Arama sonuçları

MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Günümüzde nano bilim ve nanoteknolojinin önemi yalnızca üniversiteler tarafından değil, devlet ve özel şirketler tarafından da kavranmıştır. Öyle ki, TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesinde”,  zamanında sanayi ve mikroelektronik-enformatik devrimlerini yakalayamamış olan ülkemiz için, nanoteknolojinin son fırsat olduğu vurgulanmıştır. Bu teknolojiye sahip ülkelerin refah seviyesi, ekonomisi ve ulusal güvenliğinin çok daha güçlü konumda olacağı aşikardır. 
Bu bağlamda, çağımızın:
Enerji  (alternatif enerji kaynakları: güneş pilleri, yakıt pilleri); 
Sağlık (erken teşhis, etkili ilaç salınımı, hedefe odaklı nano kapsül ilaçlar vs), 
Kompozit Malzemeler
Polimer Teknolojileri 
Akıllı Malzeme 
Tekstil
Manyetik, Elektronik, Opto-elektronik Malzeme 
Hafif ve Yüksek Mukavemetli Malzeme 
Güvenlik ve Savunma 
Uzay Araştırmaları ve Havacılık 
alanlarında oluşan talepleri karşılayabilmek için yeni malzemelerin tasarımı, geliştirilmesi, 
üretim yöntemleri ve karakterizasyonları konularında iyi yetişmiş mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünün amacı, sanayinin ihtiyacı olan, yukarıda bahsi geçen konularda kalifiye mühendisleri ve ülkemizi ileri teknolojiler yaratan ülkeler ligine taşıyacak bilim insanları yetiştirmektir.