Arama sonuçları

2020 LGS Türkçe: Hangi konulardan soru çıkacak?

2020 LGS Türkçe: Hangi konulardan soru çıkacak?

2020 LGS Türkçe: Hangi konulardan soru çıkacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 7 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) öğrencilerin sadece birinci dönem müfredatından sorumlu olacağını açıklamasının ardından öğrenci ve veliler de bu konuların hangileri olduğunu sormaya başladı.

2020 LGS’de yalnızca 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. Döneminde uygulama planında yer alan konulardan soruların öğrencilerin karşısına çıkacağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmıştı.

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı programa göre öğrenciler şu konulardan sorumlu.

İŞTE 2020 LGS TÜRKÇE: HANGİ KONULARDAN SORULAR ÇIKACAK?

SÖZ VARLIĞI

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.

b)Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

ANLAMA

T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.8.3.13. Okuduklarını özetler.

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar: Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.

T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.

 T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

 T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.

T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.

 a)Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.

 b)Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.

c)Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.

T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar. Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

a)Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.

b)Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

a)Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.

b)Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.

T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi  vurgulanır.

T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. Medya metinlerinin amaçlarının (kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi sağlanır.

 

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

 T.8.4. YAZMA

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur

 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

 

28-03-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş