Arama sonuçları

2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Hangi konulardan soru çıkacak?

2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Hangi konulardan soru çıkacak?

2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Hangi konulardan soru çıkacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 7 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) öğrencilerin sadece birinci dönem müfredatından sorumlu olacağını açıklamasının ardından öğrenci ve veliler de bu konuların hangileri olduğunu sormaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sorumlu oldukları konuları şöyle açıkladı:

İZLEMEK İÇİN TIKLAYAYABİLİRSİNİZ

İŞTE 2020 LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: HANGİ KONULARDAN SORULAR ÇIKACAK?

I. ÜNİTE: KADER İNANCI

Bu ünitede sırasıyla; “Kader ve Kaza İnancı”, “İnsanın İradesi ve Kader”, “Kaderle İlgili Kavramlar”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)”, “Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı” konularına yer verilir.  Ünite genelinde ayet ve hadisler başta olmak üzere edebî metinlerden yararlanılır. Konular ele alınırken öğrencilerin tecrübelerini, hazır bulunuşluk düzeylerini ve seviyelerini dikkate alan; onların dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir. Kaderi, insan iradesi ve sorumluluğunu devre dışı bırakan pasif bir bekleyiş ve çaresizlik gibi gören yanlış kanaatleri gidermeye yönelik anlatımlara yer verilir.

KAZANIMLARI

-Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına,

Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

-İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

-Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır.

-Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik gibi kalıp yargılar,

Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele alınır

-Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

Hz. Harun’dan (as) Kısaca bahsedilir. Kazanım Araf , Taha , Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler.

Ayet el-Kürsi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlara ve ayetin nerelerde okunduğuna değinilir.

II. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA

Bu ünitede sırasıyla; “İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem”, “Zekât ve Sadaka İbadeti”, “Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları”, “Bir Peygamber Tanıyorum:            Hz. Şuayb (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.  Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca öğrenci düzeyine uygun edebî metinlerden yararlanılır.

KAZANIMLAR

-İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

-Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.

Zekâtın Nisap miktarı, zekât verilecek kişiler ve zekât verecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

-İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

-Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.

Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.

İnfak kültürünün önemine,

Zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.

-Hz. Şuayb’in, (a.s.) “ölçü ve tartıda hile yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla ilgili Kur’an-ı Kerim’den örneklere yer verilir. F Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Maûn suresini okur, anlamını söyler.

Maûn suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar kavramlar: zekât, sadaka, infak, nisap, öşü

III. ÜNİTE: DİN VE HAYAT

Bu ünitede sırasıyla;  “Din, Birey ve Toplum”,  “Dinin Temel Gayesi”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.  Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere, öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî örneklerle ele alınır.

-Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.

İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.

-İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın korunmasında, “haksız kazanç”; aklın korunmasında, “zararlı alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi” gibi konulara da değinilir.

 

28-03-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş