Arama sonuçları

Uludağ Üniversitesi Akademisyen Sayısı

Profesör: 481
Doçent: 284
Yardımcı Doçent: 272
Öğretim Görevlisi: 315
Okutman: 164
Uzman: 55
Araştırma Görevlisi: 872
Toplam: 2.443

Kaynak: YÖK 2014 Öğretim Elemanı İstatistikleri.
Yabancı öğretim elemanı sayısı: 19