Arama sonuçları

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) İLİŞKİLERİ | Çift Anadal / Yandal

Eğitim gördükleri programda almış oldukları derslerin tümünden başarılı olarak, başarı sıralamasında ilk 20’lik dilimde yer alan ve genel not ortalamaları 4.00 üzerinden an az 3.00 olan öğrenciler, ilgili fakültelerce uygun görüldüğü takdirde aynı anda iki lisans programına devam ederek, mezuniyetleri sırasında iki ayrı lisans diploması alabilirler.

Öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programı dışında bir programdan, fakültenin yönetim kurulu tarafından belirlenen ve akademik kurul tarafından onaylanan minimum 12 ders ve 36 kredi almak suretiyle yandal öğrenimi görebilirler.

Tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.60 olduğu takdirde, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında yandal için başvurabilirler.