Arama sonuçları

2020 LGS puanları nasıl hesaplanacak?

2020 LGS puanları nasıl hesaplanacak?

2020 LGS puanları nasıl hesaplanacak. Geçtiğimiz 20 Haziran’da yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanları yani sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Bu puanların açıklanmasıyla birlikte devlet okulları için tercih, aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel okullar için ise kayıt dönemi başlayacak.

 

Peki LGS puanları nasıl hesaplanacak?

2020 LGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na yani LGS kılavuzuna göre LGS puanları şu şekilde hesaplanacak.

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

-Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. 

-Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

-Her bir alt testin ortalaması,  ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

-Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

-Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

-Her alt test için hesaplanan standart puanlar, belirlenen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. 

-Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

-Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

CEVAP ANAHTARINDA HATA VARSA

 

-Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir. 

HATALI SORULARDA NE OLUR?

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda ise bu soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

-Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

 

İŞTE TESTLERİN AĞIRLIK KATSAYILARI

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Türkçe: 4

Matematik: 4

Fen Bilimleri:4

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük:  1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1

Yabancı Dil: 1

22-06-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş