Arama sonuçları

SPOR YÖNETİCİLİĞİ | Hangi Dersler Var?

Spor Yönetimi bölümünde öğrenciler 3 grupta ders alıyor.

Temel Dersler Grubu: Bu grupta yer alan dersler alan derslerine temel oluşturmak amacıyla okutulmakta olup daha genel konuları kapsamaktadır. Bunlar; İşletmeye Giriş, İktisada Giriş, Muhasebeye Giriş, İstatistiğe Giriş, Spor Anatomisi ve Fizyolojisi, Bilgisayara Giriş.

Alan Dersleri Grubu: Bu grupta yer alan dersler spor yönetimi alanının alt disiplinleri ile ilgili bilgi ve becerileri içeren derslerden oluşmaktadır. Bunlar; Spor Yönetimine Giriş, İş Hayatı Etkinlik Yönetimi, Spor Kültürü ve Etkinlikleri, Spor Pazarlaması, Spor Bilimlerine Giriş, Spor Turizmi ve Ticari Rekreasyon, Etkinlik Yönetimi, Spor Kuruluşları, Spor Yönetimi ve Federasyonlar, Sporda Yönetim ve Liderlik, Spor ve Medya, Örgütsel Davranış, Spor Tarihi, Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi, Antrenman ve Hareket Bilimleri, Spor Ekonomisi, Spor Sosyolojisi ve Etiği, Özel Kulüplerde Spor Yönetimi, Spor Yönetiminde Araştırma Tekniği, Spor ve Rekreasyonda Tüketici Davranışı, Sporda Bütçe ve Finans, Tesis Yönetimi, Spor Etkinliklerine Talip Olma, Spor Sponsorluğu.

Uygulamalı Dersler Grubu: Bu grupta yer alan dersler fiziki olarak aktif katılım ve kazanılan bilgi ve becerilerin uygulama hayatında kullanıldığı derslerdir. Bazı dersler seçmeli olup Yüzme, Futbot, Fitness, Tenis, Basketbol, Sunum Teknikleri, Spor Yönetimi Uygulamaları, Sporda Proje Yönetimi, Yaratıcı Drama ve Animasyon, Sualtı Sporları Kampı, Suüstü Sporları Kampı, Salon Dansları, Etkili İletişim Becerileri olarak sıralanır.