Arama sonuçları

EKONOMİ VE FİNANS | Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Günümüz ekonomik ve finansal sorunları karmaşıklaşmış ve süratle değişen bir dünyada vuku bulmaktadır. Bu karmaşık şartların yarattığı fırsatları değerlendirebilecek, değişime çabuk ayak uydurabilen, ortaya çıkan sorunlara cevap verebilecek inter-disipliner ve eleşirel bilgi donanımında profesyonel yönetici kadroların yetişmesi hızla büyüyen ülkemiz için büyük ihtiyaçtır.

Bölüm bu ihtiyaca cevap verecek, hatta daha fazlasına sahip olan insan gücünü yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Üniversitenin genel amaçlarına uygun, bu amaçları tamamlayan ve destekleyen ekonomi ve finans bölümü gelişkin ülke üniversitelerinde okutulan ekonomi ve finans dersleri standardında eğitim vermektedir.

Bölüm sorgulama yeteneği gelişkin, çağdaş literatürü takip edip yorumlayabilen, ekonomik ve finansal sorunları tarafsız bir gözle, objektif değerlendirebilen, özel ve kamu kesimin orta ve üst düzey yöneticiliğini üstlenebilecek, teknik ve analitik donanıma sahip mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Mezunlar aynı zamanda her hangi bir gelişkin ülke üniversitesinde mastır ve doktora seviyesinde eğitimlerine devam edecek yenilikçi donanıma sahip olarak diplomalarını almaktadırlar.