Arama sonuçları

2021 LGS: Son örnek soruları eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2021 LGS: Son örnek soruları eğitimciler nasıl değerlendirdi?

6 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için artık bir aylık süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da son LGS örnek sorularını yayımladı. Bu yıl bakanlığın açıklamasına göre LGS’de uzun paragraf soruları olmayacak, dil bilgisi sorusu sorulmayacak.

Peki mayıs ayı örnek soruları nasıldı? Eğitimciler son örnek soruları nasıl değerlendirdi?

ARI OKULLARI ZÜMRE BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: AKIL YÜRÜTME VE ÇIKARIM İSTİYOR

Mayıs ayında yayımlanan örnek sorulara bakıldığında soruların Talim Terbiye Kurulu’nun yayımladığı kazanım ve açıklamalara paralel olduğu görülmekte. Okuduğunu anlama, sözcük ve söz öbeklerinin anlamını çıkarma, akıl yürütme, okuduklarından çıkarım yapma, bir işi iş ve işlem basamaklarına göre takip etme kazanımlarına yer verilen bu ayki soruların zorluk derecesinin orta düzeyde.

Temel dil ve okuma becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılır. Paragraf sorularında öğrencilerden verilen mesajı ve yardımcı düşünceleri bulmaları, paragraftaki mantık çerçevesinde boşlukları doldurmaları, paragrafın yazılış amacını kavramaları, çıkarımları birleştirmeleri ve yeni çıkarımlar oluşturmaları, metnin içeriği ve biçimi üzerine düşünmeleri, bilgiyi yorumlamaları ve değerlendirmeleri isteniyor. Sorulara bakıldığında MEB tarafından yapılan açıklamalara paralel, oldukça kısa metinlerden oluştuğu ve dil bilgisi sorularına da yer verilmediği görülmekte.

ÖĞRENCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Soruları tek tek değerlendirecek olursak:

1. soruda öğrenciler, altı çizili ifadenin anlamını çıkarabilmek için metinde verilen bilgileri öznel bir bakış açısıyla değerlendirmeli ve verilen düşüncelerle ilişkilendirerek yorum yapmalıdır. Bu soruda öğrencilerden sadece altı çizili söz öbeğini değil, metnin tamamını okuyup o sözcüğün metinde kazandığı anlamı tespit etmeleri beklenmekte.

2. soruda metnin bağlamına uygun kelimelerin seçilmesi beklenmiş.

3. soruda “İnsan neden okur?” sorusunun cevabı olan seçenekte öğrencinin gerekçe içeren cümleyi bulması gerekmekte.

4. soruda yani “tereddüt” ile ilgili soruda günlük hayat içerisinde karşılaşılabilecek bir durumun, duygunun tanımı yapılmış ve öğrenciden soruda bu kavramı yaşayabileceği bir durumla ilişkilendirilmesi istenmiş.

5. soruda vurgulanan ifade sorularak öğrencinin metnin ana fikrini bulması istenmiş.

6. soruda ise birden fazla kazanım yoklanmış. Sözcükte anlam, çok anlamlılık, söz sanatları, cümleler arası anlam ilişkileri kazanımlarının yoklandığı soruda doğru yanıt “koşul” cümlesinin tanımının yapıldığı seçenek. Yanıt kolayca belli olsa da koşul cümlesi öğrenciye tanım yapılarak verildiğinden öğrenciyi düşündürebilir. Öğrencilerimizin kavramları ve ne anlama geldiğini iyi bilmesi gerekir..

7. soruda öğrencilerin iş ve işlem basamaklarına dikkat ederek ve aynı zamanda verilen tablodan hareketle akıl yürütmeleri beklenmiştir. Tablo öncesinde ağaçların dikim şekli ile ilgili verileri öğrencinin tablodaki çıkarımlarla birleştirmeleri isteniyor.

8. soruda iki metindeki bilgilerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve ikinci metnin birinci metinde anlatılana nasıl bir yorum yaptığını bulmaları istenmiştir.

9. soru güncel bir sorunu ele alan paragraf, yardımcı düşünce ile ilgili bir sorudur. Öğrenciden metni doğru okuyup metinde verilenlerden hareketle sonuca ulaşması beklenmektedir.

10. soru ile öğrencinin görselden ve verilen bilgiden hareketle çıkarım yapması beklenmektedir. Öncüllerin ve görselin açık olması sorunun çözümünü kolaylaştırmıştır.

Mayıs ayı örnek soruları verilen bir metnin genel anlamını kavramak için kelimeleri ve metni doğru okuyabilme, sonrasında çözümleyebilme, ifade edebilme ve işleyebilme becerilerini kapsamaktır. Bu ayki sorularda bilgiye ulaşma ve bilgiyi hatırlama düzeyindeki dil bilgisi, yazım-noktalama, grafik - infografik ve metnin türünü belirleme sorularına yer verilmemiştir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: ZAMANI ETKİN KULLANMAK İÇİN

MEB tarafından LGS için yayımlanan örnek sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar”, “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ve “Demokratikleşme Çabaları” ünitelerinden hazırlanan sorular; metindeki bilgilerden ve alıntılardan hareketle akıl yürütme, analiz etme, çıkarımlarda bulunma, karşılaştırma ve bu süreçler sonrası doğru bilgiye ulaşma yeterliliğini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. “Milli egemenlik”, “Yargı bağımsızlığı”, “Çoğulcu Yönetim”, “Bayındırlık“ gibi  sarmal kavramlara sorularda yer verilmiş olması nedeniyle her zaman olduğu gibi kazanımlara ait kavram yetkinliklerine sahip olmak, içselleştirmek doğru cevaba ulaşmayı, zamanı etkin kullanmayı kolaylaştıracaktır.

Özellikle dikkat, yorumlama, kavram yeterliliklerini ölçen orta uzunlukta hazırlanan soruların zorluk düzeylerinin oransal olarak artmış olduğu görülmektedir. Bu nedenlerle sorular çok dikkatli okunmalı, çeldiricilere takılmadan tüm seçenekler okunarak cevaplanmalıdır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM BİLGİSİ İSTİYOR

MEB tarafından yayımlanan mayıs örnek sorularının; l, ll ve lV. ünite kazanımlarına uygun, genel olarak okuduğunu anlama, metinden hareketle doğru cevabı bulmayı gerektirir nitelikte olduğu görülmektedir. Kavram bilgisi gerektiren soruların yanı sıra özellikle ayet ve hadislerin konularla ilişkisini değerlendirebilme becerisi de yoklanmaktadır.. Ekolojik ayak izi ile ilgili soru güncel bir konu olan çevre ve doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bir soru örneğidir. Örnek soruların önceki aylar ve yıllarda yayımlanan örnek sorular ile benzerlikler gösterdiği ve orta zorlukta olduğu düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: SORULARIN DAĞILIMI DENGELİ

Mayıs ayında yayımlanan İngilizce soru örneklerini incelediğimizde öncelikle soruların 8. Sınıf İngilizce MEB Öğretim Programı kazanımlarına paralel olduğu görülmektedir. Soruların dili gayet  açık, net ve anlaşılırdır. Soruların ünitelere göre dağılımına baktığımızda verilen 5 örnek sorunun ünite dağılımın dengeli olduğu söylenebilir. 2 sorunun 6. ünite olan “Adventures” ünitesini ölçtüğü, bir sorunun Chores yani 8. üniteye dayalı olduğu gözlemlenmiştir. Birinci soruda içinde bulunduğumuz güncel pandemi durumu ile alakalı öğrencilerin yorumu istenmiştir. Genel olarak bakıldığında ise sorular orta zorluk derecesindedir.

İngilizce mayıs ayı örnek sorularına baktığımızda öğrencilerin gerçek yaşamda sıkça karşılarına çıkacak çeşitli metin türlerinin kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin 1.soruda broşür, 2.soruda karşılıklı konuşma-diyalog, 3.soruda bir form, 4.soruda websayfası, 5. soruda ise bir tablo karşımıza çıkmakta.

ÖNCÜL BİLGİLER VERİLİYOR

Soruların hazırlanış biçimlerine baktığımızda, görsellerde ve öncül bilgilerde verilen bilgiyi kullanabilme becerisini ölçen çokça soruya rastlıyoruz. Örneğin öğrencilerimizin 3. soruyu doğru yanıtlamak için, verilen formdaki bilgileri sentezleyerek, şıklarla karşılaştırarak mantıksal akış becerilerini kullanmaları gerekmektedir. Bu sebeple öğrencilerimize sorulardaki tüm kelimelerin anlamlarına hakim olsalar bile soruları çözerken görsel, tablo –grafik okuma tekniklerini kullanarak verilen bilgileri analiz ederek, sentezleyerek, çeldiricileri eleyerek çok dikkatli çözmeleri gerekmektedir.

Mayıs ayı soru örneklerinden 1, 3 ve 4. sorular ağırlıklı olarak kelime bilgisini ölçmeye yönelik sorulardır. Öğrencilerimizin 1. soruya doğru cevap verebilmesi için broşürde öncül bilgi olarak verilen ‘eating out’ kelimesini bilmesi bu bilgiyi şıklardaki ‘going to restaurants’ kelimesiyle ilişkilendirmesi gerekmektedir. Bu sorudaki tüm şıklarda benzer ilişki vardır. Yine 6. Ünite ‘Adventure’ ünitesiyle ilgili olan 3. soruda da öğrencilerin sadece spor isimlerini bilmeleri yeterli olmayacaktır, soruyu doğru yanıtlamak için spor türlerini, (su sporu , takım sporu gibi) ilişkili kelimeleri bilmeleri gerekmektedir. Aynı durum 7. Ünite (Tourism) ünitesiyle ilgili olan 4. soruda da görülüyor. 4. soruda buna ek olarak öğrencilerin verilen rakamları da dikkatlice anlamaları gerekiyor. Matematik zekasını da devreye sokarak bu sorunun yabancı dilin yanı sıra disiplinler üstü becerileri de ölçtüğünü söyleyebiliriz.

MATEMATİK: YAP BOZ SORUSU VAR

Mayıs ayı örnek soruları kazanımlara uygun, anlaşılır bir dille yazılmıştır. Farklı güçlük düzeylerinde birden fazla kazanım içeren, 7.sınıf kazanımlarını da kapsayan sorulara örnekler arasında yer verilmiştir. Özellikle 4, 8 ve 10. sorularının güçlüğünün yüksek olduğu düşünülmektedir.

3.soru olan yapboz sorusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Bandıma Vapuru ile Samsun’a çıkışını resmeden bir puzzle kullanılması ile dikkat çekici özelliktedir.

Geçmiş yılların LGS soruları ve MEB örnek soruları incelendiğinde 2021 LGS sorularının  nasıl olacağına dair fikir sahibi olmaktayız.

Genel olarak değerlendirildiğinde öğrenciler TIMSS başarı testlerinde yer alan sorularda olduğu gibi soruları doğru yanıtlayabilmek için değerlendirilen matematik öğrenme alanına hâkim oldukları kadar bir dizi bilişsel beceriden de yararlanmalıdır. 

BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN

İlk bilişsel alan, bilme, bilinmesi gereken kavramlar, kazanımlar ve süreçleri kapsar. Öğrenciler kendilerini eksik hissettikleri konuların ders tekrarlarını mutlaka yapmalıdır. Matematik dersi mutlaka kalem kâğıt kullanılarak, not alınarak çalışılmalıdır. İzlenerek veya sadece dinleyerek öğrenme gerçekleşmez.

İkinci bilişsel alan olan uygulama, soruları cevaplamak için öğrencilerin bilgilerini uygulama becerisine odaklanılır. Bunun içinde bol bol soru çözülmesi, geçmiş yıllarda ve bu yıl yayımlanan MEB örnek soruları, MEB İllerin yayınladığı çalışma fasikülleri, çıkmış sorular tekrar tekrar çözülmelidir. EBA video ve testleri, bu beceriyi geliştirmek için önemli kaynaklardır.

Üçüncü alan, akıl yürütme; alışılmadık durumlar, karmaşık bağlamlar ve çok adımlı problemleri kapsayarak rutin problemlerin çözümünün ötesine geçer.

Matematik alanında uygulama ve akıl yürütme becerileri, matematiksel kavramlara aşina olmayı gerektirir. Sayılar, sembolik gösterim ve uzamsal ilişkilerin kuralları hatırlanmadıkça öğrenciler için matematiksel düşünme imkânsız olacaktır. Problemlerin çözümü için çoğunlukla temel düzeydeki bilgiler arasında ilişkiler kurulması gerekmektedir. Bunun için de;

  • Konu tekrarları yapılarak konunun mantığı anlaşılmalı ve konu iyi öğrenilerek soru çözümleri yapılmalıdır.

  • En iyi öğrenme şekli öğretmektir. Çalışılan konunun kalıcı olması için bir başkasına anlatılabilir.

FEN BİLİMLERİ: ÇOK FAZLA GÖRSEL VAR

Mayıs ayı örnek sorularına bakıldığında geçmiş sorularda olduğu gibi görsellere yer verildiği görülmektedir. Daha önceden çıkan örnek sorulara göre daha düşündürücü, zorlayıcı ve günlük hayatla ilişkili sorular yer almaktadır. Analitik düşünmeyi hedef alan, kavrama ve değerlendirme düzeylerinde soruların hazırlanması hedeflenmiş.

GÖRSELLERİ YORUMLAMAK

Bugüne kadar öğrenilen her üniteden hazırlanan mayıs ayı örnek sorularında; bilgi ile birlikte görseli doğru yorumlamanın önemi görülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin yayımlanan ve yayımlanacak olan örnek soruları çözmelerinin, özellikle mantık ve muhakeme becerisi içeren sorulara çalışmalarında yer vermelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Soruları tek tek değerlendirecek olursak;

1.soruda mantıksal akış var. Öğrenciler verilen ilk bilgiden hangi yarım küre olduğu çıkarımını yapacak, buna göre de tarihleri tespit edecektir.

2.soruda Mutasyon sorusunun güncel yaşama uyarlandığını görüyoruz. Fen Bilimleri dersinde konuya ait bilgi ve becerileri gerçek yaşama aktarabilmek, anlamlı bir şekilde bir araya getirip kullanabilmek çok önemlidir. Ancak bilgiyi tam anlamıyla bilmeden analiz etme ve yorumlama yeteneği de gelişmez. Fen Bilimleri dersinde bilimdeki güncel gelişmeleri takip etmek önemlidir.

DENEY DÜZENEKLERİ ÖNEMLİ

3.soruda verilen deney düzeneğinde değişken analizi ile hipotezin doğruluğunu test etmesi gerekmektedir. Deney ve etkinlikleri içeren sorular çok çözülmelidir. Deneyler ile teorik bilgiler pratiğe dönüşür. Öğrenciler kavramları anlar, yaşam ve çevresiyle ilişkilendirir, yaparak ve yaşayarak öğrenme şansı bulmuş olur.  Öğrenme anlamlı ve kalıcı hale gelir.

4.soruda konunun önemli kavram ve prensipleri, günlük yaşam örnekleri ile ilişkilendirilmektedir. Problem durumun çözümlenmesi beklenmektedir. Kuş kafeslerinde bulunan suluğun doldurulması ile ilgili bir açık hava basıncı sorusu.

5.soruda asit ve bazlar konusunda genel özelliklere ve belirteçlere bilgi hakimiyeti gerekmektedir. Sonra da tabloyla ilişkilendirebilmek için akıl yürütme becerisi gerekmektedir.

DİSİPLİNLER ARASI SORU

6.soruda fen bilimleri dersi içeriklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirildiği, disiplinler arası bir soru olduğu görülmektedir. Hem sözel hem sayısal mantık gerekmektedir. Fen bilimleri dersindeki bilgilerin örneğin robotik kodlamada da kullanıldığı anlatılmaya çalışılmaktadır. Robotik kodlama öğrencilerimizin şu an popüler bir ilgi alanı  olduğu için konuya bu yolla ilgileri arttırılmaya çalışılmıştır.

7.soru kolay bir sabit makara sorusudur. Analiz, çözümleme yeteneği ile rahatlıkla çözülebilir.

8.soru kavrama basamağında bir sorudur. Önce grafiği doğru yorumlamalı, sonra K, L ve M’nin hangi basit makineye ait olduğu bulunabilmelidir. Bilgiye hakim olunmalı, akıl yürüterek yorum da yapabilmelidir. Öğrencide üst düzey bilgiyi de ölçebilen güzel bir soru. Matematikte öğrenilen grafiklerle, fen bilimlerinde öğrenilen basit makine konusu birleştirilerek disiplinler arası bir soru ortaya çıkarılmıştır.

9.soruda Akuaponik denilen, son dönemlerde gündeme gelen bir sistemle karşılaşıyoruz. Bu sistemi anlama, anlamlandırma ve azot döngüsü ile ilişkilendirmesi gerekmektedir.  Problem çözme becerisini geliştirebilecek bir soru.  Ayrıca 21. yüzyılda karşılaşılabilecek bir problem durum ele alınmış; topraksız tarım yapma ve bu durum fen, mühendislik ve teknoloji disiplinleri ile sürdürülebilir ekoloji ile ilgili de bir farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.

10.soru besin zincirinde av-avcı ilişkisini grafikte yorumlamamız gereken bir soru. Grafik ve tablo sorularında bilgi ile bağlantı kurmak önemlidir.

SINAVA SAYILI GÜNLER KALA NASIL ÇALIŞMALI?

8.Sınıflar Rehber Öğretmeni Cemalettin Aytekin sınava bir ay kala öğrencilerin uyku ve beslenme düzenlerini sağlamasının önemine dikkat çekerek, şöyle diyor:

“Her akşam aynı saatte uyumak, her sabah aynı saatte uyanmak ve kahvaltı yapmak gibi rutin eylemleri sürdürmek öğrencilerimiz için faydalı olacaktır. Hedef belirleme önemli. Belirgin ve açık hedefler ders çalışma gücünü arttırdığı gibi zamanın da daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Öğrencilerimizin sınav stratejisini oluşturup kararlı olmaları son derece önemlidir. Testlerin en verimli yanıtlanma sırasının hangisi olduğunu tespit etmeleri önemli. Testleri bitirme sürelerini belirleyerek sınav esnasında zaman kontrolünü de sağlayacak yöntemlerini oluşturmaları oldukça önemlidir. Sınav başlangıç saatinde deneme çözmeye başlamak ve bitiş saatinde bitirmek zaman yönetimi için son derece önemli olmaktadır.

Öğrencilerimizin bu kalan sürede deneme analizlerini yapmaları verimli olacaktır. Denemelerde en çok yanlış yanıt verilen konular  tekrar gözden geçirilip bu konularla ilgili soru çözümleri yapılmalıdır. Yapılamayan soruların ders öğretmenlerine sorularak doğru çözümlerinin pekiştirilmesi gerekmektedir.

Sınav yaklaştıkça öğrencilerimizde bazı konuları anımsayamadıkları ya da belirli konular ile ilgili eksikleri olduğu düşüncesi söz konusu olabilmektedir. Bu düşünceyi değiştirmek için kalan zamanda kısa bir konu tekrarı yapıp her konudan bir iki test çözmek öğrencilerimiz için rahatlatıcı olacaktır.

Öğrencilerimizin sınav yaklaştıkça kaygıları da artmaktadır. Bunu önleyebilmek için özgür zamanlarında film izlemek, dans etmek, şiir yazmak, günlük tutmak, resim çizmek, spor yapmak, nefes ve gevşeme egzersizleri yapmak gibi etkinliklerle zamanlarını değerlendirebilirler.

Veliler de evdeki düzeni korumalı. Sınav sonucunun ilişkilerini değiştirmeyeceğini çocuklarına anlatmalı ve alternatif yolların olduğunu da hatırlatmalı. Unutmamalıyız ki sınav sonucundan bağımsız olarak tüm öğrencilerimiz, çocuklarımız çok kıymetli, çok değerli ve biriciktir. Bunu çocuklara da hissettirmek önemli.

FMV ISPARTAKULE IŞIK ORTAOKULU BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

TÜRKÇE: DİL BİLGİSİ SORUSU YOK

Sorular beklendiği gibi okuma öğrenme alanından gelmiştir. Bilindiği üzere dil bilgisi sorularına yer verilmemiştir. Türkçede öğrenci bazen bir sözcüğün anlamını bilemezse o soruyu yanıtlamada zorlanabilir. Örneğin bu ayki örnek sorulardan 2 ve 6. sorular bu bağlamdadır.

Mayıs ayı örnek soruları metinden çıkarımda bulunma, sözcükte anlam, paragrafta konu ve ana düşünce, metnin dil ve anlatımını sorgulayan, ayrıca yeni nesil dediğimiz türden mantık ve muhakeme, soruna çözüm üretme becerisini ölçen ve görselde verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunma sorularından oluşmuştur.  

Türkçe soruları orta zorluktadır. Soruların yanıtları nettir. Okuma edimini yaşamsallaştırmış bir öğrencinin rahatlıkla çözebileceği sorulardır.

Sorular ayrıntılı olarak aşağıda incelenmiştir.

 

 

Zorluk Derecesi

1. SORU

Cümlede vurgulanmak isteneni bulduran, öğrencinin okuduğu metinden çıkarım yapma becerisini ölçen bir sorudur.

Orta

2. SORU

Metinde yapılan açıklamalardan yola çıkılarak uygun sözcüklerle metnin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencinin metinde boş bırakılan yerlere metnin bağlamından hareketle uygun sözcükleri getirmesi beklenmektedir. Türkçede bazen bir sözcüğün anlamını bilemediğinde öğrenci soruyu yanıtlayamıyor.

Zor

3. SORU

Metnin konusunu buldurmaya yönelik bir sorudur ancak alışık olduğumuz üzere metin verilerek metnin konusu sorulmamış, konu verilerek bu konuya uygun metnin belirlenmesi istenmiştir. Öğrencinin okuduğu metinden çıkarım yapma becerisini ölçmektedir.

Orta

4. SORU

Bir duygunun tanımı yapılarak öğrencinin buna uygun durumu belirlemesi istenmiştir. Öğrencinin eşleştirme yapma becerisini ölçen bir sorudur.

Kolay

5. SORU

Alışık olduğumuz türden bir ana düşünce sorusudur. Öğrencinin okuduğu metinden çıkarım yapma becerisini ölçmektedir.

Orta

6. SORU

Metnin dil ve anlatımıyla ilgili alışık olduğumuz türden bir sorudur. Ancak seçeneklerde koşul ilişkisi farklı bir şekilde dile getirilmiştir. Öğrencinin doğru yorumlamayı yapması beklenmektedir.

Orta

7. SORU

Öğrencinin mantık ve muhakeme yeteneğini kullanarak mevcut sorunu tespit edip bu soruna çözüm üretme becerisini ölçen bir sorudur.

Orta

8. SORU

Metin karşılaştırma sorusudur. Verilen metinlerin anlam ve anlatım bakımından tahlil edilip ortak özelliğinin belirlenmesi istenmiştir. Öğrencinin verilen metinler arasında ilişki kurması, okuduğu metinden çıkarım yapması beklenmektedir.

Zor

9. SORU

Öğrencinin metinde verilen soruna çözüm üretme becerisini ölçen bir sorudur.

Kolay

10. SORU

Görsellerden ve verilen bilgilerden hareketle öğrencinin çıkarım yapma becerisini ölçmektedir.

Orta

 

 

MATEMATİK: HANGİ ÜNİTELERDEN ÇIKTI?

 

Mayıs ayı Matematik LGS Örnek sorularına bakıldığında

1. ünite konularından Üslü Sayılar,

3. ünite konularından Olasılık, Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik,

4. ünite konularından Doğrusal denklemler, Eğim ve Eşitsizlikler,

5. ünite konularından üçgenler, üçgenin yardımcı elemanları, üçgende açı-kenar bağıntıları, eş çokgenler ile ilgili sorular görmekteyiz.

 

Sorular aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir.

 

1. soru: İşlem gerektiren, çok zorlayıcı olmayan, temel bilgi ve işlem becerisi ile yapılabilecek bir soru.

2. soru: Cebirsel ifade ve özdeşlik kavramlarını sorgulatan ve bu açısıyla kolay olan bir soru. Ancak soru bu kadarla kalmayıp mantık muhakeme beceresi gerektirecek şekilde en az sayıyı soruyor. Sorunun can alıcı noktası burası.

3. soru: Zorlayıcı olmayan, okuduğunu anlama becerisi gerektiren bir olasılık sorusu.

4. soru: Denklemler ile ilgili işlem gerektiren bir soru. Aynı zamanda soruyu analiz edip, iyi yorumlamak da gerekiyor. Birden çok aşaması var. Günlük hayata uygun bir soru.

5. soru: Günlük hayatımızın içinden, sık sık karşılaştığımız bir konuyu soru haline getirmişler. Ondalık sayılar ile işlem becerisi gerektiriyor. Bu becerisi olan öğrenciler için zorlayıcı olmayan ancak zaman yiyen bir soru.

6. soru: Daha önce yayınladıkları illerin çalışma sorularında da benzer bir soru vardı. Bilgiyi analiz etmelerini ve muhakeme etmelerini istiyor öğrencilerden. Hiç işlem gerektirmeden konuyu derinlemesine öğrenen çocuğun hızlıca yapabileceği bir soru. Konu sadece işlem düzeyinde öğrenilmişse ise öğrencilerin nasıl düşüneceklerini bilemeyeceği bir soru.

7. soru:  Bu örnek sorular arasındaki en zor sorulardan biri. Eğim bilgisi sorgulanıyor ancak bunun dışında daha çok öğrencilerin mantık yürütmelerini ölçüyor. Eğim konusunu çok iyi bilseler bile farklı düşünme becerisi yüksek değilse öğrenciler zorlanabilir.

8. soru: Eşitsizlik ile ilgili zorlayıcı bir soru.

9. soru: Üçgen eşitsizliğini sorgulatıyor ancak yine sadece bu bilgiler yeterli değil. Soruyu iyi analiz etmek gerekiyor. Zorlayıcı sorulardan bir diğeri.

10. soru: İşlem anlamında zaman almayan, ciddi yorumlama gerektiren bir eğim ve eşlik sorusu.  

 

GÜNLÜK YAŞAMLA İLİŞKİLİ

Zorluk seviyesine göre değerlendirirsek 2 kolay, 2 orta, dört orta-zor ve iki sorunun zor olduğunu söyleyebiliriz. Soruların tamamı günlük yaşam durumlarını içermekte, bu da okuduğunu anlama, günlük hayat durumları ile ilişkilendirme, analiz etme ve yorumlamanın öne çıkan beceriler olduğunu göstermektedir.

Soruların ikisi hariç hepsi çok kazanımlı, kullanılan sayıların kesir ve ondalık kesir olması ciddi işlem becerisi gerektirmektedir, aynı zamanda tüm sorular mantık muhakeme gerektiren, Nisan ayı soruları gibi görsellerle desteklenmiş, paragrafları kısalmıştır. Özellikle denklem kurma ve üçgen eşitsizliği konuları üzerine yoğunlaşılmış.

İplerle kenarortay sorusu öğrencileri farklı düşünmeye sevk ederek üçgende açı-kenar ilişkisine yönlendirilmiştir. Eğim ile ilgili üst düzey düşünme ve şekil becerisi gerektiren 10. soru ile işlemleri ve denklemleri çok olan 4. soru, hatta “yanlış ölçen cetveller” ile “üçgenin kenar bağıntıları” konusunda kurgulanan 9. soru 40 dakikalık bir sınav için fazla uzun ve zor olarak nitelendirilebilir.

Genel olarak Mayıs ayı soruları Nisan ayı sorularına göre işlem yoğunluğu daha fazla, zorluk seviyesi daha yüksek, kazanım ölçme seviyesi başarılı ama sınav süresini zorlayacak nitelikte olarak değerlendirilebilir. Benzerlik ve Geometrik Cisimler konularının sorularda yer almaması Mayıs ayında 2. örnek soru kitapçığının yayınlanacağının işareti olarak algılanmaktadır.

FEN BİLİMLERİ: BİLİMSEL DÜŞÜNME YAPISI SORGULANIYOR

Mayıs ayı Fen bilimleri örnek soruları genel olarak değerlendirildiğinde; üst düzey düşünme becerileri içeren, çeldiriciliği yüksek soruların ağırlıklı olduğu görülmektedir. 

“Mevsimler ve İklim” ünitesinden bir, “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden iki, “Basınç” ünitesinden bir, “Madde ve Endüstri” ünitesinden iki, “Basit Makineler” ünitesinden iki, “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi” ünitesinden iki soruya yer verilmiştir.

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı araçların çalışma prensiplerinin sorgulandığı sorular, öğrencilerin gözlem yetenekleriyle fen bilimleri bilgilerini birleştirmesini hedeflemektedir. Örneğin, sıvı ve açık hava basıncı konusu kuş suluğu örneğiyle, makaralar konusu teleferik örneğiyle bağdaştırılmıştır. Bunun yanında güncel konulara da yer verilmiştir. DNA konusunda virüs ve bakteriler örnek gösterilmiş, öğrencilerin günlük yaşamlarından aşina oldukları kavramlar soru içerisinde kullanılmıştır. 2 adet grafik yorumlama sorusu sorulmuştur. Bu sorularda öğrencilerden grafik yorumlamanın yanı sıra temel fen bilimleri bilgilerini grafikteki verilerle birleştirmeleri beklenmektedir. Böylece öğrencilerin verileri yorumlama ve analitik düşünme becerileri ölçülmektedir.

Azot döngüsü sorusu alışılmış görsellerin dışında sürdürülebilir gıda üretim sistemine de dikkat çekilerek  günlük hayatta kullanım alanı ile ilişkilendirilerek verilmiştir. Günümüzde yaygınlığı artan robotik kodlama ve yazılım konularına da Madde ve Endüstri ünitesinden öz ısı sorusu ile değinilmiştir. Basit makineler konusundaki bileşik makine sorusu; grafik okuma, görsel yorumlama ve konu ile ilgili temel bilgilerin ölçüldüğü üst düzey bir sorudur. Deneyin sonucuna yönelik çıkarımda bulunma ve deneyin bir sonraki aşamasını tasarlama olarak deney yorumlama sorularına yer verilmiştir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde fen bilimleri soruları; içerik bakımından gerçek hayatta karşılaştığımız problemler ve/veya problemlerin çözümüne yönelik fikirler içermekte, fen kavramlarının günlük yaşamda nasıl karşımıza çıktığına örnekler sunmaktadır. 

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: DİKKATLİ OKUMA GEREKTİRİYOR

Mayıs ayı örnek LGS sorularına baktığımızda 

2 soru 4. üniteden (Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye)

2 soru 5. üniteden (Demokratikleşme Çabaları)

1 soru da 2. üniteden oluşmaktadır. ( Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar)

Verilen metinlerin öğrenciler tarafından çok iyi okunması gerekmektedir. Okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma soruları cevaplarken büyük önem taşımaktadır. Verilen metinden doğru çıkarım yapabilmek için öncüllerle birlikte metnin tek tek karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir. Bu da öğrencinin dikkatli okumasını gerektiren bir durumdur. Ayrıca sorularda kavram bilgisi de önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenci kavramları biliyor ve konu hakimiyetine de sahipse soruları yapabilir.

Örneğin 5. soruda öğrencinin kesinlikle konuyu bilmesi gerekir.  Tabloda verilen bilginin doğru yorumlanabilmesi için konu hakimiyeti şarttır. Sadece yorumla doğru cevap verilebilecek bir soru değildir.

Sorular içerisinde harita sorusu, görsel okumayı gerektiren bir soru bulunmamaktadır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: SOYUT KAVRAMLARLA İLİŞKİLENDİRME

Sorular 1, 2 ve 4. üniteleri kapsamaktadır. 5. üniteden soru sorulmamıştır. Soruların zorluk derecesi ortadır.

  1. 1. soru verilenlerden hareketle çıkarımda bulunma becerisini ölçmektedir.
  2. 2. soru verilen yargıları soyut kavramlarla doğru ilişkilendirme (bir olay yaz kaza-kader-tevekkül nedir benzeri sorular) becerisini ölçmektedir.
  3. 3, 4 ve 5. sorular ise metinden hareketle verilen yargı cümlelerini doğru olarak değerlendirme becerisini ölçmektedir.

 

İNGİLİZCE: COVİD SORUSU VAR

Mayıs ayı 5 adet İngilizce örnek soru değerlendirildiğinde, tablo ve afiş yorumlama becerileri ön plana çıkmıştır. Tüm sorularda ortak olarak görsel veri analizi istenmiştir. İlk kez Covid konusu metin içerisinde işlenmiştir. Öğrencilerin kendi hayatları ve gündem konuları arasında paralellik sağlanmıştır.

Soruların zorluk derecesi düşüktür, ama dikkatli okumak gerekir.

Routines (Rutinler), Preferences (Terciler) ve Suggestions (Öneriler) konuları üzerinde durulmuştur.

Öğrencilerin en çok hataya düştüğü “Which one is not/does not..” olumsuz soru köklerinin fark edilmesi oldukça önemlidir.

04-05-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş