Arama sonuçları

HEMŞİRELİK (FAKÜLTE) | Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Hemşirelik Bölümü’nün hedefi toplumun sağlık ile ilgili temel sorunlarını göz önüne alarak sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin sağlık kuruluşları bünyesinde veya dışında her türlü hemşirelik gereksinimini belirleyecek; bakımını planlayacak, uygulayacak ve takip edecek; koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik her türlü sağlık hizmetinin uygulanmasında sağlık ekibinin diğer elemanları ile koordineli olarak çalışabilecek hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik öğrencilerinin geleceğe yönelik gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında belli sağlık bakım alanlarında çalışması ve araştırılmalarda yer alması hedeflenir. Hemşirelik bölümünün dördüncü yılı (son iki yarıyıl) intern dönemi içerir. İntern programı ile öğrencilere dünyada ve ülkemizde en fazla ihtiyaç duyulan özellikli hemşirelik alanlarında kendilerini geliştirecek uygulama yapmaları sağlanır.