Arama sonuçları

2020 LGS Fen Bilimleri: Hangi konulardan soru çıkacak?

2020 LGS Fen Bilimleri: Hangi konulardan soru çıkacak?

2020 LGS Fen Bilimleri: Hangi konulardan soru çıkacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 7 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) öğrencilerin sadece birinci dönem müfredatından sorumlu olacağını açıklamasının ardından öğrenci ve veliler de bu konuların hangileri olduğunu sormaya başladı.

İZLEMEK İÇİN

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sorumlu olacağı konuların dağılımını açıkladı.

İŞTE 2020 LGS FEN BİLİMLERİ: HANGİ KONULARDAN SORULAR ÇIKACAK?

İşte 2020 LGS fen bilimleri dersinden sorumlu olduğunuz, sınavda çıkacak sorular ve kazanımlar:

MEVSİMLER VE İKLİM: DÜNYA VE EVREN

 

Mevsimlerin Oluşumu

Konu ve kavramlar: Dünyanın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler

-Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

a. Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir.

b. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir.

c. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir.

İklim ve Hava Hareketleri

Kavramlar: İklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri.

-İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar

-İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.

 

DNA VE GENETİK KOD: CANLILAR VE YAŞAM

Kavramlar: DNA'nın yapısı, DNA'nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom

DNA ve Genetik Kod

- Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. Bazların isimleri verilirken pürin ve pirimidin ayrımına girilmez.

- DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.

a. Hidrojen, glikozit, ester, fosfodiester bağlarına girilmez.

b. DNA’daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir.

c. DNA’daki nükleotid hesaplamaları verilmez.

- DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.

a. Replikasyon ifadesi kullanılmaz.

b. Eşlenme deneyleri anlatılmaz.

c. Eşlenme ile ilgili hesaplama sorularına girilmez.

Kalıtım

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.

a. Gen, fenotip, genotip, saf döl ve melez döl kavramlarına değinilir.

b. Baskın ve çekinik gen kavramlarına değinilir.

-Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.

a. Çaprazlamalarda sadece bezelye karakterleri kullanılır.

b. Diğer canlılarda da karakterlerin aktarımının benzer olduğu vurgulanır.

c. İnsanda çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomu ile belirlendiği vurgulanır.

- Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.

- Mutasyon ve Modifikasyon

- Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.

- Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.

- Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.

- Adaptasyon (Çevreye Uyum)

- Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.

-Adaptasyonların kalıtsal olduğu vurgulanır.

Biyoteknoloji

- Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.

Islah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi örnekleri üzerinde durulur.

- Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.

- Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.

 

 

BASINÇ: FİZİKSEL OLAYLAR

BASINÇ

-Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder: Basınç birimi olarak Pascal verilir. Matematiksel bağıntılara girilmez.

-Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.

a. Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları belirtilir. Açık hava basıncı örneklendirilir.

b. Matematiksel bağıntılara girilmez.

c. Gaz basıncını etkileyen değişkenlere girilmez.

-Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

a. Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin uygulamalarından örnekler verilir.

b. Bilimsel bilgi türü olarak ilke ve prensiplere vurgu yapılır.

 

MADDE VE ENDÜSTRİ: MADDE VE DOĞASI

Periyodik Sistem

- Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.

-Periyodik sisteme duyulan ihtiyaç ve periyodik sistemin oluşturulma süreci ayrıntıya girilmeden vurgulanır.

- Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.

a. Elementlerin özelliklerine girilmez.

b. Soygazların üzerinde durulur.

- Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

- Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.

F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler

F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.

Kimyasal tepkime denklemlerine formüller kullanılarak girilmez.

Asitler ve Bazlar

- Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.

- Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.

- Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır.

- Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. Konu ile ilgili deney yolu ile çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.

-.Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.

- Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır.

- Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.

-Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve sonuçlarına değinilir.

 

28-03-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş