Arama sonuçları

Yurtdışında seçtiğiniz üniversitenin denkliği var mı?

Yurtdışında seçtiğiniz üniversitenin denkliği var mı?

Yurdışında seçtiğiniz üniversitenin denkliği var mı? Yurtdışında üniversite öğrenimi görmeyi mi düşünüyorsunuz? Ülkenizi ve üniversitenizi seçtiniz ve kayıt olmaya hazırsınız. Peki gideceğiniz üniversitenin denkliği var mı? Çünkü yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomanın geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak denklik belgesi verilmesi gerekiyor. Bu yüzden de yurtdışında okumak için ülke ve üniversite seçmeden önce YÖK’ün denklik için kriterlerini de bilmeniz gerekiyor. 

YURTDIŞINDA SEÇTİĞİNİZ ÜNİVERSİTENİN DENKLİĞİ VAR MI?

YÖK, 25 Ağustos 2016 tarihinde yayımladığı duyuruda yurtdışında okumak isteyen gençleri uyardı. Bazı kurumların gençleri yanılttığını söyleyen YÖK’ün yurtdışında okumak isteyen gençler için uyarıları şöyle: 

TÜRKİYE’DEKİ BAZI KURULUŞLAR YASADIŞI


Türkiye'de yükseköğretim kurumları, Anayasamızın 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca vakıflar ve devlet tarafından kanunla kurulmaktadır. Bu yöntemin dışında, ülkemizde yükseköğretim hizmet ve faaliyetlerinde bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetleri yasadışı olup sözde eğitim sonucunda verdiği belgelerin de ülkemizde geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle bu türden eğitim sonucunda alınacak diplomalara denklik verilmesi kesinlikle mümkün değildir. Halkımızı yanıltarak, haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; bu tür yasa dışı kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması için valiliklere, haklarında koğuşturma yapılarak, ceza davası açılması için de Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunmaktadır.

YANILTICI REKLAMLAR VAR DİKKATE ALMAYIN


Bazı aracı kuruluşlar, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları yurtdışındaki bazı üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını da belirtmektedir. YÖK'ten onaylatmadan bu tür bilgilerin doğruluğuna kesinlikle inanılmamalıdır. 

TANINAN ÜNİVERSİTE DAHA SONRA TANINMAYABİLİR


Yurtdışındaki yükseköğretim kurumları, Kurulumuzca sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanımama kararı alınabilmektedir. Tanınmamasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğrencilerin hakkı saklı kalmakta; ancak söz konusu tanımama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemektedir. 

‘DENKLİK VAR MI?’ DİYE MUTLAKA SORUN


Yurtdışında eğitim almaya karar verdikten sonra Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi’ne dilekçe ile başvurarak eğitim alınacak üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi alınması gerekmektedir.

AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİME DENKLİK YOK


Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan yurtdışında açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları reddedilmektedir.

YURTDIŞINDA TÜRKÇE EĞİTİMLERE DİKKAT 


Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya YÖK tarafından  tanınan yurtdışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi haricinde), yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilmektedir.

DENKLİK BELGESİ NASIL VERİLİYOR?


Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda eksikliğinin tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde ilgililer, eksik ve/veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından şekil, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS işlemlerine (Lisans Tamamlama, Seviye Tespit Sınavı, YDS vb.) tâbi tutulmaktadır.

 

01-09-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş