Arama sonuçları

2019 LGS: Son örnek sorularını nasıl değerlendirdiler?

2019 LGS: Son örnek sorularını nasıl değerlendirdiler?

2019 LGS: Son örnek sorularını nasıl değerlendirdiler? Eğitimciler 1 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için mayıs ayı örnek soru kitapçığını değerlendirdi.

1 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için son örnek soru kitapçığı da geçtiğimiz gün yayımlandı. Yaklaşık 1 milyon öğrenci 2019 LGS’ye katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da geçtiğimiz ekim ayından bu yana örnek soruları yayımlıyor.

2019 LGS: SON ÖRNEK SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİLER?

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. Biz de her örnek soru kitapçığından sonra olduğu gibi yine eğitimcilerden soruları değerlendirmelerini istedik. Arı Okulları, Doğa Koleji ve Erkan Ulu Okulları eğitimcileri  www.pervinkaplan.com için bu soruları inceledi, yorumladı ve dikkat etmeniz gereken noktaları da açıkladı.

ERKAN ULU OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?

FEN BİLİMLERİ: EN ZORLAYICI SORULAR

Örnek sorulardan en zorlayıcı Fen soruları, mayıs ayında açıklananlar oldu. Bir soru için hem bilgi hem yorum yapmak hem de farklı düşünmek gereken bir sınav. Soru hacmi aşırı fazla değil ama bu fark, eleyici sorular ile kapatılmış. Sınav soruları da bu örnekler gibi olur ise, öğrencilerin zorlanması söz konusu. Ayrıca MEB kazanımlarına hakim olmak da çok önemli.

 

TÜRKÇE: UZUN VE YORUM GEREKTİREN SORULAR

Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, temel cümle bilgisi, grafik yorumlama soruları bu ay yayımlanan soru örneklerinin temelini oluşturan özelliklerden. Daha önce yayımlanan soru tipleri ile karşılaştırdığımızda daha az bilgiye dayanan ve anlam bilgisi ağırlıklı sorular olduğunu ve daha basit bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Atasözü ve deyimlerle örnek sorularda daha önce sıkça karşılaşırken bu sefer özdeyişler verilerek bunların harmanlanıp yorumlanması istenmiş. Eski kaynaklardaki işlem gerektiren, ezber ölçen kısa sorular yerine yeni kaynaklardaki uzun, orijinal, yorum gerektiren sorulara benzer sorular sorulmuştur.

 

MATEMATİK: İŞLEMLER DAHA KISA TUTULMUŞ

 

Önceki sorulara göre bugün açıklanan örnek soruların işlem hacmi daha az, işlemler daha kısa. Temel kazanımları günlük olaylarda yorumlama gerektiren sorular sorulmuş. Okuduğunu anlayan öğrenciler birkaç adım önde olacaktır.

 

İNGİLİZCE: KOLAY SORULAR

Bu defa verilen örnek İngilizce soruları kolay ama ayrıştırıcı değil. Yalnızca tablolu soruda bir şaşırtmaca kullanılmış.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Bu defaki örnek sorular beklenenden daha kısa. Bir soru hariç ayırt ediciliği oldukça düşük sorulardan oluşmaktadır. Bir soruda kelime oyunları ile öğrenciyi hataya düşürmeye çalışılmış. 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Ülke geneline göre düşünülünce din kültürü soruları, ayırt edici olacaktır. Bu defaki örneklerde, üst düzey düşünme becerisi isteyen 2 soru var. 5 soruda da her zamanki gibi kelime kavram üzerinde durulmuş.

 

 

DOĞA KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ NE DEDİ?

TÜRKÇE’DE GRAFİK OKUMA SORULARINA DİKKAT

Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtaran:

MEB’in mayıs ayı Türkçe örnek soruları, önceki aylarda yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösteriyor. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma- anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık veriliyor. Nisan ayı sorularından farklı olarak grafik okuma sorusu öne çıkıyor. Fen okuryazarlığının sorgulandığı ilk soru ise bize metinlerin her alandan gelebileceğini gösteriyor.  Nasreddin Hoca fıkralarını konusuna göre ayırt edebilme kazanımı ölçen soruya baktığımızda kültürel ögelerimizden sorulara yer verilebileceğini görüyoruz.

Görsel yorumlama soruları her zamanki gibi yaratıcı ve güncel konuları ele alıyor. Son zamanlarda gündemde yer alan Göbeklitepe’nin görsel okuma sorusunun konusu seçilmesi dikkat çekiyor. Bu da öğrencilerimizin aktüel gündemi takip etmesi, gazete ve televizyon haberlerini takip etmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.  Öğrenciler farklı kurgudaki soru tipleri ile karşılaşmaya hazır olmalı. Örnek sorularda “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma”, “özdeyiş” yer alıyor.

Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz bu sorular, 8. sınıf öğrencilerimizin farklı tarzda sorulara açık olması gerektiğini gösteriyor. Bilginin öncüle yedirilerek verildiği sorularda analiz ve sentez yapabilecek öğrenciler bu sorularda başarılı olacak.  Örnek sorulara göre bu yılki sınav;  okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri, sözel mantık becerileri “üst düzeyde gelişmiş” öğrencileri belirleyecek.

 

GÖRSELLERLE MATEMATİK OKUR YAZARLIĞI ÖLÇÜLÜYOR

Matematik Bölüm Başkanı Elvin Öven Güçbilmez

24 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan LGS örnek soruları incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, tüm sorularda görsellere yer verilerek matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflendiği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir.

Yine daha önce MEB’in yayınladığı örnek sorularda olduğu gibi en az iki farklı kazanım bir soruda kullanılmış, bununla öğrencinin yorum yapması ve akıl yürütmesi beklenmiştir. Sorularda üst bilgi olarak temel kazanımlar verilmiş; kazanımlar, gerçek yaşam durumlarından görseller ile desteklenmiştir. Beklenen, öğrencinin günlük yaşam görselleri ile kazanımları birleştirerek çözüm yoluna gitmesidir. Soruların tarz olarak daha çok PISA soruları ile benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmektedir.

MRB’in yayımlamış olduğu örnek sorularda müfredat kazanımlarına bağlı kalındığı, analiz yapma ve analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verildiği görülmüştür. Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin doğru zaman planlaması ile başarılı olacağı söylenebilir.

FEN SORULARINDA TABLO, GÖRSEL VE GRAFİKLER

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Rezan Bozkurt

Fen bilimleri mayıs ayı örnek sorularını incelediğimizde görsel olarak zengin sorularda deneysel düzeneklerin kullanıldığını, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve grafikler içerdiğini görmekteyiz.

Soruların içeriğine baktığımızda; “Mevsimler ve İklim” ünitesinden gelen bir sorunun konuya ait bilgiyi kullanarak grafik üzerinden yorum yapılması isteniyor. “Kalıtım” konusundan gelen bir soruda görselde verilen örnekleri ve öğrendiği bilgileri kullanarak doğru cevaba ulaşması isteniyor. “Basınç” konusundan gelen bir soruda verilen üst bilgiler ile görseller birleştirilerek öğrenciden bilgi ve doğru yorum yapma becerisini kullanarak çözüme ulaşması isteniyor. “Maddenin Isı ile Etkileşimi” konusundan gelen bir sorunun direkt olarak kazanımı ölçtüğünü ve öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları bir soru olduğunu görüyoruz. “Basit Makineler” ünitesinden yöneltilen bir sorunun ise müfredat kazanımlarına hakim olan öğrencilerin verilen görsellerden de faydalanarak yapacağı değerlendirmelerle çözebileceğini görüyoruz.” “Enerji Dönüşümü” konusundan gelen bir soruda deney düzeneği ve grafikler ile olaylar arsında bağlantı kurmaları isteniyor. “ Elektrik Yükleri ve Enerji Dönüşümü” ünitesinden gelen dört soruda temel kazanımların ölçüldüğünü görüyoruz. Öğrendikleri bilgiler ile deneysel düzenek, tablo ve görselleri yorumlayarak çözüme ulaşması isteniyor.

Örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İÇİN KAVRAM BİLGİSİ VE HARİTA OKUMA

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ezgi Günbay:

Sorular, müfredat ve konu kazanımlarına uygun, orta zorluktadır. Sorular, öğrencilerin kavram bilgisi, harita okuma ve yorumlama becerileri düzeylerinin sınav başarısında önemli olacağına işaret ediyor fakat konulara hakim olmayı ve yeterli düzeyde bilgiyi gerektiren sorulara da hazırlıklı olunmalıdır. Sadece yorumlama becerisinin gelişmiş olması yeterli olmayacaktır.

 

İNGİLİZCE İÇİN OKUMA ANLAMA BECERİSİ

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu:

Yayımlanan mayıs ayı örnek soruları ile birlikte 8., 9. ve 10. üniteler dahil tüm ünitelerden sorular şu ana kadar örneklendirilmiştir.  Tüm yayımlanan örnek sorulara bakıldığında ise bu yılki sınavın;  okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri, sözel mantık becerilerini ölçmesi beklenmektedir. Öğrencinin muhakeme gücünü ortaya çıkaran ve metin bütünlüğünü okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini ölçen sorular Mayıs ayı örnek sorularında da ön plana çıkmıştır. Seçeneklerin doğrudan metin içinden alınan cümleler olmaması sebebiyle öğrencilerin verilen metni iyi kavrayarak doğru cevaba ulaşabilmeleri beklenmektedir. Bunun için öğrenciler üst düzey düşünme becerilerini kullanmalı ve soruları iyi bir şekilde analiz etmelidirler. Okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrenciler LGS İngilizce testinde analiz ve sentez yaparak istedikleri başarıya ulaşacaklardır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

MEB tarafından son defa yayınlanan mayıs ayı örnek sorularını incelediğimizde daha önceki örnek sorularda olduğu gibi analiz ve yorumun ön plana çıktığını görüyoruz. Genel olarak verilen metinden öğrencinin analiz kabiliyeti ölçülmektedir. Yanı sıra soruların öğrencilerin bilgi birikimleri ile kelime bilgilerini geliştirecek şekilde ölçme değerlendirmeye uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Daha çok düşünsel becerilere dayalı olan mayıs ayı örnek sorularında yer alan içeriklerin, öğrencileri iyiye ve güzele yönlendirilmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Verilen örneklerin güncel konulardan seçilmesi genel kültürü de arttırıcı niteliktedir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ile zorluk derecesi orta düzeydedir.

 

ÖZEL ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?

2018 2019 öğretim yılında MEB tarafından yayımlanan LGS örnek sorularının tamamı incelendiğinde; öğrencilerin okuma, anlama, görsel ve grafik okuma, yorumlama becerisi ile beraber akıl yürütme becerilerinin de öne çıktığı görülmektedir. Sorularda görsel ve öncüllerin yoğun olması yorumlama süresini uzatacağından öğrencilerin zaman yönetimini doğru kullanmaları gerekecek.

TÜRKÇE SORULARI YORUMLARI

Mayıs ayı örnek soruları diğer aylarda yayımlanan soru tarzlarıyla paralel olup örnekler arasında öncüle bağlı, metin-grafik yorumlamaya dayalı, görsel okuma ve disiplinler arası yaklaşımla hazırlanmış sorular yer almaktadır. Önceki aylarda olduğu gibi öncülde açıklamalar verilerek temel bilgiler sorgulanmış ve öğrencinin soruyu bilgisiyle yorumlaması istenmiştir Bu tarz sorularda; analiz ve sentez yapabilecek öğrencilerin başarılı olacağı düşünülmektedir. Günlük hayatla ilişkilendirilen sorular öğrencilerin yorumlama güçlerinin artmasını sağlamaktadır. Farklı disiplinlerin birleştirildiği sorularda ise öğrenciden çıkarım yapmaları istenmiştir. Bu da ana dilini etkin kullanmanın önemini vurgulamaktadır. Soruların geneli paragrafı okuyup anlama, yorumlama üzerine kurgulanmış olsa da öğrencinin dikkatini ölçecek şekilde hazırlanmıştır.

 

MATEMATİK SORULARI YORUMLARI

Örnekler arasında birinci ve ikinci dönem müfredatındaki kazanımların birleştirilerek hazırlandığı soruların yanı sıra sadece birinci dönem kazanımlarını yoklayan sorular da yer almaktadır. Modelleme ve günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, bilginin hazır olarak verildiği, görsellerle desteklenen örnek sorularda; öğrencinin analitik düşünme, okuduğunu anlama ve yorum yapabilme becerileri ölçülmektedir.

 

FEN BİLİMLERİ SORULARI YORUMLARI

 

Tüm müfredatı kapsayan günlük yaşamla ilişkili örnek sorular; deney düzeneklerini ve grafik yorumlamayı içermektedir. Deney düzenekleri, hipotez kurma,  tablo ve grafikler ile kurgulanan sorular; öğrencilerin görsel okuma, verileri yorumlama, analiz yapma ve dikkat becerilerini ölçer niteliktedir.

TC İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI YORUMLARI

Örnek sorular, öncüllerden hareketle çıkarım yaparak doğru yargıya ulaşmayı gerektirmekte ve öğrencinin yorum yapabilme becerisini ölçmektedir. Harita görsellerini analiz etme, yorumlama sorusuna bir kez daha yer verilmiştir. Harita yorumlama bilgisi yeterli olmayan öğrencilerin, bu tip soruları çözerek deneyim kazanmaları ya da var olan deneyimlerini artırmaları önerilmektedir.

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SORULARI YORUMLARI

Yayımlanan örnek sorular, okuduğunu anlama, yorumlama ve okuduklarından çıkarım yapmaya yöneliktir. Örnek durumlar içinde verilen dini kavramlar hadis ve ayetlerle ilişkilendirilmektedir.

 

İNGİLİZCE SORULARI YORUMLARI

8, 9 ve 10. (“Chores”, “Science” ve “Natural Forces”) ünite kazanımlarını içeren örnek soruların; milli değerlere sahip çıkma, sorumluluklarını yerine getirme ve çevreyi koruma bilincini içeren nitelikte olduğu görülmektedir. Sorular, ağırlıklı olarak okuduğunu anlama ve grafik yorumlama becerilerine yöneliktir.

 

SINAV SONUÇLARI 24 HAZİRAN’DA

 

LGS puanları 24 Haziran’da açıklanacak. Puanların açıklanmasının ardından önce aralarında yabancı özel okulların da olduğu liseler kayıt dönemine girecek. Özel okulların kayıtlarını tamamlamalarının ardından ise devlet liseleri için tercihler başlayacak. Özel okula kayıt yaptıranlar ise devlet liseleri için tercih yapamayacak.

 

27-05-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş