Arama sonuçları

PSİKOLOJİ | Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Psikoloji akıl, beyin ve davranışları inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji insanların ve hayvanların dünyayı nasıl algıladıklarını, yeni bilgileri nasıl öğrendiklerini, öğrendiklerini nasıl hatırladıklarını ve bunlara ek olarak nasıl değerlendirme yapıp, kararlara vardıklarını araştırır. Bunlara ek olarak, akıl ile beyin fizyolojisi arasındaki ilişkileri araştırır. Tüm bu zihin süreçlerini sadece yetişkinlerde değil, önemli olarak doğumdan yaşamın sonuna kadar olan süreçte gelişim ve değişim çerçevesinde de ele alır. 
Psikoloji kapsamı geniş bir alandır. Psikoloji Bölümü özellikle bilişsel psikoloji alanında zengin bir eğitim vermekte, buna ek olarak biyolojik, bilişsel, gelişimsel, sosyal ve kişilikpsikolojisi alanlarında da bilişsel bakış açısı zengin bir birikim sağlamaktadır. 
Bunlara ek olarak psikolojinin uygulamalı alanlarında (klinik psikoloji, endüstriyel ve örgütsel 
psikoloji gibi) seçmeli dersler sunarak öğrencilerini lisansüstü eğitim ve uygulamalı meslek dallarına geçişlerine zemin oluşturulmaktadır. Bölüm özellikle deneysel psikoloji üzerine yoğunlaşmakta olup, öğrencilere araştırma metodları ile istatistiki analiz yöntemleri üzerine çeşitli dersler verilmektedir. Bunlara ek olarak öğrencilerin hem lisans, hem lisansüstü seviyede öğretim görevlilerinin laboratuvarlarında çalışma ve araştırma yapma imkanına sahiptirler.