Arama sonuçları

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (MYO) | İş Bulma Olanakları Nedir?

• Üniversite, devlet ve özel Hastanelerin patoloji laboratuvarlarında, 
• Özel patoloji laboratuvarlarında, 
• Tıp fakülteleri histoloji laboratuvarlarında,
• Adli Tıp Kurumu’nda, 
• Moleküler patoloji laboratuvarlarında
• Sağlık Bakanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) çalışabilirler.