Arama sonuçları

Zeka alanınızı tanımlayın, bölümünüzü seçin

Zeka alanınızı tanımlayın, bölümünüzü seçin

Zeka alanınızı tanımlayın, bölümünüzü seçin. 11 Temmuz'da Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) puanlarının açıklanmasıyla birlikte gençler için de üniversite ve bölüm seçimi dönemi başlayacak. Uzmanlar ise tercihler başlamadan önce doğru seçim yapabilmek için zeka alanlarının tanımlanması gerektiğini söylüyor. 

ZEKA ALANINIZI TANIMLAMAK 

Zekâ alanlarının meslek seçimlerini etkilediğini anlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlgi Şemin, bugünlerde üniversite adayları ve ailelerinin "En doğru meslek hangisidir, doğru tercih nasıl yapılır?’ sorusuna yanıt aradıklarını vurguluyor. 

Her bireyin kendine özgü zekâ profilinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şemin, kişilerde sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, müzikal-ritmik, bedensel-duyudevinimsel, kişilerarası-sosyal, içsel- özedönük zekâlar ile doğa zekâsının bulunduğunu anlatıyor. Şeminşöyle konuşuyor: “Sözel zekâya sahip kişiler dili etkin kullanırken, matematiksel zekâlılarproblem çözmede, görsel zekâlılar renk, çizgi arasındaki ilişkileri belirmede,  müzikal-ritmikzekâlılar ise ritim ve melodiyle kolay öğrenir. Diğer deyişle beynimizin çalışma biçimi, başarılı olabileceğimiz meslekleri de gösterir. Meslek seçimlerimizi yaparken, zekâ alanlarınıbelirlemek gençlerimizi başarılı olabilecekleri seçime yönlendirecektir.” 

ZEKA ALANINA GÖRE HANGİ MESLEKLER SEÇİLİYOR?

Gençlerin hayat boyu mutlu olacakları mesleklerini belirlemek için kendilerini tanıması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şemin, zekâ tanımlarına ve mesleklerle ilişkisine ilişkin şu bilgileri veriyor: 

SÖZEL DİLSEL ZEKA VE MESLERİ NEDİR?

Soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma, şiir, hikâye yazma, anlatma ve mizah gibi karmaşık olguları içeren dilsel yetenektir. Dili etkili olarak kullanabilirler. Bu zekâ alanı gelişkin olan kişiler; yazar, şair, öğretmen, gazeteci, avukat, komedyenlikte başarılı olabilirler.

MANTIKSAL-METAMETİKSEL ZEKA VE MESLEKLERİ 

Bilimsel düşünmede, analiz etmede ve problem çözmede başarılıdırlar. Bilim insanı, mühendis, bilgisayar programcısı, matematikçi, muhasebeci, ekonomist, yargıç olurlar.

GÖRSEL UZAMSAL ZEKA VE MESLEKLERİ

Görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneğidir. Renk, çizgi, biçim, uzay ve bunlar arasındaki ilişkileri iyi algılarlar. Bu zeka alanına sahip kişiler; ressam, fotoğrafçı, haritacı, grafiker, mühendis, mimar olabilir.

MÜZİKAL RİTMİK ZEKA VE MESLEKLERİ 

Tonal ve ritmik kavramları tanıma ve kullanma yeteneğine sahiptirler. Bu kişilere, şarkıcılık, bestecilik, müzik öğretmenliği, tiyatroculuk gibi meslekler uygundur.

BEDENSEL DUYUDEVİNİMSEL ZEKA VE MESLEKLERİ 

Vücudunu kullanarak, oyun oynayarak ya da yeni bir ürün yaratarak duygularını ifade etme yeteneğidir. Atlet, dansçı, balerin/balet, aktör, pandomimci, cerrahlık meslek dalları arasında sıralanabilir.

KİŞİLERARASI SOSYAL ZEKA VE MESLEKLERİ 

Diğer insanlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma, grup içinde işbirliği içerisinde çalışma yeteneğidir. Öğretmen, psikolojik danışman, psikolog, politikacı, doktor, işadamı olabilirler.

İÇSEL ÖZEDÖNÜK ZEKA VE MESLEKLERİ 

Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamada da başarılıdırlar ve meditasyon yapmaktan hoşlanırlar. Bu zekâ alanı gelişkin olan kişiler; sanatçı, din adamı, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist gibi meslekleri tercih edebilirler.

DOĞA ZEKASI VE MESLEKLERİ

Bitkileri, mineralleri, hayvanları, dünyayı, dağları, denizleri, mevsimleri, kısaca doğayı tanıma yeteneğidir. Bu kişiler; ziraat mühendisi, arkeolog, meteorolog, biyolog, zoolog, veteriner, çevre bilimci olabilirler.

26-06-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş