğini söyleyen Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ DEĞİŞMEZ HEDEFİMİZ

Bilgi çağında ülkelerin mukayeseli üstünlüğü genç, dinamik ve nitelikli insan gücü. Milli Eğitim Bakanlığı olarak kaliteli bir eğitim ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğini, değişmez hedefimiz olarak belirliyoruz. Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren eğitim sistemini hedefliyoruz. Eğitim, ülkemizin hem bilgi ekonomisine geçiş için hem de demokrasinin kökleşmesi için olmazsa olmazdır. Ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi ve tam bağımsız olabilmesi, mutlaka ve mutlaka nitelikli bilgiye ve o bilgiyi ürüne çevirecek nitelikli bilim adamlarına sahip olmaktan geçiyor. Nitelikli bilgiyi üreten ve nitelikli bilim adamlarını yetiştiren kurumlar da üniversitelerimizdir.

YÜKSEKÖĞRETİMDE OKULLAŞMADA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ

Türkiye'de 18 milyona yakın öğrenci temel eğitim ve ortaöğretimde, 7 milyondan fazla öğrenci de yükseköğretimde. Merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18'inden fazlasını, milli gelirin ise yüzde 6,2'sinden fazlasını eğitime ayırıyoruz. OECD ülkelerinin ortalaması, milli gelirden eğitime ayrılan pay, yüzde 5,2. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarmış ender ülkelerden biridir. Eğitimin nihai çıktısı milli gelirdir. Son 10 yıllık süre içerisinde OECD ülkeleri arasında milli gelirini en çok arttıran ülke Türkiye'dir. Okullaşma oranını arttırmak istiyoruz. Yüksek öğretimde okullaşma oranımız yüzde 42 net, brüt okullaşma oranımız yüzde 100'ün de üzerinde. Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerin yüzde 40'tır. Yükseköğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz, öğrenci sayısı bakımından ise Rusya'dan sonra ikinciyiz.

Gelecek dönem daha çok işbirliği ve daha çok iletişim olması gerekiyor, başta eğitim olmak üzere işbirliğini her alanda arttırmak ve geliştirmek istiyoruz.

KÖPRÜLERİN KURULMASINDA BEŞERİ SERMAYE ÇOK ÖNEMLİ

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych de İstanbul Üniversitesi'nde Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu ilk program ama her büyük yol küçük adımlardan başlar. Burada eğitim alacak öğrenciler sadece Ukrayna dili öğrenmeyecekler, bunun yanı sıra bizim kültürümüzü daha iyi keşfetme imkanına sahip olacaklar. Dolayısıyla bundan sonra hem ilişkilerimiz daha iyi gelişecek hem de halklarımız daha iyi tanışacak ve yeni ortak projelere yol açılacak." dedi.

PROGRAM İKİ YILDA AÇILDI

Ukrayna'nın ve Türkiye'nin yolların kesiştiği noktada bulunduğuna işaret eden Hrynevych, sözlerini şöyle sürdürdü:"İki ülke arasında çok güçlü bir köprü olmalı. Köprülerin kurulmasında beşeri sermaye çok önemli. 2 yılda çok büyük mesafe katedildi ve bürokratik süreçlere rağmen programı iki yılda açabildik. Ukrayna'da Türkçe eğitimi veriliyor. Ukrayna'daki üniversitelerde yaklaşık 2 bin 700 Türk öğrenci eğitim görüyor. Aynı zamanda Ukrayna'dan Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilerin sayısı artmaya devam ediyor. Bu yıl sayı 500'e çıktı. Ukrayna dili programı açıldıktan sonra ortaklaşa programlar yapabilir, çift diploma programlarına geçebiliriz."

Hrynevych, Ukrayna'da milli gelirin yüzde 60,5'inin eğitime ayrıldığını kaydederek, şöyle dedi.  "Çok büyük bir rakam gibi gelebilir, ama genel olarak milli gelir düşük olduğu için o kadar büyük rakamlar değil. Yeni teknolojileri geliştirmek ve beşeri sermayeyi hazırlamak gerekiyor."

 

27-03-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş