Arama sonuçları

2019 LGS: Eğitimciler şubat ayı sorularını nasıl değerlendirdi?

2019 LGS: Eğitimciler şubat ayı sorularını nasıl değerlendirdi?

2019 LGS: Eğitimciler şubat ayı sorularını nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soru kitapçıklarını yayımlamaya devam ediyor. LGS'de 5'nci örnek soru kitapçığı da yayımlandı.

2019 LGS: EĞİTİMCİLER ŞUBAT AYI SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak ayında, dört kez örnek soru kitapçığı yayımlamıştı.

Beşinci kez yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Eğitimciler LGS örnek sorularının 5’ncisini pervinkaplan.com için inceledi ve yorumladı.  Dikkatli okumanın önemine işaret eden eğitimciler bakın soruları nasıl değerlendirdi?

 

DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARININ DEĞERLENDİRMESİ

 

TÜRKÇE: İLK KEZ KARŞILAŞILAN SORU TİPİ

 

Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtanan

MEB’in şubat ayı Türkçe örnek soruları, önceki aylarda yayımladığı örnek sorularla oldukça benzerlik gösteriyor. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma- anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık veriliyor. Ocak ayı sorularından farklı olarak “tablo okuma” ve “görsel yorumlama” soruları son derece yaratıcı. Öğrenciler farklı kurgudaki soru tipleri ile karşılaşmaya hazır olmalı. Yine “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma”, “noktalama işaretleri”, kısaltmaların yazımı”, “cümle düzeyinde anlam” yer alıyor. Paragraftaki cümlelerde boş bırakılan yeri uygun ifadeyle tamamlama sorusu var. Şiirde verilen duygu ile cümle bilgisi kazanımını ortak ölçen bir soruda “verilen şiirin düzyazıya çevrilmesi” bekleniyor. Bu soru tipine ise ilk kez yer veriliyor. Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz bu sorular, 8. sınıf öğrencilerimizin farklı, daha önce denememiş tarzda sorulara, açık olması gerektiğini gösteriyor. Örnek sorulara göre bu yılki sınav;  okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri, sözel mantık becerileri “üst düzeyde gelişmiş” öğrencileri belirleyecek.

 

MATEMATİK: TÜM SORULARDA GÖRSELLER KULLANILIYOR

Matematik Bölüm Başkanı Elvin Öven Güçbilmez

21 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan LGS örnek sorularında 8. Sınıf müfredatına bağlı kalındığı görülmekte. Yayımlanan soruların tamamı birinci eğitim öğretim dönemi konularını kapsamakta. Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu görülüyor. Tüm sorularda görsellere yer verilerek matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekiyor.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgiler ile hikayeleştirilerek öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmekte.

Yayımlanan sorularda öğrencinin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzlarına yer verilmediği, soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmekte. Müfredat kazanımlarına bağlı kaldığı, analiz yapma ve analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verdiği görülüyor. Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin zaman planlamasında başarılı olacağı söylenebilir.

 

FEN BİLİMLERİ: DENEYSEL ÇALIŞMALAR ÖNEM KAZANIYOR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Rezan Bozkurt:

Fen bilimleri şubat ayı örnek sorularını incelediğimizde diğer aylarda yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi deneysel düzeneklerin sorgulandığı sorular, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve grafikler içeriyor.

Bazı sorularda verilen üst bilgiler ile görseller birleştirilerek öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması isteniyor. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş, analiz yapma ve analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik soruların ağırlıklı olduğu görülüyor.

Soruların içeriğine baktığımızda;  “Madde ve Endüstri” ünitesine ait 5 soruda deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığını, grafik okumayı ve bilgiyi kullanarak yorum yapabilmeyi gerektiren seviyede sorular olduğunu görmekteyiz. 

“Basit Makineler” ünitesinden yöneltilen 3 sorunun müfredat kazanımlarına hakim olan öğrencilerin verilen görsellerden de faydalanarak yapacağı değerlendirmelerle çözebileceğini görmekteyiz.

“Sıvı Basıncı ve Adaptasyon” konusundan gelen birer soruda verilen örnek olaylar öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği sorulardan oluşmaktadır. “

Örnek sorularda MEB’in müfredat kazanımlarına bağlı kalındığını, soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu,  muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: ORTA ZORLUK DÜZEYİNDE

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ezgi Dursun:

LGS sorularında daha önceki yıllarda uygulanan sınav sorularında yer alan benzer ifadeler ve metinlere yer verilmiş. Milli Mücadele yıllarında alınan önemli kararlar ve maddelerin yorumlanması, Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarında söylediği sözlerden tarihi olaylar ve gelişmelerle ilgili doğru çıkarımlara varılmasını gerektiren sorulara ağırlık verilmiş. Sorular, konularla ilgili farklı örnek ve detaylara yer verilse de müfredata uygun, zorluk düzeyi bakımından ise orta zorluk düzeyindedir. 

                                                                         

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUM VE ANALİZ AĞIRLIKLI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

Sorular dersin kazanımlarını ölçer nitelikte. Önceki denemeler ile karşılaştırıldığında orta zorluk düzeyinde. Bu ayın sorularının önceki aylarda sunulan örnek sorulara göre biraz daha yorum ve analiz ağırlıklı hazırlanmış olduğu görülmekte. Bir soru ise tamamen bilgi perspektifinde kuvvetli çeldiriciler ile sorulmuş. Bu ayki sorularda ağırlıklı olarak din-toplum ilişkisi perspektifinin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu soruların öğretmen ve öğrenciler tarafından ayrıntılı olarak incelenmesi öğrencilerimizin sınava daha bilinçli olarak hazırlanmalarını sağlayacak.

 

İNGİLİZCE: CEVABI ÇOK NET GÖRÜLEN SORULAR

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu:

Yayımlanan sorular daha önceki örnek sorularda olduğu gibi öğrencinin muhakeme gücünü ortaya çıkarmakta. Metinlerin bütününü okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini ölçen sorular Şubat ayı örnek sorularında ön plana çıktı. Seçeneklerin doğrudan metin içinden alınan cümleler olmaması sebebiyle öğrencilerin verilen metni iyi kavrayarak doğru cevaba ulaşabilmeleri beklenmekte. Bunun için öğrenciler üst düzey düşünme becerilerini kullanmalı ve soruları iyi bir şekilde analiz etmeli. Daha önce yayımlanan soru türlerinde olduğu gibi, yorumlama sorularının aksine görselle desteklenerek cevabı çok net görülebilen soru türlerine ve metne bağlı cümle tamamlama soru yapılarına da yer verildiği gözlemlenmiştir.

 

ARI OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARININ YORUMLARI

Arı Okullarının zümre başkanları da yayımlanan LGS örnek sorularını inceledi. İşte yorumları:

 

MATEMATİK: BİRDEN FAZLA KAZANIM SORGULANIYOR

Şubat ayı örnek soruları incelendiğinde; geçtiğimiz aylarda olduğu gibi görsel, grafik, tablo ve şema ağırlıklı içeriklerle karşılaşılmakta. Soruların çözümünde kullanılacak bilginin çoğunlukla verilmiş olması, doğru ve dikkatli okuma ile okuduğunu yorumlamanın önemini ortaya koymakta.

Öyküleyici anlatım biçimiyle kurgulanıp görsellerle desteklenen ve günlük yaşamla ilişkilendirilen soru örnekleri, birden fazla kazanımı da içermekte. Yayımlanan örnekler arasında 7. sınıf kazanımlarını yoklayan soruların da yer alması, sistemli çalışmanın ve düzenli konu tekrarı yapmanın önemini artırmakta. Ayrıca çok adımlı işlem gerektiren sorular, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini de etkin olarak kullanmalarını gerektirmekte.

TÜRKÇE: ÖNCÜLLÜ SORULARA DİKKAT

Örnek sorular ile öğrencilerin verileri ilişkilendirme, bilgiyi transfer edip yorumlayabilme, akıl yürütme becerileri; analiz ve sentez düzeyinde kurgulanmış sorular ile ölçülmekte. Geçmiş aylarda olduğu gibi öncüllü sorular, şubat ayında da yer almakta. Bu sorular, öğrenciyi ezberci yaklaşımdan uzaklaştırmakta. Yazım ve noktalama sorularının, bu doğrultuda hazırlandığı görülmekte.

Şiir türüne yer veren sorular, okuma ve anlama becerisinin yanı sıra şiirin doğru yorumlanarak farklı kazanımlarla ilişkilendirilmesini de gerektirmekte. Düşüncenin akışına göre, boş bırakılan yerleri uygun cümlelerle tamamlamaya yönelik bir soru da daha önce yayımlanan örnek sorularla örtüşmekte. Soruların içeriğinde, günlük yaşamla ilişkilendirilen ve millî değerlere yer veren ifadeler de yer almakta. Anlam bilgisi soruları; temel dil becerilerinin yanı sıra öğrencinin ilişki kurma, çıkarım yapma ve yorumlama becerisini de sorgulamakta.

FEN BİLİMLERİ: SORU KÖKLERİNE DİKKAT

 

Şubat ayında yayımlanan örnek sorularda öğrencilerin, soru köklerinde yer alan temel bilgileri yorumlayarak doğru sonuca ulaşmaları beklenmekte.  Deney düzenekleri, tablo ve grafikler ile kurgulanan sorular; öğrencilerin görsel okuma, verileri yorumlama, analiz yapma becerilerini kullanmalarını gerektirmekte. Çeldiricilerin kuvvetli olması, soruların güçlük düzeyini artırmakta.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: NEDEN-SONUÇ İLİŞKİLERİNİ KURABİLMEK ÖNEMLİ

 

Şubat ayı TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi örnek sorularına baktığımızda, ocak ayı örnek sorularıyla benzerlik gösterdiği görülmekte. Örnekler arasında Atatürk’ün yaşamından alıntılara ve Millî Mücadele sürecini anlatan metinlere rastlanmakta. Bu soru türlerinde öğrencinin doğru yanıta ulaşabilmesi için; temel kazanımları edinmiş olmasının yanı sıra okuma-anlama, yorumlama ve ilişki kurma becerilerinin de yeterli olması gerekmekte. Bunun yanı sıra öğrencilerin, öncüllü sorularda “neden-sonuç ilişkisi”ni doğru kurmaları ve buna bağlı olarak yorum yapabilmeleri beklenmektedir.

İNGİLİZCE: OKUMA-ANLAMA BECERİSİ ÖLÇÜLÜYOR

Tüm sorularda verilen tematik dağılımın öğrencilerin yaş, seviye ve ilgi alanlarına uygun olduğu gözlemlenmekte. Sorulardaki metinler; paragraf, grafik ve diyalogdan (ikili konuşma) oluşmakta ve okuma anlama becerisini ölçmekte. Sözcük bilgisi sorularında kullanılan görseller, öğrencilerin doğru yanıta ulaşmasını kolaylaştırır nitelikte.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: OLUMSUZ SORU KÖKLERİ KULLANILIYOR

Örnek soruların, disiplinler arası bir yaklaşımla günlük yaşamla ilişkilendirildiği görülmekte. Metinden çıkarım yapmaya dayalı sorular ağırlıkta olup öncüle dayalı bir soru da bulunmakta. Soruların genelinde olumsuz soru kökleri dikkat çekmekte. Bu durum, öğrencilerin soruları okurken dikkatli okumasını gerektirmekte.

ERKAN ULU OKULLARI ZÜMRE BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

MATEMATİK SORULARI: İŞLEMİ ÇÖZME BECERİSİ İSTİYOR

Bütün sorularda görsel resimlerden tablo veya grafiklerden faydalanılmış. Yine okuduğu anlama ve işlem kurma ve işlemi çözme becerilerini ölçen sorular sorulmuş. TEOG’dan farklı olarak direk bir işlemin sonucunu sormak yerine işlemleri bağlamlar üzerinden öğrencilerin çıkarmaları istenmiş. Yine geçen yıllardan kazanımlar dolaylı olarak sorulmuş. Bu kazanımların başında "yüzde hesapları" geliyor. İki soruda bu kazanım sorulmuş. Bazı sorular çok sayıda işlem yapmayı gerektiriyor. İşlem yapma becerisi yüksek olan hızlı dört işlem yapabilen öğrenciler sorularda zaman kazanacaktır. Öğrencilerin ders çalışırken kalıplaşmış soruların dışına çıkarak çalışması gerekmektedir. İşlemleri yaparken, denklemleri kurarken her bir adımını özümseyerek yapmalılar. Matematik kazanımlarının ucu açık, farklı bağlamlarda sorgulanabilen kazanımlar olduğunu bu örnek sorularla bir kez daha gördük.

 

FEN SORULARI: OLAYICI SORULAR VAR

Bugün açıklanan örnek sorular, geçen seneki LGS sorularının benzeri tarzda. “Yukarıda tanımı verilen” vurgusunu yapıp “aşağıdaki” sorulmuş. Müfredat dışına çıkılmamış ama soru kalıpları kaliteli olmuş. Oyalayıcı sorular var. Şıklar eleyici değil. Süre sıkıntısı olacağını sanmıyoruz. Isı ve sıcaklık soruları eleyici ve fazla. Bu belki de LGS sınavının bir ipucu olabilir diye düşünebiliriz. Ocak Ayı örnek soruları gibi testlerden toplama tarzda soruların yerini, daha omurgalı sorular almış. Bu da öğrenci elemek için hatta konu hakimiyeti olan öğrencinin fark yaratması için tasarlanmış bir durum olabilir.

 

TÜRKÇE SORULARI: HEM BİLGİ HEM YORUM

Türkçe soru örneklerinde öğrencinin okuma becerisi, bilgi ve yorum gücü sorgulanmış. Ayrıca verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunma, görsel yorumlama, mantık yürütme ön planda tutulmuş ve tamamen ezberden uzak sorular sorulmuş.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KISA SORULAR AMA KONULARA HAKİM OLMAK GEREKİYOR

Sosyal Bilgiler soruları, daha önceki LGS sorularına göre kısa olmasına rağmen okuduğunu anlama, verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunmayı ön plana çıkarır nitelikte. Soruların çözümünde hem konulara hakim olmak hem de olaylara, durumlara farklı açılardan bakmak gerekiyor.

 

İNGİLİZCE: SEMBOLLERİ YORUMLAMA VAR

Şubat ayı İngilizce örnek sorularında, okuduğunu anlama ve okuduklarından sonuç çıkarma, sembolleri yorumlama ve kelime bilgisi becerileri var. Bundan önceki İngilizce örnek sorularına oranla okuma metinlerinin daha uzun ve yoğun olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

 

 

21-02-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş