Arama sonuçları

ÖYP tercihleri başladı

ÖYP tercihleri başladı

ÖYP tercihleri başladı. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ÖYP kapsamında statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yapabilmeleri için tercihleri başladı. Tercih için yabancı dil puanının 65 ve üstünde olması gerekiyor.

 

YÖK, yaptığı açıklamada ÖYP tercihlerinin başladığını belirterek, şöyle dedi:

"ÖYP’ye İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.”

ÖYP TERCİHLERİ BAŞLADI

11 Eylül’de başlayan tercihler 14 Eylül 2018 saat 17:00 tarihine kadar yapabilecek. YÖK internet sayfasında adaylar yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarını da görebiliyor.

YÖK, tercihlerle ilgili yaptığı açıklamada da şunlara dikkat çekti:

NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

1. Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacak. Değerlendirme ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının yüzde 75’i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının yüzde 25’i hesaplanarak yapılacak. Söz konusu programlara ait kontenjanların 2018 Güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere Ek:2’de belirtilen üniversitelere tahsis edilmiştir.

DİL SINAVI PUANI NE OLACAK?

2. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan; ALES’ten ise son 5 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları. (2013 Güz ve sonrası)

 

3. ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa YÖK'ün ilan ettiği kontenjanlara başvurabilirler.

 

4. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim Kurumunun onayını almaları gerekmektedir. 

 

5. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan veya yapacak olan ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları gerekmektedir

 

6.  “Görsel İletişim Tasarımı” anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini “Grafik”, “Resim”, “Medya Tasarımı” veya “İletişim Tasarımı ve Yönetimi” alanında sürdürebilirler.

YETERLİ PROGRAM OLMADIĞI İÇİN

7. “Mütercüm-Tercumanlık” anabilim dallarından birine atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda yeteri kadar yüksek lisans ve doktora programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini “Çeviri ve Kültürel Çalışmalar” veya “Çeviribilim” alanında sürdürebilirler.

 

8. ÖYP araştırma görevlileri ortak lisansüstü eğitim programlarında (iki üniversite tarafından ortak yürütülen) lisansüstü eğitim alamayacaklarından Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurmaları gerekmektedir.

 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden lisansüstü programlar için ise başvuruların ilgili üniversitelerin başvuru ve sınav için belirleyeceği tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir. 

12-09-2018

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin