Arama sonuçları

2020 LGS: Eğitimciler kasım ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Eğitimciler kasım ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Eğitimciler kasım ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Örnek soruların ikincisi LGS Kasım ayı örnek soruları da yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liseye Geçiş Sınavı (LGS) örnek sorularına baktığımızda başta Türkçe olmak üzere kelime sayısının fazla olduğu uzun metinlerden oluştuğu görülüyor.

2020 LGS: EĞİTİMCİLER KASIM AYI ÖRNEK SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Bazı sorularda 33 kelimeyi geçen cevap şıkları dikkate alındığında 200 kelimenin üzerinde olduğu görülüyor. Bu nedenle okuma alışkanlığı bu soruları çözmek için önemli. Bu uzun metinli sorularda okuma alışkanlığı gelişmiş ve zaman yönetimi yapabilen öğrenciler başarılı olacak.

Grafik ve tablolara Türkçe sorularında bile yer verildiği için tablo ve grafik okuyabilen öğrenciler bu sınavda avantajlı hale gelecek.

Bir metinden birden fazla soru yöneltilmesi de ALES ile PISA sorularına benzer bir yaklaşımla hazırlandığını gösteriyor.

İşte eğitimcilerin örnek sorulara ilişkin yorumları:

ARI OKULLARI UZMANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: GRAFİK VE TABLO OKUMA İSTENİYOR

Temel dil becerilerini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır. Sorular öğrencinin sadece bilgisini değil; okuduğunu anlama, yorumlama, şiir anlamlandırma, dil ve düşünce bağlantısı kurma, doğru analiz ve sentez yapabilme, grafik-tablo okuma ve akıl yürütme becerisini sorgular nitelikte. Çıkarım yapma ve akıl yürütme becerisini ölçen TBMM ile ilgili soruda öğrencinin verilen bilgiyi aklında canlandırıp somutlaştırması beklenmekte. Noktalama işaretleri sorusunda bilgilerin metin içinde fark edilmesi istenmekte. Buna göre öğrencinin, ezberci yaklaşımdan uzaklaşıp bilgisini soruya transfer edilebilme yeteneği ölçülmekte. Soruların disiplinler arası yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir. Bisikletin en çok kullanıldığı ülkeler sorusu, öğrencinin dikkat becerisini ölçmeye yöneliktir ve çeldiricileri güçlüdür. Bu nedenle soru kökleri ve sorunun her bir aşaması çok dikkatli okunmalı.  Ayrıca soru içeriklerindeki metinler, farklı sanat ve bilim dallarını tanımaya yönelik.

Birkaç kazanımı bir arada yoklayan sorular; kurgulama yoluyla ilişkilendirme, farklı açılardan bakabilme gibi üst düzey düşünme becerilerini yoklamaya da yöneliktir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KARŞILAŞTIRMA VE YORUM BECERİSİ BEKLENİYOR

Kasım ayı örnek soruları kazanımlara uygun, müfredatla uyumludur. Sorular geçmiş yıllarda yayımlanan örnek sorularla benzerlikler göstermektedir. Örnek sorular ayrıntılı incelendiğinde Milli Mücadele’nin 100. yılına atfen Milli Mücadele sürecini görselle destekleyen bir soruya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu cepheler ve Milli Mücadele dönemi cemiyetlerine ilişkin tablodan hareketle çözüme ulaşılabilecek sorulara da yer verilmiştir.  Karşılaştırma ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik, ezberci yaklaşımdan uzak sorular orta güçlükte.Örnek sorularda görsel ve tablo sorularının bulunması, metin uzunluklarının fazla olması öğrencilerin odaklanmasını ve sınav süresince zaman yönetiminin doğru kullanılmasını gerektirmektedir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: GÜNLÜK HAYAT SORULARI

Kasım ayı örnek sorularında sosyal sorumluluk içeren, günlük yaşamla ilişkili sorular dikkat çekmektedir. Bunun yanında öğrencilerin dini kavramları ayet ve hadislerle ilişkilendirmelerini gerektiren ve tablo okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorular da yer almaktadır.

İNGİLİZCE: ANALİZ İSTEYEN SORULAR

“Friendship, Teen Life ve Food” ünitelerinden hazırlanan orta güçlükte olduğu düşünülen kasım ayı İngilizce örnek sorularında; davetiye, kısa metin, görsel destekli sözcük soruları ve diyagram analizi içeren sorular yer almaktadır. Öğrencilerin okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanan sorular, günlük ifadeleri ve iletişim dilini kapsayan bir içeriğe sahiptir.

 

MATEMATİK: ADIM ADIM ÇÖZÜM İSTİYOR

“Çarpanlar ve Katlar, Üslü İfadeler, Kareköklü İfadeler ve Veri Analizi” konularından oluşan kasım ayı örnek soruları, beklenildiği gibi daha önce yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermekte. Açık bir dil kullanılan sorular, yaşam içinde kurgu dâhilinde hazırlanmış, adım adım çözümler gerektirmektedir.

Matematik okuryazarlığı, yorum yapabilme ve analitik düşünme becerisini de ön plana çıkaran soruların, görsellerle zenginleştirildiği görülmektedir.

 

FEN BİLİMLERİ: DENEY DÜZENEKLERİ VE TABLOLAR

2019 Kasım ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımlarına uygun, ayrıca 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yayımlanan örnek sorulara paralel olduğu görülmekte. Deney düzenekleri, diyagram ve tablolar ile kurgulanan sorular; öğrencilerin görsel okuma, verileri yorumlama, analiz yapma becerilerini kullanmalarını gerektirmektedir. Güçlük düzeyi yüksek olduğu düşünülen soruların ayırt edici nitelikte olduğu düşünülmektedir.

 

FMV ISPARTAKULE IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?

 

FEN BİLİMLERİ: YORUMLAMA BECERİSİ İSTİYOR

 

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Sezin Şahin: Örnek sorular MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup, deneysel düzeneklerin sorgulandığı, günlük hayata ilişkin gözlem yeteneği gerektiren, grafik, tablo ve görsel okuma sorularından oluşmaktadır.

 

Bilgi hâkimiyeti ile birlikte yorumlama becerisini ölçen ‘Mevsimler ve İklim’ ünitesine ait üç soru, ‘DNA ve Genetik Kod’ ünitesine ait yedi soru bulunmaktadır. 

 

Kasım ayı sorularının zorluk düzeyi değerlendirildiğinde; temel bilgilerin sorgulandığı kısa metinli sorular olduğu gözleniyor. Buna karşın Ekim ayı örnek soruları mantık ve muhakeme yeteneği gerektiren, sayısal düşünme becerisini ölçen, çeldiriciliği ve zorluk düzeyi yüksek, uzun metinli sorular içermekteydi.

 

MATEMATİK: GÖRSEL ALGI, OYUN STRATEJİSİ ÖNEMLİ

Matematik Bölüm Başkanı İncihan Tuna:

Kasım ayı örnek matematik soruları MEB kazanımlarına uygun, 2020 Ekim örnek soruları ve 2019 LGS sorularına göre daha kısa anlatımlı ve kısa çözümlüdür. Güncel hayattan esinlenerek matematiğin soru içine uyarlandığı, oyun stratejisi , görsel algı ve grafik okumaya önem verildiği görülmektedir.

Soruları çözebilmek için öğrencilerden ilk olarak okuduğunu anlamaları, ardından yorum yapabilmeleri ve strateji oluşturmaları beklenmektedir. Soruların daha çok öğrencinin yapabileceği düzeyde ve daha kolay olduğu gözlemlenmiştir.

 

İNGİLİZCE: SORULAR KOLAY

 

1ve 2. sorular her öğrencinin yapabileceği cevabı direk soruda ya da verilen grafikte olan sorulardan zorluk dereceleri 10 üzerinden 1 ya da 2 olabilir. 3. soru daha çok grafiği doğru okuma ile ilgili. Bunu da çoğu öğrenci yapabilir. Ancak 4 ve 5. sorular birden fazla beceri gerektiren sorular. Öğrenci, kelime bilgisini soru kökünü anlamak için kullanacak ve sonra da seçenekleri eleyecek. Bunlar da zor ve belirleyici sorular anlamına geliyor.

 

TÜRKÇE: OKUMA ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ

Türkçe Sosyal Bilimler Bölümü Başkan Handan Kızıl: Son iki yıldır değişen sınav sistemi Türkçe derslerinde okuma anlama, yorumlama, ilişkilendirme, çıkarımda bulunma ve soyut düşünme becerileri üzerine odaklanmıştır. Soruların ağırlığı okuma alanına ilişkindir.

Prospektüsler, kullanım talimatları, karikatür, resim, navigasyon cihazı görüntüleri, grafikler, infografikler ve günlük yaşamda kullandığımız daha pek çok okuma LGS’ye de yansıdı. Ayrıca okumayla ilgili her disiplinin o disipline özgü okuma çalışmaları öne çıktı böylece.

PISA VE ALES SORULARINA BENZİYOR

MEB’in açıklamış olduğu örnek sorulara da baktığımızda soruların bu bağlamda olduğunu görüyoruz. Sorular PISA ve ALES sınavlarıyla benzerlik göstermektedir. Müfredat dışında herhangi bir soru yoktur. Sorular kazanımlarla uyumludur.

Dilbilgisi sorularında soruların başında verilen bilgilerle aslında öğrencilerin bilgiyi kullanma bilgiyi transfer etmeleri amaçlanmaktadır.

Türkçede soruların uzunluğu LGS’ den önceki sınavlara göre farklılık göstermektedir çünkü daha önceki sınav süreçlerinde parçadan hareketle sorular sorulurken LGS’de bütünlüklü metinlere daha fazla yer verilmektedir.

Esasen bu sınav 8.sınıfın sonuna gelmiş bir öğrencinin temel dil becerileri, bilgiyi kullanabilmesini, transfer edebilmesini, günlük yaşamına aktarabilmesini ölçmektedir bu da 21.yüzyıl becerileriyle örtüşmektedir.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI

Sorular incelendiğinde MEB kazanımlarına uygunluk gösterdiği tespit edilmiştir.  Kavram bilgisi iyi, okuduğunu yorumlayan ve analiz eden öğrencilerin rahat cevaplayabileceği sorulardır. Soruların dikkatli okunarak çözülmesi gerekmektedir. Öğrencinin görsel okuma, mantık ve muhakeme yeteneğini kullanması gerekir. Sadece verilen metinler üzerinden doğru cevaba ulaşabileceği sorular değildir. Doğru cevabın bulunabilmesi için temel bilginin önceden oturmuş olması gerekir. Soruların hepsi dersimizin en ağır ünitesi olan Milli Uyanış, Yurdumuzun İşgaline Tepkiler ünitesi ile ilgilidir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu örnek sorular müfredata uygundur. Sorular, hedeflenen amaçla örtüşmektedir.

Öğrencilerin anlama, analiz ve sentez yapabilme becerisini ölçmeye yöneliktir. Öğrenilen bilgiyi sorgulayıcı tarzda sorulara yer verilmemiştir. Örneğin; açıklanan soruların iki tanesinde, öğrencilerden verilen bu metinleri okuması, anlaması ve yorumlaması istenmiştir, diğer iki soruda ise ayetleri yorumlayarak çıkarımda bulunması istenmiştir. Diğer bir soruda ise ayetlerden hareketle öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

DOĞA KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

TÜRKÇE: AKIL YÜRÜTME VE ÇIKARIM YAPABİLMEK GEREK

Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

Kasım ayı Türkçe örnek soruları değerlendirildiğinde soruların orta zorluk düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaman ilerledikçe soruların hem zorluk derecesi hem de çeşitliliğinde farklılıklar olacaktır. Kasım ayı örnek soruları, geçen yıl yayımlanan örnek sorularla hemen hemen paralel gitmekte. Görsellerle kurgulanan sorular yanında akıl yürütme ve çıkarım yapma sorularına da yer verilmiş.

Kasım ayı örnek soruları bize ne gösteriyor?

Daha önceki aylarda olduğu gibi Kasım ayı örnek soruları da gösteriyor ki ezbere dayalı sorular sorulmamaya ve Türkçenin temel dil becerisi “okuduğunu anlama” sınanmaya devam edecek. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurabilen, yardımcı fikirleri belirleyebilen, yazarın olaylara bakış açısını tespit edebilen, metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapabilen, haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiğiyle ilgili yorum yapabilen, metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrayan, okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunabilen, okuduğu metnin ana duygusunu belirleyebilen öğrenciler soruları zorlanmadan çözebileceklerdir.

Bu ayki sorularda uzun zamandır yer verilmeyen metne bağlı birden fazla soruya da yer verilmiş. Noktalama işaretleriyle ilgili soru ise ezberden uzaklaştırılarak metnin bağlamından yararlanılarak çözümlenmesi istenmiştir.

Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için neler yapmalı?

Öğrencilerin LGS maratonuna yorulmadan devam edebilmeleri ve sınavda da başarılı bir performans sergileyebilmeleri için bol bol okuma yapmalarını öneriyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi farklı türler okumaları okuma alışkanlıklarının yerleşmesi ve farklı metinler üzerinde yorum yapabilmeleri için son derece önemli. Bu çalışma yöntemiyle çözümleme yeteneği gelişen öğrencilerimiz, öncülden varılması istenen sonuca çok rahat ulaşacaklardır.

 

MATEMATİK: MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖNEMLİ

Ortaokul Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı  Berivan Dülger: Kasım ayı LGS örnek sorularında 8. sınıf müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Yayımlanan soruların tamamı birinci dönem konularını kapsamakta ve soruların %60’ı kareköklü ifadeler konusundan oluşmaktadır.

Günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, matematik okuryazarlığını belirlemeye yönelik açık bir dille ifade edilmiş olduğu dikkat çekmektedir.

Daha önce de yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi sorular, soru kökünde verilen üst bilgilere dayanarak öğrencinin doğru yorum yaparak çözüme ulaşması beklenmektedir.

Görseller yardımıyla zenginleştirilmiş soruların öğrencilerin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzında olmadığı görülmektedir. 8. sınıf konu kazanımlarına bağlı kalınarak hazırlanan örnek soruların analiz yapma, verilen yönergeleri dikkatli yorumlama ve çıkarım yapma, çıkarımlarını işleme dökme becerilerini kullanarak çözümleyebileceği sorulardır.

 

FEN BİLİMLERİ: TABLOLAR, DENEYSEL DÜZENEKLER, GÖRSELLER

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M.Fatih Tüfekçi: Fen bilimleri örnek soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hakimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS’deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermektedir.

1, 2 ve 3. sorular; “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olup, öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği sorulardır. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. soruları ise “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden yöneltilen müfredat kazanımlarına hakim olan öğrencilerin, yapacağı yorumlarla çözebileceğini görmekteyiz.

 Özetle, yayımlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KASIM AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çigdem Karakaş: Kasım ayı LGS örnek soruları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımları doğrultusundadır. Sorularda öğrencilerin bilgiyi yorumlamaları istenmektedir. Okuduğunu yorumlayabilen, dersimize ait kavram bilgisine sahip öğrencilerimizin rahatlıkla yanıtlayabileceği sorulardır.

Soruları tek tek irdelediğimizde Milli Uyanış ünitesiyle ilgili görsel soru yer almaktadır. Görsel soruda, Mondros Mütarekesi’ni takip eden olaylar kronolojik sıra ile verilmiş, maddelerin şıklarda doğru yorumlanması istenmiştir. Ayrıca aynı üniteyle ilgili tablo sorusu ile öğrencilerin Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerle ilgili çıkarımda bulunması istenmiştir. Diğer bir soruda Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” romanından alıntı yapılarak Kuvayı Milliye ile ilgili öğrencilerin yorumlama yetenekleri ölçülmek istenmiştir. 1. Dünya Savaşı Cepheleri ile ilgili verilen tabloda öğrencilerden iki cephenin benzerliklerine ulaşmaları istenmiştir.

Genel olarak değerlendirdiğimizde sorular ezberci yaklaşımdan uzak, anlaşılır ve nettir. Bolca okuma yapan, konuyu özümseyen, farklı soru tarzları ile karşılaşan öğrencilerimiz sınav hazırlık sürecinde zorlanmayacaklardır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: SOSYAL HAYATIN İÇİNDEN

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak: Kasım ayı örnek sorularında önceki aylarda sunulan örnek sorulara göre yorum ve analize biraz daha ağırlık verilmiş olduğu ve bunun yanında görsel zekâya hitap eden sorulara da yer verildiği görülmektedir. Aynı çerçevede bilgi boyutunu dikkate alan sorular da yer almaktadır. Soruların kimisinde kuvvetli çeldiriciler yer alırken kimilerinde zayıf çeldiriciler tercih edilerek ortalama soru ayarı tutturulmuştur. Bu ayki sorularda felçli köpeğe yürüteç desteği, 11 milyon ağaç gibi sosyal hayatın içindeki konuların “dini bakış açısı” çerçevesi dikkate alınarak, öğrencilerden çıkarım yapılmasının istendiğini görmekteyiz.

                               

İNGİLİZCE: FARKLI SORU TARZI VAR

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu: 8.sınıf LGS Kasım ayı sorularında daha önce yayımlanan örnek sorularda ya da 2019 LGS’de rastlamadığımız tarzda iki soru karşımıza çıkmaktadır. Yayımlanan örnek soruların 4. ve 5. sorusu yabancı dil kazanımlarını değerlendirirken disiplinler arası yaklaşımı da sarmal olarak sorunun içine almıştır. Bu soru tipleri ile öğrencilerin sadece yabancı dil bilgisi değil okuduklarından çıkarımda bulunmaları, analiz-sentez yapabilmeleri ve ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmeleri de değerlendirilmektedir. Disiplinler arası yaklaşım benimsenerek hazırlanmış sorularda, dikkat becerisinin ve kelime bilgisinin ön plana çıktığı görülmektedir. Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadelerine yine yer verilmiştir. Bu durum öğrencinin soruları çözerken soru yönergelerinde olumlu/olumsuz ifadelere dikkat etmesi gerektiğini göstermektedir. Örnek soruların orta güçlükte ve ezberci yaklaşımdan uzak sorular olduğu görülmektedir. Okuma-anlama-yorumlama becerisi yüksek, temel kazanımları edinmiş öğrencilerin soruları rahatlıkla çözmesi öngörülmektedir.

 

ERKAN ULU OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

FEN BİLİMLERİ: SORULAR ELEYİCİ NİTELİKTE

Diğer örnek sorulara göre daha açık sorular. Soruların eleyici olması belli bir standartta. Kazanımları iyi bilen öğrencinin rahatlıkla yapabileceği soru örnekleri. Süre konusunda bir sıkıntı yaşatmaz bu tarz örnek sorular, eğer yine bu çizgide devam ederse. Yorumlama yeteneği güçlü olan öğrenciler rahatlıkla çözebilir.

 

TÜRKÇE: SADECE BİLGİ ÖLÇMÜYOR

Sorular, öğrencinin sadece bilgisini ölçen sorular değil. Bilgi sorularında bile öğrencinin bilgileri metin içinde fark etmesi istenmektedir. Daha önceki örnek sorularda da olduğu gibi grafik ve tablo okumaya dayalı, akıl yürütme becerisini sorgulayan ve her aşamasında dikkat gerektiren sorular da var.

 

MATEMATİK: SORU KÖKLERİNE DİKKAT

Kasım ayı soruları bir önceki ayın sorularına göre daha kısa. Bundan dolayı öğrenciler soruları daha rahat anlayabildiler. "En az", “En çok” hangisi olabilir" gibi köklerle öğrencilerin yorum yapması istenmiş.  Matematiksel bir işlem yapıp ne bulduğunu, en aza veya en fazlaya ulaşmak için neleri düşünmek gerektiği öğrenciden istenmiş. EBOB, EKOK sorusunda başlangıca da su kabı konduğu için +1 tuzağına düşülebilir.

 

İNGİLİZCE: ANLAMA VE YORUMLAMA SORULARI

Geçen seneye göre daha çok anlamaya ve yorumlamaya yönelik sorular. Grafik yorumlama, metin yorumlama ve matematiksel sorular var. Örneğin, 20 doları var, 12 dolara bilet aldı ve 20 dakikası var, yukarıdaki hangi yiyeceği seçebilir şeklinde. Kitapta olmayan kelime/dilbilgisi konusu yok.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: FARKLI VE ELEYİCİ

Bugüne kadar yayımlanan sorular içerisinde en kaliteli soru örnekleri olmuş diyebiliriz. Gerek soru kalıbı gerek metin uzunluğu bakımından diğer örnek sorulardan daha farklı ve eleyici. Dikkat, yorum ve sonuca ulaşmanın ön planda olduğu sorulardan oluşmuş, örnekler.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ

Kelime kavram bilgisi olan öğrencilerin yorumlama ile rahatlıkla yapabileceği soru örnekleri verilmiş.

 

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

MATEMATİK: OKUYUP, ANLAMAK ÖNEMLİ

Matematik Bölüm Başkanı Nadin Tozluyan

Kasım ayında açıklanan örnek sorular yıllık plan konularına paralel hazırlanmıştır. Daha önceki örnek sorular ile kıyaslandığında bilgi düzeyinde ilk kez iki soru sorulduğu görülmektedir. Soruların çoğunda öğrencilere soru ile ilgili bilgi verilmektedir. Ancak soru içeriği mantık ve muhakeme tarzında olduğu için öğrencilerin soruları okuyup anlamaları, yorum yapmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Tüm sorular 2018 ve 2019 yıllarında uygulanmış olan LGS formatına uygun hazırlanmıştır. 

                                                                                                                     

FEN BİLİMLERİ: PISA-TIMMS SORULARINA BENZİYOR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Hakan Çay

MEB tarafından yayınlanan Fen Bilimleri dersi kasım ayı örnek soruları incelendiğinde; soruların MEB müfredatında belirtilen kazanımlara uygun olduğu görülmüştür. Sorular genel olarak deney düzenekleri ile birlikte günlük yaşam örneklerinin yorumlandığı tarzdadır. Öğrencilerin soruları çözebilmeleri için kavramsal bilgilerinin yanında sebep-sonuç ilişkileri kurabilme, bir birileri ile ilişkilendirilmiş birkaç veriyi tek bir sonuç için kurgulayabilme, analitik düşünebilme ve çıkarım yapabilme yeteneklerini kullanmaları gerekmektedir.  Kasım ayı soruları bir önceki ayın sorularında da görüldüğü üzere uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarındaki ( PISA-TIMMS) sorulara benzemektedir.

 

TÜRKÇE: ÇOK OKUYAN, ANALİZ YAPAN KAZANACAK

Türkçe Bölüm Başkanı Neşe Sezer Cemali

 

MEB’in yayımladığı 2019 Kasım Türkçe örnek soruları incelendiğinde kazanımları direkt ölçmeyi hedefleyen, ezber bilgileri sorgulayan, kısa soruların yerini öncül bilgilerle, görsellerle desteklenerek ve hikâyeleştirilerek kurgulanan soruların aldığı görülmektedir. Okuduğunu anlama, yorumlama, ilişki kurma ve bilgiyi kullanma becerisi; soruların temelini oluşturmaktadır.

Paragraf sorularına bakıldığında eski sınavlarda alışkın olduğumuz edebi metinlerin yerine güncel konuları ele alan, fırsat eğitimini destekleyen, genel kültürü besleyen ve disiplinler arası konuları içeren metinler seçildiği görülmektedir. Öğrencilerden bu metinleri okuyup anlamalarının yanı sıra ilişkilendirerek, somutlaştırarak ve üst düşünme becerilerine çıkarak doğru seçeneğe ulaşmaları beklenmektir.

Sorular açık ve nettir ancak hem soruların hem de seçeneklerin çok uzun olması, okumaya karşı ön yargılı ve süreyi yönetme konusunda kaygılı olan öğrencilerde soruların zor olduğuna yönelik bir algı yaratmaktadır. Grafik ve görsellerle desteklenen 7. soruda temel amaç görsel okumanın da ötesinde, öğrencinin dikkatini ölçmektir. Odaklanan ve dikkat hatası yapmayan öğrenciler bu soruda doğru yanıta ulaşabilecektir.

Örnek sorular gösteriyor ki akademik donanıma sahip olmanın yanı sıra, okuma alışkanlığı oturmuş, günceli takip eden, bilgiyi dönüştürebilen, odaklanabilen ve süreyi doğru kullanan öğrenciler LGS’de Türkçe sorularında başarı gösterebilecektir.

 

 

TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: TABLOLARA DİKKAT

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Yelda Baba

Kasım ayı örnek soruları kazanımlarla uyumlu olarak hazırlanmıştır. Önceki yıllarda temelde metin analizi becerisini ölçen sorular ağırlıkta iken Kasım ayı örnek sorularında kavram bilgisi ve konu bilgisine hâkim olmayan öğrencilerin sadece metin analizi becerisi ile soruları çözebilmesinin zor olduğu görülmektedir. Ayrıca sadece analiz becerisi değil sentez becerisine de sahip olunmasını gerektiren sorular yer almaktadır. Bunlara ek olarak 2018 ve 2019 LGS sınavlarında TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularında görsel kaynaklara yer verilmezken örnek sorularda metinlerin tablolaştırılarak öğrencilere sunulduğu, ‘ortak’ ifadesi yerine çok sık rastlamadığımız ‘benzer’ ifadesinin kullanılması da dikkat çekmektedir.

Bu sorular gösteriyor ki sınavda başarılı olacak olan öğrenciler, metin analizi becerisi gelişmiş, analiz edilen verileri sentezleyerek çıkarımda bulunabilen, konulara hâkim ve kavram bilgisi iyi olan öğrenciler olacaktır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: GÜNCEL OLAYLARI YORUMLAMA İSTENİYOR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Numan Erdem

Kasım ayı örnek soruları kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular özellikle derse ait bilgi ve kavramlara sahip olunması ve bu bilgi ve kavramların yorumlanması üzerine hazırlanmıştır. Ayrıca sorular güncel örneklerle harmanlanmış, güncel olaylar derse ait kavramlar ile ilişkilendirilmiştir. LGS sınavında başarılı olabilmek için sadece metin analizinin yeterli olmadığı, kavramlara hâkim olunması, farklı soru tiplerinin çözülmesi, ayetlerin yorumlarının bilinmesi ve bu yorumların kavramlarla ilişkilendirilebilmesi gerekmektedir.

 

İNGİLİZCE: EZBER BİLGİ İSTENMİYOR

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yonca İşlek

Ezbere dayalı olmayan ancak okuduğunu anlayan ve bundan sonuç çıkartabilen öğrencilerin yapabileceği nitelikte oldukları söylenebilir.

Okuduğunu anlayabilmek için özellikle kelime bilgisi, bunun yanı sıra yapı bilgisi ön plana çıkmaktadır. Kelime ve yapı bilgisinden sonra soruları doğru yapabilmek için aranan beceriler; çıkarım yapabilme (örn: 1 ve 2. sorular), grafik okuyabilme (örn: 3. soru), deneyimlemiş olma (örn: 4. soruda ki dondurma çeşitlerinin tadının özelliklerini biliyor olma), birden fazla veriyi kullanarak (örn: 5. soruda ki saat ve para) analiz etmedir. 

 

 

 

25-11-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş