Arama sonuçları

TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI | Avantajları Nedir?

İletişim dünyası çok hızlı bir biçimde değişiyor. Bu hızlı değişim de kendini yeni hikâyeler, yeni anlatıcılar, yeni hikâye biçimleri şeklinde ifade ediyor. Televizyon da bir yandan bildiğimiz anlamda varlığını devam ettirirken, diğer yandan kendini WEB TV, Mobile TV, IP TV, VOD, 3D TV gibi yollarla yeni şartlara uyarlıyor. Teknolojik değişimler yaşam tarzlarımızı etkilediği gibi, düşünme ve yorumlama yollarımızı da değiştiriyor. Televizyon haberciliği olarak hızla değişen dünyada başarıya ulaşacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Akademik eğitimin yanı sıra pratiğe dayalı bir eğitimde veriyoruz.