Arama sonuçları

SEYAHAT-KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Seyahat İşletmeciliği- Konaklama İşletmeciliği programının amacı; öğrencilerin alanlarında bilgilerini artırmak, düşünce ve yeteneklerini geliştirerek edindikleri becerilerle turizm sektörüne etkin bir biçimde katılmalarına olanak sağlamak, turizm ve otelcilikle ilgili konularda duyarlı ve sorunları çözebilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda hedef; öğrencilere, İngilizce temel olmak üzere en az 2 yabancı dil öğretilmesi, bilgi teknolojileri alanında geliştirilmeleri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik alanlarında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu çerçevede bölümler, öz güvenli turizmciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.