Arama sonuçları

2021 LGS: Tercihlerinizi nasıl yapacaksınız?

2021 LGS: Tercihlerinizi nasıl yapacaksınız?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 LGS tercih kılavuzunu yayımladı. “2021 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” na göre  lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Yerleşirme sonuçları 26 Temmuz’da açıklanacak. Ardından da iki kez olmak üzere nakil dönemi başlayacak. Tercihine yerleşemeyen öğrenciler ise açık liseye kaydedilecek. Bakanlık, 5-16 Temmuz tarihleri arasında talep edenlere tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRANA EKRAN AÇILMAYACAK

Aralarında yabancı özel liselerin de yer aldığı ve LGS puanına göre öğrenci alacak özel okullar kendi yönetmeliklerine uygun olarak 30 Haziran-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapacak. Özel okula ön kayıt-aday kayıt-kesin kayıt yaptıran öğrenciler devlet liseleri için tercih yapamayacak. Bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Özel okula kayıt yaptırmadan önce yapılmış tercihler de iptal edilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercihler öğrenci ve velisi tarafından e-okul üzerinden ya da herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Tercihlerin mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerek, aksi halde geçerli olmayacak.

TERCİH DÜZELTİLEBİLECEK Mİ?

Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecek. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecek.

Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacak. Tercihler için form veli tarafından imzalandıktan sonra tercihler sisteme okul müdürlüğünce girilecek. Onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek.

YEREL TERCİH ZORUNLU OLACAK

LGS puanına sahip öğrenciler sadece sınavla öğrenci alan okulları tercih edemeyecek. Tüm öğrenciler önce yerel tercih yapacak, aksi halde sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okulların tercih ekranı bu öğrencilere açılmayacak.

SINAVLA ALAN OKULLAR İÇİN TERCİHLER NASIL OLACAK?

LGS puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 10 okul tercih edilebilecek. Sınava girmeyenlere tercih ekranı açılmayacak.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERE YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

LGS puanıyma öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda öğrenciler yerleştirilecek.

EŞİT PUANLI ÖĞRENCİLER NASIL YERLEŞECEK

LGS puanıyla öğrenci alan liselere yerleştirmelerde öğrencilerin puan eşitliği durumunda bu yıl devamsızlık kriteri kaldırıldığı için 6 kritere bakılacak. Bu kriterler sırasıyla: 

1.Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne.

2: 8’inci Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü.

3. 7’nci Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü.

4. 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne.

5-Tercih önceliğine.

6-Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana.

LGS puanıyla yerleşen öğrencilerin yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

YEREL TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Yerel tercih, tüm öğrenciler için zorunlu. Yerel tercih için 5 okul seçme hakkı var. İlk 3 okul kendi kayıt alanından seçilecek. Ancak aynı okul türünden Anadolu, meslek ya da imam hatip sadece 3 tane seçebilecekler. Yani 5 tercihin tümünü Anadolu lisesi yapamayacak. Ayrıca komşu kayıt alanındaki bir okulu da kendi kayıt alanından 3 okul seçmeden tercih listesine alamayacak.

Yerel yerleştirme tercih ekranında 3 renk olacak. Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları gösterecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okullarını belirtecek.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.

YEREL YERLEŞTİRMEDE EŞİTLİK OLDUĞUNDA NE YAPILACAK?

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda yerleştirme için 3 kritere bakılacak. Bunlar sırasıyla:

8’inci sınıf yılsonu başarı puanı üstünlüğüne

7’nci sınıf yılsonu başarı puanı üstünlüğüne

6’ncı sınıf yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

YEREL YERLEŞTİRMEDE KİM DAHA AVANAJLI OLACAK?

Tercih edilen lise bakımından:

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecek.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

İKİ KEZ NAKİL UYGULAMASI OLACAK

PANSİYONLU OKULLARA

Pansiyonlu Okullara Yerleştirme Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, okulun pansiyon kontenjanını (kız ve/veya erkek) ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde, pansiyonlu okul tercihlerine yerleştirilecek. Ancak, yatılılığa ilişkin durumları Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Pansiyonlu okullar tercih ekranlarında yalnızca Diğer Kayıt Alanındaki pansiyonlu okullar yer alacak.

NAKİL UYGULAMASI NASIL YAPILACAK?

İki kez nakil uygulaması olacak. Başvurular 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecek.

Bu dönemlerde sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecektir. İlk merkezi yerleşmede herhangi bir okula yerleşen öğrenciler nakil döneminde yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda olmayacak. Bu öğrenciler için kayıt alanından okul seçme ve okul türü sınırlaması kaldırılacak.

SINIRLAMA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ İÇİN SÜRÜYOR

Yerleşemeyen öğrenci ise yerel tercih yapmak zorunda. Bu öğrenciler nakil döneminde ilk 2 okulu kendi kayıt alanından seçmek zorunda. 3 okulun en fazla 2’si aynı okul türünden olacak. Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebilecek.

NAKİLDE YERLEŞİRSENİZ NE OLACAK?

Nakiller dönemine başvuran öğrenci bir okula yerleşirse önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılayacak.

ÖZEL OKULA KAYIT AÇILACAK

Nakiller döneminde özel okullar öğrenci kaydı ve nakil işlemlerini yapabilecek.

OKULUN KONTENJANINA BAKILMAYACAK

Nakil tercihlerinde, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Yani okulun kontenjanı dolu görünse de tercih edebileceksiriz. Yine nakil döneminde de tercihler bakanlık sitesinden ya da ortaokul müdürlüklerinden yapılacak ve okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak.

YERLEŞTİRME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

30 Haziran-16 Temmuz 2021: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

5-16 Temmuz 2021: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

26 Temmuz 2021: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

2 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

2-6 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

9 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

9-13 Ağustos 2021: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

6 Eylül 2021: 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

SONUÇLARA İTİRAZ OLACAK MI?

Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde bakanlığın sitesinden açıklanacak. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edecek.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecek.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edecek.

İKİ NAKİLDE DE YERŞEMEDİYSENİZ

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

SINAVLA 177 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye LGS puanıyla öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı ise 177 bin 500.

Kontenjanının okul türlerine göre dağılımı şöyle:

Anadolu liseleri: 59 bin 216

Fen liseleri: 37 bin 190

Sosyal bilimler liseleri: 10 bin 142

Anadolu imam hatip liseleri: 36 bin 982

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 33 bin 970

 

30-06-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş