Arama sonuçları

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | Hangi Dersler Var?

İngiliz Tarihi, Edebiyata Giriş, Çeviri (İngilizce­Türkçe, Türkçe­İngilizce), Kısa Hikaye, Romana Giriş, 19. yy Romanı, Tiyatroya Giriş, Edebi ve Kültürel Çalışmalar, Edebi Makale Yazımı, Teori ve Eleştiri Kuramlarına Giriş, Dünya Mitolojisi, Şiir, Shakespeare I ve II, Modern İngiliz Romanı I ve II, 17 ve 18 Yüzyıl Edebiyatı, Rönesans Edebiyatı, İngiliz Tiyatrosu, Romantik Şiir, 20. Yüzyıl Şiiri, Kolonileşme Sonrası Edebiyat, Viktorya Dönemi Yazarları ve Şairleri.