Arama sonuçları

HUKUK | Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Bölümün amacı hukuk öğretiminde geleneği sürdürmek, ancak yenilikçiliği de güçlü bir şekilde geliştirip uygulayarak mezunlarına farklı meslek ve sektörlerde faaliyetlerini sürdürecek bilgi ve yeteneği kazandırmaktır.

Bu amaca yönelik olarak, yeni hukuk öğretimi yöntemleri ve teknikleri kullanılmakta (Hukuk Kliniği, e-Hukuk uygulamaları, hukuki davranışı ölçmeye yönelik sosyal araştırmalar, farazi mahkeme (moot court) dersleri) ve Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını tartışmaya açık, öğrencilerin aktif olarak katıldığı, akademik bakımdan şeffaf ve ölçülebilir bir hukuk öğretimi modeli uygulanmaktadır.