Arama sonuçları

Yurtdışında sürekli görevli memurlara verilen eğitim yardımlarına ilişkin düzenleme

Yurtdışında sürekli görevli memurlara verilen eğitim yardımlarına ilişkin düzenleme

Yurtdışında sürekli görevli memurlara verilen eğitim yardımlarına ilişkin düzenleme. Sürekli görevle yurtdışında bulunan memurlara aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun hesaplanan yurtdışı aylığının yüzde 15'ini, üniversite öğrenimi görenler için yüzde 10'unu geçemeyecek.

"Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kapsama dahil memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurtdışında eğitim-öğretim görenleri için verilen eğitim yardımında düzenlemeye gidildi.

Buna göre, eğitim yardımı ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının yüzde 50'si, 23 yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının yüzde 30'u oranında hesaplanacak ve aylık bazda ödenecek.

Eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun karar çerçevesinde hesaplanan yurtdışı aylığının yüzde 15'ini, üniversite öğrenimi görenler için yüzde 10'unu aşamayacak.

Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmeyecek.

Öte yandan, sürekli görevle yurtdışında bulunan ve aylıklarını karar kapsamında alan personele, müteakip ayın aylığına mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilecek.

Bu şekilde yapılan avans ödemeleri ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulacak. Verilen avans ilgililerin ölümü halinde geri alınmayacak.

15-07-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş
FMV Işık Okulları
MEF Üniversitesi