Arama sonuçları

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (MYO) | Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programının amacı; patoloji laboratuvarında, vücut dokuları ve/veya sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getiren, inceleme öncesi, sırası ve sonrasındaki gerekli idari ve teknik hazırlıkları ve denetimi yapan, sorunların tanınması ve çözülmesini sağlayan, göz ve el becerilerini iyi kullanan nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.