Arama sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademisyen Sayısı

Profesör: 35
Doçent: 9
Yardımcı Doçent: 154
Öğretim Görevlisi: 138
Okutman: 0
Uzman: 0
Araştırma Görevlisi: 36
Toplam: 372

Kaynak: YÖK 2014 Öğretim Elemanı İstatistikleri.