Arama sonuçları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

19 Mayıs demek Atatürk, önderliğinde Kurtuluş Savaşı ile başlayan ve emperyalistlerce işgal edilmiş bir ülkeyi esaretten kurtarmak için atılan ilk adım demek. 19 Mayıs demek ATAM'ızın doğum günü demek. Bugün  hepimizin, bir ülkenin doğum günü. En çok da gençlerin bayramı.

Türk halkının bağımsızlık savaşı 104 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'dan başladı. O bugünü de doğum günü olarak kabul etti.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni ise gençlere emanet etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

İşte Atatürk’ün gençliğe hitabesi

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

  Mustafa Kemal Atatürk

 

 

19-05-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş