Arama sonuçları

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ | İş Bulma Olanakları Nedir?

Yerin iç yapısının ve yer kabuğunun araştırılması, jeolojik haritalama, havza araştırmaları, hidrokarbon araştırmaları (kömür, petrol, doğalgaz), Jeotermal alanların ve maden yataklarının araştırılması, yeraltı suyu arama araştırmaları, yeraltısuyu kirliliğinin araştırılması, su yataklarına deniz suyu girişiminin haritalanması, karstik boşlukların araştırılması, mühendislik yapıları yer, temel, zemin araştırmaları, mühendislik yapıları yapı, donatı araştırmaları, arkeolojik ve kültürel yapıların araştırılması, kentsel dönüşüm yer seçimi araştırmaları, katı atık alanlarının ve yeraltı suyuna etkilerinin araştırılması konularında çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler.